Spoedeisende gezondheidsdiensten

Spoedeisende medische zorg in Ierland biedt medische hulp bij ziekten of verwondingen die onmiddellijke behandeling vereisen. Typische voorbeelden van verwondingen waarvoor spoedeisende medische zorg nodig is, zijn die ten gevolge van ongevallen, hartaanvallen of andere plotse ziekten. Diensten voor spoedeisende gezondheidszorg worden gewoonlijk verleend door een huisarts, ambulancepersoneel of door een bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp van een beschikbaar ziekenhuis.

Always remember to forget The things that made you sad. But never forget to remember The things that made you glad.