Betalingen, overschrijvingen en cheques

Geschatte leestijd : 4 minuten

Betalingen in euro’s kosten evenveel als binnenlandse betalingen

Jakub woont in Tsjechië en heeft een Tsjechische bankrekening. Zijn bank brengt 5 kroon in rekening wanneer hij geld in kronen overmaakt naar een andere Tsjechische bankrekening.

Na een vakantie moet Jakub 150 euro overmaken naar de bankrekening van een vriend in Frankrijk. Zijn bank mag hem daarvoor niet meer aanrekenen dan een binnenlandse betaling in kronen, dus 5 kroon, of het equivalent in euro’s.

Voor een betaling in euro’s binnen de EU mag uw bank u niet meer aanrekenen dan voor een vergelijkbare binnenlandse betaling.

Dit geldt voor alle:

  • overschrijvingen tussen bankrekeningen in verschillende EU-landen
  • opnames aan geldautomaten in EU-landen
  • betalingen in de EU met een creditcard of bankpas
  • automatische incasso-opdrachten (domiciliëringen)

Ook banken in EU-landen buiten de eurozone moeten deze regel toepassen: zij mogen niet méér aanrekenen voor een betaling in euro’s naar/binnen een ander EU-land dan voor een binnenlandse betaling in de nationale munteenheid.

Voorbeeld

Veilig online betalen

Als u online een bedrag van meer dan 30 euro wilt betalen, moet u een combinatie van ten minste twee authenticatie-elementen gebruiken, bijv.:

  • iets wat u hebt (zoals uw mobiele telefoon of kaartlezer) EN iets dat u weet (een pincode of wachtwoord)
  • iets wat u hebt (uw mobiele telefoon of kaartlezer) EN iets wat u bent (uw vingerafdruk)
  • iets dat u weet (een pincode of wachtwoord) EN iets wat u bent (uw vingerafdruk)

Zo verlopen uw betalingen veiliger.

Kosten voor het gebruik van uw kaart

Als u in de EU betaalt met uw creditcard of bankpas, mogen verkopers en banken u geen extra kosten aanrekenen voor het gebruik van een bepaalde kaart. Deze regel geldt voor alle aankopen met kaart, zowel in winkels als online, in uw eigen land of in een ander EU-land.

Waarschuwing

Creditcards en bankpassen van derde partijen (zoals American Express en Diners Club) en zakelijke of bedrijfscreditcards, waarbij uw werkgever de rekening krijgt en niet u, vallen niet onder de EU-regels voor betalingsdiensten. Hiervoor mogen nog wel extra kosten in rekening worden gebracht.

Als u met uw kaart betaalt in een andere EU-munteenheid dan de euro, mag uw bank of creditcardmaatschappij u wel nog wisselkosten aanrekenen. De creditcardmaatschappij, uw bank, de verkoper of de website die de transactie uitvoert moet u informeren over de hoogte van dergelijke kosten voordat u instemt met de aankoop. Uw bank of creditcardmaatschappij moet u via een gemakkelijk toegankelijk elektronisch platform, zoals een website of een app, op de hoogte brengen van dergelijke kosten en de voorwaarden voor het gebruik van uw kaart.

Voorbeeld

U hoeft niet extra te betalen voor het gebruik van uw betaalkaart

Clara uit Oostenrijk wilde via internet een vliegticket kopen. Zij koos een vlucht op de website van de luchtvaartmaatschappij en wilde betalen. Toen zij echter haar creditcardgegevens invoerde, bracht de luchtvaartmaatschappij 10 euro extra in rekening voor het gebruik van die kaart.

Clara nam contact op met het plaatselijk Europees consumentencentrum, dat een klacht indiende bij de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij betaalde haar de 10 euro terug en wijzigde haar regels om een einde te maken aan de illegale toeslag.

Betalings- en bankpasfraude

EU-regels beperken het bedrag dat u kan worden gevraagd te betalen als u het slachtoffer van betalings- of bankpasfraude bent, d.w.z. wanneer er, zonder uw toestemming, van uw bankpas gebruik wordt gemaakt of geld van uw rekening wordt gehaald. U hoeft in zo’n geval nooit meer dan 50 euro te betalen.

Wist u niet dat uw bankpas gestolen was of dat u deze verloren had, of had u niet in de gaten dat er misbruik van uw rekening was gemaakt (bijv. als uw rekening gehackt werd, of uw kaart gekopieerd en gebruikt werd zonder dat u het besefte), dan hoeft u zelfs helemaal niets te betalen. Uw bank of kaartaanbieder moet dan alle kosten dekken. Dit geldt ook als het verlies te wijten is aan een werknemer van de bank.

Geblokkeerd geld op uw kaart

Soms wordt u bij het boeken van een hotelkamer of huurauto om uw kaartgegevens gevraagd om uw boeking te garanderen. De verkoper kan bij het boeken ook vragen om een bepaald bedrag op uw kaart te blokkeren. Dit betekent dat hij een deel van uw kredietlimiet of saldo reserveert ter dekking van eventuele kosten die u zou kunnen maken, zoals de roomservice in een hotel of de eventuele schade aan een huurauto.

De verkoper moet u daarvan op de hoogte stellen en u moet hiervoor toestemming gevenvoor het precieze bedrag dat wordt geblokkeerd

Zodra u de definitieve rekening betaalt, bijvoorbeeld bij het uitchecken uit uw hotel of als u uw huurauto terugbrengt, moet de bank het geblokkeerde bedrag onmiddellijk vrijgeven.

Voorbeeld geblokkeerde bedragen

Geblokkeerde bedragen moeten worden vrijgegeven zodra u betaalt

Boris uit Hongarije ging met zijn vriendin voor een weekend naar Venetië. Bij aankomst in het hotel noteerde het hotel het nummer van Boris’ kredietkaart. Het hotel vertelde hem dat het 500 euro wou blokkeren om de kosten van de overnachtingen en de eventuele consumpties van de minibar of in het restaurant van het hotel te dekken. Boris stemde hiermee in.

Vóór vertrek uit het hotel betaalde Boris zijn hotelrekening met zijn kredietkaart. Een week later, toen hij probeerde een aantal vluchten te boeken met die kredietkaart, stelde hij vast dat er nog steeds 500 euro geblokkeerd was. Hij belde het hotel, dat zich verontschuldigde voor de vergissing en onmiddellijk de bank verzocht het geblokkeerde bedrag vrij te geven.

IBAN-discriminatie

Wilt u gebruik maken van een SEPA-overschrijving of -incasso om een rekening te voldoen, een product of dienst online te kopen of belasting te betalen, of om te veel betaalde belasting, een werkloosheidsuitkering of een andere toelage te ontvangen, dan mag de wederpartij zo’n transactie niet weigeren op grond van het feit dat het om een rekening in een ander EU-land gaat. Dit geldt alleen wanneer de wederpartij ook dergelijke transacties van binnenlandse rekeningen aanvaardt. Bij IBAN-discriminatie kunt een klacht indienen bij de bevoegde instantie van het EU-land van de wederpartij.

Incasso’s/domiciliëringen

Als u een bedrijf of organisatie toestemming geeft om geld van uw rekening af te schrijven, wordt er wel eens ten onrechte geld van uw rekening afgeboekt of een verkeerd bedrag afgeboekt, bijvoorbeeld als u een contract met een leverancier al hebt opgezegd, maar er naderhand toch nog geld van uw rekening wordt afgeschreven. U hebt dan recht op terugbetaling binnen acht weken. Dit geldt voor alle automatische afschrijvingen, zowel in uw eigen land als in andere EU-landen.

Wat kunt u doen bij problemen?

Als u problemen hebt bij betalingen binnen de EU, moet u contact opnemen met uw bank of kaartaanbieder. Die moet uw klacht binnen 15 dagen schriftelijk beantwoorden (in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden binnen 35 dagen). Uw bank of kaartaanbieder moet ook beschikken over een formele klachtenprocedure voor consumenten.

Lukt het u niet om uw recht te halen, neem dan contact op met FIN-NET bij problemen met financiële dienstverleners of met ECC-NetDeze link brengt u naar een andere website  bij problemen met verkopers.

Cheques

De EU-regels over de tarieven voor internationale en binnenlandse betalingen zijn niet van toepassing op cheques.

De kosten om een cheque uit een ander EU-land te innen, zijn soms erg hoog. Daarnaast worden cheques in veel landen niet meer als betaalmiddel aanvaard.


Geplaatst: 22/10/2022
Bronnen: links in het artikel

Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: