Eigendomstitels, Koopakten

Geschatte leestijd : 4 minuten

Wat zijn eigendomstitels en akten?

Eigendomstitel is de juridische manier om te zeggen dat u eigendom of grond bezit. Eigendomsbewijzen zijn de juridische documenten die worden gebruikt om de eigendom van onroerend goed van de ene persoon naar de andere over te dragen.

Als u een woning koopt of verkoopt, komt u deze voorwaarden tegen. Normaal gesproken zorgt uw advocaat (sollicitor) echter voor de registratie van de vastgoedtransactie en de eigendomsoverdracht wanneer u een huis koopt of verkoopt.

Vastleggen van vastgoedtransacties

Er zijn 2 afzonderlijke systemen voor het registreren van vastgoedtransacties:

 • In het Kadastersysteem wordt het eigendom van onroerend goed (of titel ) geregistreerd en worden eigendomsakten ingediend.
 • Het Register van Akten registreert het bestaan ​​van akten en overdrachten van niet-geregistreerde eigendommen . (Niet-geregistreerde eigendommen zijn eigendommen waarvan de titel niet is geregistreerd bij het kadaster.(Land Registry.))

Uw advocaat weet met welk systeem uw vastgoedtransactie moet worden geregistreerd. Beide systemen worden beheerd door Tailte Éireann .

De eigendomsregistratie in Ierland beweegt zich geleidelijk af van het oudere systeem dat akten registreert in het register van akten, naar het ‘eigendomsregistratiesysteem’ bij het kadaster.

Sinds juni 2011 is het verplicht om niet-geregistreerde eigendommen die in Ierland zijn gekocht, te registreren bij het kadaster. Momenteel is bijna 90% van de wettelijke titels in Ierland geregistreerd in het kadaster.

Eigendomseigendom registreren bij het Kadaster

Wanneer de titel of eigendom van onroerend goed is geregistreerd bij het Kadaster , archiveert het Kadaster de akten en noteert details over het onroerend goed en het eigendom ervan op folio’s.

Een folio:

 • Beschrijft het registergoed
 • Verwijst naar een plattegrond op de Kadasterkaarten
 • Vermeldt de naam en het adres van de geregistreerde eigenaar
 • Beschrijft eventuele lasten op het onroerend goed, bijvoorbeeld recht van overpad , visrechten of hypotheken

Onroerend goed dat op een folio bij het Kadaster is geregistreerd, wordt geregistreerd land (registered land) genoemd . Het folio wordt door de staat gegarandeerd als een bevestigd bewijs van de eigendom van het onroerend goed. Aanvragen om titels te registreren moeten worden ingediend door gekwalificeerde beoefenaars van juridische beroepen.

Kadasterkaarten

Het Kadaster houdt kaarten of eigendomsplannen (title plans) bij van eigendommen die in de registers worden beschreven. Deze kaarten geven niet aan of een grens een haag, muur of sloot omvat, zodat de registers geen uitsluitsel geven over de grenzen. Elk geschil over grenzen moet door de betrokken personen worden opgelost. Als zij het niet eens kunnen worden over de grenzen, zal de rechter de zaak beslechten.

Hoe kom ik erachter wie eigenaar is van een woning?

U kunt een folio gebruiken om erachter te komen wie de eigenaar van een onroerend goed is, zonder dat u de originele aktes hoeft te lezen. u kunt:

 • Zoeken naar een folio of kaart op landdirect.ie . Het bekijken van een folio kost € 5.
 • Een gewone kopie van een folio bekijken in de openbare kantoren van Tailte Éireann. Dit kost € 5.
 • Een gewaarmerkte kopie aanvragen van een folio of folio en kaart. Dit kost €40.

U kunt zoeken op de naam van een persoon, op een adres of met behulp van de kaarten op landdirect.nl . Meer informatie hierover vindt u in de veelgestelde vragen van Tailte Eireann over het kadaster .

Hoe registreer ik dat ik mijn hypotheek heb afbetaald?

Wanneer u klaar bent met het afbetalen van uw hypotheek, ontvangt u van uw kredietinstelling een Kwijtingsakte. Dit moet worden ingediend bij het Kadaster met een ingevulde aanvraag tot registratie en een vergoeding van € 40.

Het register van aktensysteem

Als de eigendomstitel of het eigendom niet bij het kadaster is geregistreerd, wordt dit een niet-geregistreerd onroerend goed genoemd.(unregistered property) Het register van akten registreert het bestaan ​​van akten en overdrachten van niet-geregistreerde eigendommen.

Wanneer een akte in het Registry of Deeds (ROD) wordt gedeponeerd, moet deze beschikken over een ROD-aanvraagformulier, waarop een samenvatting van de akte staat. De Griffie van Akten bewaart het ROD-aanvraagformulier als permanent bewijs van de vastgoedtransactie. De eigendomsbewijzen worden teruggegeven aan degene die ze heeft gedeponeerd, zij worden niet gedeponeerd bij het Registry of Deeds.

Een ROD-aanvraagformulier (voorheen bekend als herinnering (a memorial)) bevat:

 • De datum van de akte
 • De namen en beschrijvingen van alle partijen en alle getuigen bij de akte
 • Een beschrijving van het onroerend goed

De nieuwe ondertekende akte wordt de laatste akte waaruit de eigendom van het onroerend goed blijkt, en voegt daarmee een reeks akten toe die teruggaat tot de tijd dat het onroerend goed voor het eerst werd geregistreerd. Akten die in het Aktenregister zijn vastgelegd, hebben juridische voorrang op niet-geregistreerde akten en andere akten die op een later tijdstip worden geregistreerd.

Op het ROD-aanvraagformulier kunt u zien wie de eigenaar is van een niet-geregistreerde woning. Als u echter niet-geregistreerde grond koopt, moet u de feitelijke akte lezen om de eigendomstitel van het onroerend goed te onderzoeken.

Wat moet ik doen als ik de akten van een eigendom dat bij het Aktenregister staat geregistreerd, kwijt ben?

Als u de akten verliest van een onroerend goed dat niet bij het Kadaster is geregistreerd, kunt u bij het Aktenregister een kopie van uw memorie- of ROD-aanvraagformulier (memorial or ROD application form) opvragen. Deze documenten vatten de verandering van eigendom of hypotheek samen en kunnen worden gebruikt ter vervanging van een verloren of zoekgeraakte akte. Een ROD-aanvraagformulier heeft niet dezelfde rechtskracht als een akte, maar levert secundair bewijs van de inhoud van de akte. U kunt een gewaarmerkte kopie van een ROD-aanvraagformulier krijgen voor € 20,- en een gewone kopie voor € 1,- per pagina.

Eigendomsregistratie en eigendomsfraude

Tailte Éireann heeft een waarschuwingsservice voor onroerend goed, zodat eigenaren van onroerend goed hun geregistreerde eigendommen kunnen controleren op frauduleuze activiteiten. Bij vastgoedfraude kan het voorkomen dat iemand zich voordoet als u en uw eigendom probeert te verkopen of te verhypothekeren zonder dat u het weet. Als u zich aanmeldt voor de woningwaarschuwingsservice, ontvangt u een e-mail of sms als iemand bij Tailte Éireann een aanvraag indient over uw woning. Als de activiteit frauduleus is, kunt u actie ondernemen. Ga voor meer informatie of om u aan te melden voor de dienst naar landdirect.nl .


Geplaatst: 16/05/2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …