Aanvullende Toelage

Geschatte leestijd : 3 minuten

Wat is een aanvullende toelage

De extra aanvullende toeslag (Additional Needs Payment) is een uitkering om u te helpen bij een uitgave die u niet van uw weekinkomen kunt betalen.

U kunt een aanvullende toelage krijgen als u werkt en een laag inkomen heeft, of als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Wanneer u de toelage aanvraagt, worden uw inkomen en omstandigheden beoordeeld om na te gaan of u ervoor in aanmerking komt.

De aanvullende toelage voor zorgbehoevenden omvat de toelagen voor buitengewone en dringende zorg.

Waar kan ik de toeslag voor aanvullende behoeften voor krijgen?

U kunt de toeslag voor aanvullende behoeften krijgen om u te helpen met een uitgave die u niet kunt betalen met uw wekelijkse inkomen. Bijvoorbeeld:

 • Een stijging van uw brandstof- of elektriciteitskosten
 • Essentiële reparaties aan eigendommen, inclusief motorvoertuigen en vervanging van huishoudelijke apparaten en meubels
 • Begrafeniskosten
 • Waarborgsommen voor particuliere huurwoningen
 • Beddengoed en kookgerei, als u voor het eerst thuis gaat wonen
 • Voedsel, kleding en onderdak na een noodsituatie zoals brand of overstroming
 • Terugkerende reiskosten naar het ziekenhuis
 • Een familielid in het ziekenhuis of de gevangenis bezoeken

Dit is geen volledige lijst, andere kosten kunnen mogelijk ook worden gedekt.

Hoe komt u in aanmerking voor een betaling voor aanvullende behoeften?

Om in aanmerking te komen voor een toeslag voor aanvullende behoeften, moet u:

 • In Ierland wonen en
 • Een inkomen hebben dat onder de grens van het ‘wekelijkse gezinsinkomen’ ligt – zie hieronder

Bij het aanvragen van een Bijstandsuitkering wordt uw aanvraag beoordeeld door een Community Welfare Officer (CWO).

De CWO bekijkt uw omstandigheden en beslist of u in aanmerking komt voor de uitkering.

In sommige gevallen kan de CWO een uitkering verstrekken als uw inkomen boven de wekelijkse gezinsinkomensgrens ligt, maar dit hangt af van uw omstandigheden.

Eigen bijdrage voor de toeslag voor extra behoeften.

Er is geen vast tarief voor een bijbetaling.

Het bedrag dat u krijgt, hangt af van uw omstandigheden en waar u hulp bij nodig heeft.

De Directie Sociale Bescherming (DSP) heeft enkele voorbeelden van hoe de CWO aanvragen voor een Bijstandsuitkering beoordeelt en het bedrag dat zij zullen betalen.

Een toeslag voor aanvullende behoeften aanvragen

Ukunt uw aanvraag voor een bijbetaling indienen of een afspraak maken met uw lokale CWO (Community Welfare Office), als u dat wilt.
De Community Welfare Service is landelijk actief in alle delen van het land en is beschikbaar om klanten in nood te helpen.

Voor het indienen van een claim is het niet altijd nodig om contact op te nemen met een Community Welfare Officer (CWO). Aanvraagformulieren kunnen worden gepost of afgegeven in uw plaatselijke Intreo Center of filiaal.

CWO’s zijn beschikbaar in 51 Intreo-centra in het hele land om klanten te ontmoeten en te helpen tijdens kantooruren, vijf dagen per week.

Ze kunnen persoonlijke en noodvergaderingen vergemakkelijken:

° via de telefoon

Betalingen die beschikbaar zijn via Community Welfare Services omvatten:

De Community Welfare Service is landelijk actief in alle delen van het land en is beschikbaar om klanten in nood te helpen.

Voor het indienen van een claim is het niet altijd nodig om contact op te nemen met een Community Welfare Officer (CWO). Aanvraagformulieren kunnen worden gepost of afgegeven in uw plaatselijke Intreo Center of filiaal.

CWO’s zijn beschikbaar in 51 Intreo-centra in het hele land om klanten te ontmoeten en te helpen tijdens kantooruren, vijf dagen per week.

Ze kunnen persoonlijke en noodvergaderingen vergemakkelijken:

 • via de telefoon
 • in een Intreo Center/filiaal of
 • indien nodig kan een directe huisbezoekafspraak worden gemaakt

Betalingen die beschikbaar zijn via Community Welfare Services omvatten:

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier voor een aanvullende uitkering (SWA1) downloaden en invullen en opsturen naar uw plaatselijke Community Welfare Service.
U kunt ook een aanvraagformulier krijgen bij uw plaatselijke Community Welfare Service en het daar invullen.

E-mail cwsforms@welfare.ie en ontvang een van naar u gepost.

Voor algemene informatie over de Community Welfare Service en aanvraagformulieren telefoon: 0818 60 70 80

Wat u moet verstrekken wanneer u zich aanmeldt

U heeft een aantal van de volgende zaken nodig om een aanvraag in te dienen:

 • PPS- nummer voor u en personen in uw gezin die van u afhankelijk zijn, zoals uw partner of kinderen
 • Bewijs van uw identiteit zoals een PSC (Public Service Card) , rijbewijs of paspoort
 • Bewijs van adres zoals een energierekening
 • Bewijs van ingezetenschap zoals een Ierse verblijfsvergunning (IRP) of EU/EER-paspoort of nationale identiteitskaart
 • Bewijs van inkomen en financiële situatie zoals loonstroken en bankafschriften

Voor algemene informatie over de Community Welfare Service
telefoon: 0818 60 70 80

Bezoekers lazen ook: