Aanvullende Toelage

De extra aanvullende toeslag (Additional Needs Payment) is een uitkering om u te helpen bij een uitgave die u niet van uw weekinkomen kunt betalen.

U kunt een aanvullende toelage krijgen als u werkt en een laag inkomen heeft, of als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Wanneer u de toelage aanvraagt, worden uw inkomen en omstandigheden beoordeeld om na te gaan of u ervoor in aanmerking komt.

De aanvullende toelage voor zorgbehoevenden omvat de toelagen voor buitengewone en dringende zorg.


Happiness being a dessert so sweet,
May life give you more than you can ever eat.