Deposit Return Scheme

Geschatte leestijd : 3 minuten

Vanaf 1 februari zal Ierland een Deposit Return Scheme ingevoerd hebben. Wanneer u vanaf deze datum een drankje koopt in een plastic fles, aluminium of stalen blikje voorzien van het Re-turn-logo, betaalt u naast de prijs van het drankje een kleine bedrag voor statiegeld. Wanneer u uw lege, onbeschadigde verpakking terugbrengt naar een winkelpunt, krijgt u uw statiegeld volledig terug.

Tot op heden wordt meer dan 60% van de plastic flessen en blikjes ingezameld voor recycling via groene bakken, wat betekent dat meer dan 30% niet wordt ingezameld, wat leidt tot meer zwerfvuil.

Door een waarde op de drankverpakkingen te plakken, worden consumenten gestimuleerd om hun flessen en blikjes terug te brengen, zodat ze hun statiegeld terugkrijgen en daardoor zwerfafval tegengaan. Het Deposit Return Scheme is een initiatief voor de circulaire economie dat tot doel heeft een gesloten recyclingsysteem te creëren dat garandeert dat het materiaal wordt geretourneerd en gerecycled in nieuwe drankverpakkingen.

Bovendien is er door de gescheiden inzameling van drankverpakkingen geen sprake van kruisbesmetting en wordt er een hogere kwaliteit recyclaat* ingezameld, wat efficiënter is.

*Recyclaat is hergebruikt materiaal, lees: recyclingmateriaal. De naam zegt al genoeg: “recyclaat” bestaat uit “re” en “cyclus”, wat zoveel betekent als “weer in de cyclus opgenomen” of “hergebruikt”. Als we afval van plastic, glas, papier en batterijen naar materiaalsoort scheiden, kan dit worden opgenomen en hergebruikt in de circulaire economie. Het afval wordt gesorteerd, verkleind, gewassen en veranderd in recyclaat. Dit kan vervolgens worden gesmolten, waarna er iets nieuws van kan worden gemaakt. Er zijn twee soorten recyclaat: consumentenmateriaal, dus datgene wat bij ons consumenten in de afvalbak voor herbruikbare stoffen belandt, en postindustrieel restmateriaal, lees: afval dat in de industrie bijvoorbeeld bij de productie ontstaat.

Dranken gekocht vóór 1 februari 2024 vallen niet onder het Statiegeldregeling, maar dienen wel gerecycled te worden. Bij aankoop van een ‘in scope’ drankverpakking wordt vanaf 1 februari 2024 naast de aankoopprijs van de drank een kleine bedrag voor statiegeld in rekening gebracht. Dit bedrag krijgt u volledig terug bij het inleveren van uw lege, onbeschadigde drankverpakking.

De drankverpakkingen die onder de regeling vallen, zijn PET-plastic flessen en aluminium en stalen blikjes van 150 ml tot 3 liter. Voor verpakkingen van 150 ml tot en met 500 ml geldt  een statiegeld van 15 cent en voor verpakkingen van meer dan 500 ml tot en met 3 liter geldt een statiegeld van 25 cent.

Alle Reverse Vending Machines (RVM’s) hebben duidelijke instructies over hoe drankverpakkingen met het Re-turn-logo in de automaat moeten worden geplaatst. Wanneer containers worden geplaatst, leest de machine de containers, bevestigt dat ze deel uitmaken van het statiegeldsysteem en geeft vervolgens een voucher af voor het aantal geretourneerde containers. Consumenten kunnen deze voucher vervolgens bij de kassa inleveren voor volledige terugbetaling of tegen aankoop in de winkel.

*Het is belangrijk op te merken dat vouchers die zijn uitgegeven door een RVM bij hetzelfde verkooppunt moeten worden ingewisseld.


PET-plastic drankverpakkingen, stalen en aluminium blikjes tussen 150 ml en 3 liter met het Re-turn-logo worden geaccepteerd. Ze moeten leeg en onbeschadigd zijn en de barcode moet duidelijk leesbaar zijn. Let op: alle drankverpakkingen die in de regeling zijn opgenomen, zijn voorzien van het Re-turn-logo.

Niet alle drankverpakkingen komen in aanmerking voor statiegeld. Er zijn geen zuivelproducten opgenomen in de regeling. Bijv. Melk, yoghurtdranken. Deze containers  hebben geen  Re-turn-logo, maar moeten wel gerecycled worden.

U kunt uw lege, onbeschadigde plastic fles met of zonder dop retourneren. Wij raden aan flessen met dop te retourneren, omdat dit ervoor zorgt dat ook de dop wordt gerecycled. Bovendien is het gemakkelijker om de vorm van de fles te behouden als de dop er nog op zit.

Alle ingezamelde containers worden ter recycling aangeboden. Het Statiegeldregeling richt zich op het maximaliseren van de hoeveelheid en kwaliteit van het ingezamelde materiaal voor recycling.


DRSI CLG, handelend onder de naam Re-turn, is een nieuwe vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd opgericht door drankproducenten en detailhandelaren om te voldoen aan hun verplichtingen onder de Regeling Gescheiden Inzameling (Statiegeld) 2021.

De nieuwe regeling brengt alle partijen samen die betrokken zijn bij de productie, verkoop en consumptie van dranken en is internationaal zeer succesvol gebleken bij het verhogen van de inzamelingspercentages.

Het beheer en de werking van het Depositostelsel kost het publiek en de overheid helemaal geen geld. Het systeem wordt gefinancierd via producentenvergoedingen voor elk product dat op de markt wordt gebracht.


Geplaatst: 31-12-2023
Bron: Re-Turn Ireland

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…