E-Commerce onderneming starten

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Het creëren en publiceren van een website kan een groot aantal technische problemen met zich meebrengen die in deze LawOnline-gids worden behandeld. Als deze eenmaal zijn overwonnen, zijn de wettelijke vereisten die van invloed zijn op het runnen van een commerciële website niet minder complex. Er zijn veel verschillende Ierse en EU-wetten die betrekking hebben op websiteontwerp, domeinnaamkeuze, website-inhoud, verkoop van websites, gegevensprivacy, klantrechten en vele andere aspecten van e-commerce en online activiteiten.

Een website beheren

Overzicht

Het maken en publiceren van een website kan een groot aantal technische problemen met zich meebrengen. Als deze eenmaal zijn overwonnen, zijn de wettelijke vereisten die van invloed zijn op het runnen van een commerciële website niet minder complex. Er zijn veel verschillende Ierse en EU-wetten die betrekking hebben op website-ontwerp, domeinnaamkeuze, website-inhoud, verkoop via websites en vele andere aspecten van e-commerce en online activiteiten.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder een website goederen of diensten te koop aanbiedt, moeten in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake consumentenbescherming. Deze hebben niet alleen betrekking op de verkoopvoorwaarden, maar zijn ook van invloed op bijvoorbeeld de manier waarop de goederen of diensten op de markt worden gebracht of worden geadverteerd, de manier waarop consumenten toegang hebben tot de gedane aanbiedingen en de rechten van consumenten voor en nadat een verkoop is gesloten.

Privacy

Een ander belangrijk punt is hoe een website persoonlijke informatie over zijn klanten of gebruikers verzamelt, opslaat en verwerkt. Exploitanten van commerciële websites moeten de beginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming begrijpen en kunnen toepassen.

Domeinnamen

Degenen die een commerciële website lanceren, zullen zorgvuldig een domeinnaam moeten kiezen. Ze moeten er met name voor zorgen dat de gekozen domeinnaam beschikbaar is, geen inbreuk maakt op de merkrechten van een andere persoon of entiteit en niet verwarrend is of duidelijk wordt geassocieerd met andermans zaken.

Algemene voorwaarden van de site

Overzicht

Uw bedrijf moet alle toepasselijke standaard leveringsvoorwaarden op uw site vastleggen en ervoor zorgen dat deze worden opgenomen in klantcontracten. Deze link moet duidelijk worden aangegeven, zodat klanten ze gemakkelijk kunnen vinden. Het is ook raadzaam om bij elke verkoop een tussenstap te hebben waarbij de klant bevestigt dat hij uw leveringsvoorwaarden en uw privacybeleid heeft gelezen. Zie het gedeelte ‘Privacybeleid’ voor meer informatie.

Als u een bedrijf runt dat handelt via internet, is het belangrijk dat u algemene voorwaarden heeft die voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in de Regeling Consumenteninformatie en de Regelgeving voor E-commerce, naast eventuele verplichtingen die u heeft op grond van de Wet op de verkoop van goederen en de levering van diensten van 1980. Deze voorschriften worden hieronder samengevat.

Verkoop op afstand

De Regeling Consumenteninformatie bepaalt dat u:

 • klanten gespecificeerde informatie geven voordat ze bestellen
 • een orderbevestiging stuurt
 • de klant de kans geeft om het contract te annuleren tot 14 werkdagen nadat de goederen zijn geleverd

De Regeling Consumenteninformatie vereist dat u het volgende beschrijft:

 • Naam en adres van de handelaar en het adres waar klachten kunnen worden ingediend
 • De belangrijkste kenmerken van de goederen of dienst:
 • De prijs van de goederen – inclusief alle belastingen
 • Bezorgkosten, indien van toepassing
 • Afspraken voor betaling
 • Het klachtenbehandelingsbeleid van de handelaar
 • Of er een herroepingsrecht bestaat en de voorwaarden, termijnen en procedures om dit te doen
 • Of u de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening neemt?
 • De geschatte kosten voor het retourneren van de goederen als de klant de kosten moet dragen en ze niet via de normale post kunnen worden geretourneerd
 • Voorwaarden voor klantenservice en service na verkoop, en commerciële garanties
 • De duur van het contract, indien van toepassing, en de voorwaarden voor opzegging als het automatisch wordt verlengd of van onbeperkte duur is
 • De minimale duur van uw verplichtingen onder het contract, indien van toepassing
 • De kosten van communicatie tussen u en de handelaar, als deze hoger zijn dan een basistarief

Geplaatst: 23-07-2023
Bron: CareersPortal
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: