Brandstoftoeslag

Geschatte leestijd : 7 minuten

Wat is brandstoftoeslag?

Brandstoftoeslag (Fuel Allowance) is een tegemoetkoming in de verwarmingskosten van uw huis tijdens de wintermaanden. Het wordt slechts aan één persoon in een huishouden betaald.

Het brandstoftoeslagseizoen begint normaal gesproken eind september van elk jaar en eindigt in april. Het brandstoftoeslagseizoen van dit jaar is gestart op maandag 25 september 2022. Het wordt betaald voor 28 weken (tot 9 april 2023).

Het huidige tarief voor brandstoftoeslag is € 33,- per week. U kunt ervoor kiezen om de brandstoftoeslag wekelijks uitbetaald te krijgen of in 2 termijnen (een bedrag ineens).

Hoe u in aanmerking komt voor brandstoftoeslag

Om brandstoftoeslag te krijgen, moet u:

 • Alleen wonen (of alleen met bepaalde personen die hieronder worden vermeld)
 • Een in aanmerking komende betaling ontvangen (tenzij u 70 jaar of ouder bent)
 • Voldoen aan een middelentest

Hieronder worden deze 3 voorwaarden nader toegelicht.

U moet ook in Ierland wonen. U kunt geen brandstoftoeslag krijgen als uw stookkosten volledig worden vergoed als onderdeel van uw accommodatie.

Bij wie kan ik wonen?

U woont alleen of samen met:

 • Een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende die in aanmerking komt voor een verhoging van uw pensioen of sociale uitkering of zelf een kwalificerende uitkering krijgt
 • Afhankelijke kinderen
 • Een persoon die een Carer’s Allowance of Carer’s Benefit ontvangt en fulltime voor u of uw echtgeno(o)t(e), partner of samenwonende of in aanmerking komende kind ten laste zorgt
 • Een persoon die een tijdelijke uitkering voor werkzoekenden of een aanvullende bijstandsuitkering krijgt
 • Andere mensen die een in aanmerking komende betaling ontvangen en die op zichzelf in aanmerking zouden komen voor een brandstoftoeslag
 • Een persoon van 70 jaar of ouder

Als meer dan één persoon in een huishouden hiervoor in aanmerking komt

Er wordt slechts één brandstoftoeslag betaald aan een huishouden.

Als meerdere personen in het huishouden een bijstandsuitkering krijgen , kunt u zelf bepalen wie de brandstoftoeslag aanvraagt.

Als iemand in het huishouden een kwalificerende sociale zekerheidsuitkering ontvangt , zoals staatspensioen (premie) of invaliditeitspensioen, moet deze eerst een aanvraag indienen (zodat er een inkomenstoets kan worden uitgevoerd). Een andere in aanmerking komende persoon in het huishouden kan ook brandstoftoeslag aanvragen, maar deze moet informatie bevatten over de persoon die een socialezekerheidsuitkering ontvangt.

Als iemand in het huishouden 70 jaar of ouder is , moeten deze een aanvraag indienen.

In aanmerking komende sociale uitkeringen en pensioenen

Als u 70 jaar of ouder bent, heeft u geen in aanmerking komende betaling nodig om in aanmerking te komen voor brandstoftoeslag.

Sociale uitkeringen zijn gebaseerd op uw PRSI-bijdragen (sociale verzekeringsuitkeringen) of inkomensafhankelijke uitkeringen voor sociale bijstand.

Kwalificerende sociale verzekeringsuitkeringen

 • Staatspensioen (premieplichtig)
 • Weduwnaars-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premiepensioen).
 • Arbeidsongeschiktheidsaanvulling op basis van de Arbeidsongeschiktheidsregeling
 • Invaliditeitspensioen
 • Voogdbetaling (bijdrage)
 • Overlijdensuitkering volgens de regeling voor arbeidsongevallen
 • Een pensioen of uitkering van een land dat onder EU-regelgeving valt of een land waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft (op voorwaarde dat er een gelijkwaardige Ierse betaling is)

Kwalificerende socialebijstandsuitkeringen

 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension
 • State Pensioen (Non-Contributory)
 • Disability Allowance
 • Blind Pension
 • Deserted Wife’s Benefit or Allowance
 • One-Parent Family Payment (OFP)
 • Guardian’s Payment (Non-Contributory)
 • Farm Assist
 • Jobseeker’s Transitional payment (JST)

Aanvullende bijstandsuitkering

U kunt in aanmerking komen als u al meer dan een jaar een basisbijstandsuitkering ontvangt (dit is 364 dagen verdeeld over 12 maanden – het wordt betaald op basis van een week van 7 dagen, dus de betaling van 12 maanden wordt bereikt na dag 364 ) .

WW Uitkering

U komt in aanmerking als u de uitkering voor werkzoekenden al meer dan 312 dagen ontvangt (meer dan 12 maanden – het wordt betaald op basis van een week van 6 dagen, dus de betaling van 12 maanden wordt bereikt na dag 312) . Dagen op Jobseeker’s Benefit (JB) en PUP kunnen meetellen voor de 312 dagen, als uw JB of PUP vlak voor uw JA-claim was.

U kunt uw brandstoftoeslag behouden als u overstapt naar de toeslag voor werkzoekenden van eenoudergezinstoeslag, toeslag voor verzorger of transitievergoeding voor werkzoekenden.

Steunregelingen voor werkgelegenheid of onderwijs

Als u deelneemt aan bepaalde regelingen, heeft u recht op behoud van uw Brandstoftoeslag als u deze kreeg voordat u met de regeling begon.

Deze regelingen zijn onder andere de vergoeding voor het weer aan het werk, de uitkering voor het weer aan het werk, de vergoeding voor het weer aan het werk gaan voor ondernemingen (BTWEA), de sociale regeling voor het platteland, Tús en gemeenschapswerkgelegenheid.

Betalingen tegen half tarief

U komt niet in aanmerking voor brandstoftoeslag als u naast een in aanmerking komende betaling een half tarief ontvangt. Dit geldt niet voor de halve mantelzorgtoeslag .

Hoe uw inkomen wordt beoordeeld voor brandstoftoeslag

Brandstoftoeslag is een inkomensafhankelijke uitkering. Dit betekent dat de Department of Social Protection (DSP) al uw inkomstenbronnen onderzoekt. Uw bruto weekinkomen moet onder een bepaald bedrag liggen om voor de inkomenstoets te slagen.

U wordt meestal geaccepteerd als geslaagd voor de inkomenstoets voor brandstoftoeslag, als u een kwalificerende uitkering voor sociale bijstand (inkomensafhankelijk) ontvangt.

Als u een inkomensafhankelijke uitkering krijgt, heeft u al aan de inkomenstoets voldaan en hoeft dit niet nog een keer.

Inkomen van de sociale zekerheid

Sommige bijstandsuitkeringen tellen niet mee voor de inkomenstoets:

 • Niet alle bijstandsuitkeringen worden meegeteld
 • Als u een bijstandsuitkering krijgt en uw echtgenoot of partner een bijstandsuitkering krijgt, tellen de inkomsten uit de bijstandsuitkering niet mee
 • Halve Mantelzorgtoeslag telt niet meer mee (vanaf januari 2023)
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering telt niet meer mee (vanaf januari 2023)

U kunt de volledige lijst lezen van betalingen die buiten beschouwing worden gelaten (niet meegeteld).

Kapitaal

Kapitaal omvat de waarde van spaargeld, beleggingen, aandelen of alle eigendommen die u heeft (maar niet uw eigen huis).

Als u jonger bent dan 70 jaar, wordt de eerste € 20.000 van uw kapitaal niet meegerekend.

Bent u 70 jaar of ouder, dan telt de eerste € 50.000 van uw kapitaal niet mee. 

Kapitaal wordt beoordeeld door uit te gaan van een bedrag aan wekelijks inkomen voor het kapitaal dat u boven een bepaald bedrag hebt.

Een kamer in je huis huren

Als u een kamer in uw woning verhuurt , kunt u een huurinkomen tot € 269,23 per week (€ 14.000 per jaar) hebben zonder dat dit gevolgen heeft voor uw Brandstoftoeslag. De persoon die de kamer in uw huis huurt, moet de kamer minimaal 28 opeenvolgende dagen gebruiken en mag geen werknemer van u of een direct familielid zijn. De Accommodatie Erkenningsvergoeding (voor het ontvangen van mensen uit Oekraïne) telt niet mee bij de inkomenstoets

De persoon die de kamer van u huurt, moet een in aanmerking komende sociale uitkering ontvangen of moet zelf in aanmerking komen voor een brandstoftoeslag.

Brandstoftoeslag inkomensgrens voor 70-plussers

U dient te lezen hoe uw inkomen wordt beoordeeld (hierboven) voordat u dit gedeelte leest.

U kunt een inkomen hebben tot € 500 per week, of € 1000 per week voor een stel en toch in aanmerking komen voor brandstoftoeslag.

Ook uw vermogen (spaargeld, vastgoed en beleggingen) wordt beoordeeld. De eerste € 50.000 van uw vermogen telt niet mee voor de inkomenstoets.

Brandstoftoeslag inkomensgrens voor mensen onder de 70

Als u jonger bent dan 70, moet u een in aanmerking komende betaling ontvangen om brandstoftoeslag aan te vragen (zie ‘In aanmerking komende sociale uitkeringen en pensioenen hierboven’).

Om in aanmerking te komen voor brandstoftoeslag, moeten uw totale middelen uit alle bronnen lager zijn dan het huidige maximumtarief voor het staatspensioen (premievrij), inclusief eventuele toeslagen voor alleenwonen en personen ten laste, plus € 200. Dit wordt de belastbare inkomensgrens genoemd .

Vanaf januari 2023

De belastbare inkomensgrens voor een alleenstaande is € 465,30 (€ 200 plus € 265,30).

De belastbare inkomensgrens voor een koppel (waarbij de gekwalificeerde volwassene jonger is dan 66 jaar) is € 642 (€ 200 plus € 265,30 plus € 176,70).

De belastbare inkomensgrens voor een koppel (waarbij de gekwalificeerde volwassene 66 jaar of ouder en jonger dan 70 jaar is) is € 703,10 (€ 200 plus € 265,30 plus € 237,80).

Tarief brandstoftoeslag

De huidige brandstoftoeslag per week is € 33.

U kunt uw brandstoftoeslag wekelijks of in 2 termijnen laten uitbetalen.

Wekelijkse betaling

De brandstoftoeslag wordt gewoonlijk betaald van eind september tot april van elk jaar gedurende 28 weken. In 2022-2023 was de ingangsdatum voor Brandstoftoeslag maandag 26 september 2022. Brandstoftoeslag is inbegrepen in uw wekelijkse betaling, als u een bijstandsuitkering krijgt.

Als u geen sociale uitkering ontvangt, kan uw brandstoftoeslag rechtstreeks op uw rekening bij een financiële instelling worden gestort of u kunt deze afhalen bij uw plaatselijke postkantoor.

Betalingen ineens

In 2022-2023 bedraagt ​​de totale brandstoftoeslag over 28 weken € 924.

Het kan in 2 termijnen aan u worden betaald (bedragen ineens). De eerste termijn is betaald in september 2022. De tweede termijn zal worden betaald in januari 2023.

Om de manier waarop uw brandstoftoeslag wordt betaald te wijzigen, vult u minimaal een maand voordat de eerste termijn vervalt het formulier Betalingsfrequentie wijzigen (pdf) in.

Deze gespreide optie is niet beschikbaar voor mensen die betalingen ontvangen in het kader van de Rural Social Scheme, Tús, Gateway, Community Employment of Supplementary Welfare Allowance.

Toelage voor telefonische ondersteuning

Krijgt u naast de  Living Alone Increase  ook Brandstoftoeslag , dan krijgt u ook € 2,50 per week Telephone Support Allowance

Hoe u brandstoftoeslag aanvraagt

Als u brandstoftoeslag aanvraagt ​​na de start van het brandstoftoeslagseizoen, krijgt u geen terugwerkende kracht.

U hoeft niet elk jaar opnieuw brandstoftoeslag aan te vragen, zolang uw omstandigheden hetzelfde blijven en u dezelfde bijstandsuitkering blijft krijgen.

Online app

U kunt de Brandstoftoeslag online aanvragen . U moet een MijnGovID-account hebben om online te kunnen aanvragen.

Als u niet online kunt aanvragen, kunt u een papieren aanvraagformulier gebruiken

Als u jonger bent dan 70 jaar , vult u het NFS1-formulier in om brandstoftoeslag aan te vragen (pdf) .

Als u 70 jaar of ouder bent , vult u het NFS2-formulier in om brandstoftoeslag aan te vragen (pdf) .

U kunt ook een formulier krijgen bij uw plaatselijke postkantoor of door te bellen naar 0818 200 400. Vraag naar het relevante formulier voor uw leeftijd.

U kunt hulp krijgen bij het invullen van uw aanvraagformulier bij uw Intreo-centrum, het OCMW-kantoor of het Burgerinformatiecentrum .

Aanvragen:

Invalidity Pension Disability Allowance Incapacity Supplement Department of Social Protection Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
Ireland Tel: (043) 334 0000 or 0818 927 770 Website: https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-social-protection/
Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension Deserted Wife’s Benefit or Allowance State Pension (Contributory or Non-Contributory) Blind Pension Guardian’s Payment (Contributory) Guardian’s Payment (Non-Contributory) Prisoner’s Wife’s AllowanceDepartment of Social Protection Social Welfare Services
College Road
Sligo F91 T384
Ireland Opening Hours: This office does not offer a service to personal callers. All queries must be made using the online enquiry form, by telephone or in writing. Tel: (071) 915 7100 or 0818 200 400 Website: https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-social-protection/
Long-term Jobseeker’s Allowance (15 months)
Farm Assist One-Parent Family Payment or Jobseeker’s Transitional payment
Send your completed form to your local Intreo Centre or Social Welfare Branch Office.
Long-term Supplementary Welfare Allowance (15 months) Apply to the Department of Social Protection’s representative (formerly known as the Community Welfare Officer) at your local office.
A pension or benefit from a country covered by EU Regulations or a country with which Ireland has a bilateral social security agreement (provided there is an equivalent Irish payment)National Fuel Scheme Social Welfare Services College Road
Sligo F91 T384
Ireland Tel: (071) 915 7100 or 0818 200 400 Website: https://www.gov.ie/en/service/00aa38-fuel-allowance/

Geplaatst: 10/03/2023
Bronnen: Overheid Ierland
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: