Spoedeisende gezondheidsdiensten

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Spoedeisende medische zorg in Ierland biedt medische hulp bij ziekten of verwondingen die onmiddellijke behandeling vereisen. Typische voorbeelden van verwondingen waarvoor spoedeisende medische zorg nodig is, zijn die ten gevolge van ongevallen, hartaanvallen of andere plotse ziekten.

Diensten voor spoedeisende gezondheidszorg worden gewoonlijk verleend door een huisarts, ambulancepersoneel of door een bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp van een acuut ziekenhuis.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het beleid inzake diensten voor spoedeisende hulp in Ierland. De Health Service Executive (HSE) is verantwoordelijk voor de verlening van noodhulpdiensten op het gebied van de volksgezondheid.

Ambulancediensten

Op het gebied van de volksgezondheid verzorgt de National Ambulance Service ambulancediensten voor het vervoer van ernstig zieken naar ziekenhuizen of tussen ziekenhuizen. De brandweer van Dublin verzorgt de ambulancedienst voor noodgevallen in de regio Dublin.

Met ambulancediensten voor noodgevallen kan contact worden opgenomen door te bellen naar 999 of 112. (Het 112-nummer geldt in de hele EU). Alle oproepen zijn gratis.

Wanneer diensten worden verleend om patiënten naar of van niet-spoedeisende gezondheidszorg te brengen, kunnen indien nodig andere voertuigen worden gebruikt (bijvoorbeeld taxi’s of minibussen). De Intermediate Care Service stelt voertuigen ter beschikking voor het vervoer van patiënten tussen ziekenhuizen en andere medische voorzieningen om ervoor te zorgen dat ambulances beschikbaar zijn om op noodgevallen te reageren.

Tenzij u in het bezit bent van een medische kaart (medical card), kunt u voor ambulancediensten worden aangeslagen. De praktijk verschilt echter per deel van het land en in bepaalde gevallen kunnen kosten worden kwijtgescholden, bijvoorbeeld in geval van nood.

Er zijn een aantal particuliere ambulancediensten, waaronder luchtambulancediensten. U kunt hen bellen en voor hun diensten betalen op de normale commerciële manier.

Er zijn ook een aantal vrijwillige ambulanceorganisaties. Zij worden meestal ingezet om onmiddellijke hulp te verlenen bij openbare evenementen.

De Pre-Hospital Emergency Care Council is de nationale instantie die verantwoordelijk is voor de beroepsregulering van ambulancepersoneel en voor onderwijs en opleiding op het gebied van pre-hospitale spoedzorg in Ierland.

Spoedeisende hulp bij de huisarts

Als u met spoed naar uw huisarts wilt, kunt u:

  • Op een spreekuur van uw huisarts tijdens bepaalde uren. Wat deze uren zijn, kunt u te weten komen bij uw huisarts.
  • Uw huisarts bellen en vragen of hij bij u langs kan komen tijdens het huisbezoekuur.

Bel uw huisarts buiten de normale uren. Het antwoordapparaat geeft meestal het nummer aan dat u in spoedgevallen moet bellen. Dit nummer kan een locale dienst of een dienst buiten kantooruren zijn. Een locumdienst is een dienst waarbij een andere arts (niet uw huisarts) naar het huis van patiënten belt buiten de normale uren. Ga naar een huisartsenpost.

Coöperaties van huisartsen buiten kantooruren

In delen van Ierland hebben huisartsen zich verenigd in coöperaties die buiten de normale werktijden een medische dienst verlenen. Deze coöperaties ontvangen nanciële steun van de overheid. De coöperatie kan gevestigd zijn in een gezondheidscentrum, een openbaar ziekenhuis of op een andere locatie, vaak aangeboden door de Health Service Executive. De deelnemende huisartsen bieden deze dienst ‘s avonds, in het weekend en op officiële feestdagen volgens een dienstrooster aan.

Over het algemeen is de dienst beschikbaar voor de patiënten van de huisartsen die aan de coöperatie deelnemen. Om toegang te krijgen tot de dienst moet een contactnummer worden gebeld en de nodige zorg kan bestaan uit telefonisch advies door een verpleegkundige of arts. De zorg kan ook bestaan uit een bezoek aan een behandelcentrum of een bezoek aan huis door de dienstdoende arts.

Houders van een medische kaart of een kaart voor huisartsenbezoek hoeven niet te betalen voor de diensten van de coöperatieve huisartsenposten. Andere patiënten moeten een vergoeding betalen.

Hier vindt u een lijst van huisartsenposten.

Ongevallen- en spoedafdelingen van openbare ziekenhuizen

De meeste openbare ziekenhuizen bieden diensten aan voor spoedgevallen. Iedereen in Ierland met een medisch noodgeval heeft het recht om naar de Eerste Hulp te gaan. Het kan zijn dat u kosten moet betalen voor de diensten van openbare ziekenhuizen.

Mensen die naar de afdeling Spoedeisende Hulp van een openbaar ziekenhuis gaan, krijgen voorrang op basis van medische noodzaak. Het is mogelijk dat u op behandeling moet wachten als u een niet-urgente verwonding of ziekte hebt.

Sommige ziekenhuizen hebben letselafdelingen voor kleine verwondingen waarvoor waarschijnlijk geen ziekenhuisopname nodig is.

Sommige privéziekenhuizen en -klinieken bieden spoedeisende hulp. De kosten van zorg in particuliere instellingen worden volledig aan u doorberekend.

Recht van bezoekers aan Ierland op medische spoedhulp

Als u onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en u reist of verblijft tijdelijk in Ierland, hebt u recht op medische zorg als u ziek wordt of een ongeluk krijgt.

Vraag een EHIC aan voordat u op reis gaat.

Er is een wederzijdse overeenkomst inzake medische behandeling voor tijdelijke bezoekers tussen Ierland en Australië. Op grond van deze overeenkomst betalen Australische bezoekers die een openbare spoedbehandeling krijgen, de ziekenhuiskosten die gelden voor mensen die hun gewone verblijfplaats in Ierland hebben. Als u tijdelijk in Ierland verblijft en niet onder de EU-regels valt, moet u de kosten betalen voor een bezoek aan een afdeling spoedeisende hulp. Als u geen onderdaan bent van een EU/EER-lidstaat, of uit Zwitserland of Australië komt, kunnen u ook de volledige economische kosten van verdere behandeling worden aangerekend, met inbegrip van medische zorg in een acuut ziekenhuis. Daarom is het raadzaam om een particuliere medische reisverzekering af te sluiten voordat u op reis gaat.


Geplaatst: 16-08-2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, DirkVE

Bezoekers lazen ook: