Toon hoofdcategorieën Verberg hoofdcategorieën
image

Financiële noodhulp bij overstroming

Wanneer zwaar weer overstromingen op grote schaal veroorzaakt, kan het Department of Social Protection (DSP) de regeling voor humanitaire hulp activeren. Deze inkomensafhankelijke regeling biedt …

uitkeringen-schemes
image

HelpToBuy regeling stimulans voor starters op de woningmarkt

De “Help To Buy Regeling” (HTB) De Help to Buy (HTB)-regeling helpt starters bij de aankoop van een nieuw gebouwd huis of appartement. Het is ook van toepassing op eenmalige zelfbouwwoningen. Het is…

uitkeringen-schemes
image

Fair Deal Scheme

Wat is de Fair Deal-Scheme? Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te…

uitkeringen-schemes
image

Aanvullende Toelage

De extra aanvullende toeslag (Additional Needs Payment) is een uitkering om u te helpen bij een uitgave die u niet van uw weekinkomen kunt betalen. U kunt een aanvullende toelage krijgen als u werkt en…

uitkeringen-schemes
image

Community Employment (CE)

Wat is de CE-regeling? Het Community Employment (CE)-programma (beter bekend als de ‘CE-regeling’) is ontworpen om mensen die langdurig werkloos (of anderszins kansarm) zijn, weer aan het werk te helpen…

laatste berichtenuitkeringen-schemes
image

Brandstoftoeslag

Wat is brandstoftoeslag? Brandstoftoeslag (Fuel Allowance) is een tegemoetkoming in de verwarmingskosten van uw huis tijdens de wintermaanden. Het wordt slechts…

sociale zakenuitkeringen-schemes
image

Regeling voor kinderopvang en onderwijs voor jonge kinderen

Inleiding Het Early Childhood Care and Education (ECCE) Scheme voorziet in voorschoolse opvang en onderwijs voor kinderen in de voorschoolse…

onderwijsuitkeringen-schemes
image

Kinderbijslag, child benefit

Wat is kinderbijslag? Kinderbijslag is een maandelijkse uitkering aan de ouders of verzorgers van kinderen onder de 16 jaar. U kunt…

financienuitkeringen-schemes
image

Bijstand voor huisvesting, Housing Assistance Payment (HAP)

Wat is Bijstand voor huisvesting? De Housing Assistance Payment (HAP) is een sociale huurtoeslag voor mensen met een langdurige woonnood….

sociale zakenuitkeringen-schemeswonen
image

Aanvragen gemeente/sociale huisvesting

Inleiding Lokale overheden zijn de belangrijkste aanbieders van sociale huurwoningen voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven om particulier…

uitkeringen-schemeswonenwoning huren