Feestdagen (Public Holidays)moet u werken, ken uw rechten!

Geschatte leestijd : 5 minuten
Afbeelding@Pixabay, pekoesi

Inleiding

Er zijn elk jaar 10 officiële feestdagen in Ierland (verhoogd van 9 in 2022).

Feestdagen kunnen een speciale dag of een andere gebeurtenis herdenken, bijvoorbeeld Saint Patrick’s Day (17 maart) of Eerste Kerstdag (25 december).

Vanaf 2023 is er begin februari een nieuwe jaarlijkse feestdag ter gelegenheid van St. Brigid’s Day. De feestdag is de eerste maandag van februari, behalve wanneer Sint-Brigidsdag (1 februari) toevallig op een vrijdag valt, in welk geval vrijdag 1 februari een feestdag is.

Op een feestdag sluiten de meeste bedrijven en scholen. Andere diensten (bijvoorbeeld het openbaar vervoer) rijden nog steeds, maar hebben vaak beperkte dienstregelingen.

Feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
 • Eerste maandag van februari, of 1 februari als de datum op een vrijdag valt
 • Saint Patrick’s Day (17 maart)
 • Paasmaandag
 • Eerste maandag in mei
 • Eerste maandag in juni
 • Eerste maandag in augustus
 • Laatste maandag in oktober
 • eerste kerstdag (25 december)
 • Sint-Stefanusdag (26 december)
2024
1 januari
5 februari
17 maart
1 april
6 mei
3 juni
5 augustus
28 oktober
25 december
26 december

Goede Vrijdag is geen feestdag . Hoewel sommige scholen en bedrijven op die dag sluiten, heb je op die dag geen automatisch recht op verlof.

Hoe wordt de datum van Paasmaandag elk jaar bepaald?

Paasmaandag is de enige feestdag die van jaar tot jaar aanzienlijk kan verschillen. De datum van Pasen verschuift elk jaar.

Pasen zou de eerste zondag na de eerste volle maan op of na 21 maart moeten zijn. Dit betekent dat de vroegst mogelijke datum voor Paaszondag in elk jaar 22 maart is en de laatste 25 april.

Paasmaandag valt op 1 april 2024.

De meeste werknemers hebben recht op betaald verlof op feestdagen. Voor bepaalde deeltijdwerkers geldt een uitzondering – lees hieronder over ‘Deeltijdwerkers’.

Als u in aanmerking komt voor feestdagentoeslag, heeft u recht op:

 • Een betaalde vrije dag op een feestdag
 • Een extra dag jaarlijks verlof
 • Een extra dagloon
 • Een betaalde vrije dag binnen een maand na de feestdag

U kunt uw werkgever minimaal 21 dagen voor een feestdag vragen welke van de alternatieven van toepassing zijn. Reageert uw werkgever uiterlijk 14 dagen voor de feestdag niet, dan heeft u recht op de daadwerkelijke feestdag als doorbetaalde vrije dag.

Uw aanspraken op feestdagen zijn vastgelegd in de Wet organisatie arbeidstijd 1997 . U kunt ook lezen over het juiste tarief van het dagloon in de Regeling organisatie van de arbeidstijd (bepaling van loon voor vakantie) (SI 475/1997) .

Parttime medewerkers

U heeft recht op een dagloon voor de feestdag als u aan beide voorwaarden voldoet:

 • U heeft in de 5 weken voor de feestdag minimaal 40 uur voor uw werkgever gewerkt
 • De feestdag valt op een dag waarop u normaal werkt

Bij de berekening van de 40 gewerkte uren in de 5 weken voor de feestdag mag u de tijd besteed aan jaarlijks verlof meetellen als ‘gewerkte tijd’.

Als u die dag moet werken, hebt u recht op een extra dagloon.

Als u op die bepaalde dag normaal gesproken niet werkt, moet u één vijfde van uw weekloon krijgen. Ook als u nooit op een feestdag bent ingeroosterd, hebt u recht op één vijfde van uw weekloon als compensatie voor de feestdag.

Wanneer feestdagen in een weekend vallen

Als de feestdag valt op een dag die voor dat bedrijf geen normale werkdag is (bijvoorbeeld op zaterdag of zondag), hebt u toch recht op een toeslag voor die feestdag. U heeft echter geen automatisch wettelijk recht om de eerstvolgende werkdag vrij te nemen.

Lees meer over feestdagen en uw arbeidsrechten op de website van de Workplace Relations Commission.

Als u met ‘ziekteverlof’ bent op een feestdag

U bent een voltijdse werknemer

Als u tijdens een feestdag met ziekteverlof bent, hebt u recht op een uitkering voor de gemiste feestdag. Uw werkgever kan er ook voor kiezen om u op de feestdag niet met ziekteverlof te beschouwen en u voor de feestdag gewoon door te betalen. Is dit het geval, dan telt de feestdag niet mee als ziekteverlofdag.

U bent een deeltijdse werknemer

Als u met ziekteverlof bent tijdens een feestdag, hebt u recht op een uitkering voor de feestdag, nadat u in de voorafgaande periode van vijf weken minimaal 40 uur voor uw werkgever heeft gewerkt – zie hierboven bij ‘Deeltijdwerkers’.

Uitzonderingen

U hebt geen recht op doorbetaling of vrije tijd voor de feestdag als u vlak voor de feestdag met ziekteverlof bent en een van de volgende situaties van toepassing is:

 • U bent langer dan 26 weken arbeidsongeschikt door een gewone ziekte of een ongeval
 • U bent door een arbeidsongeval langer dan 52 weken arbeidsongeschikt

Tijdens zwangerschapsverlof , vaderschapsverlof, adoptieverlof of ouderschapsverlof heb je recht op verlof .

U hebt echter geen recht op feestdaguitkering als u vlak voor de feestdag afwezig was op het werk en uw afwezigheid is:

 • Langer dan 13 weken, wegens ontslag of een andere reden en goedgekeurd door uw werkgever
 • Wegens een staking
 • Na de eerste 13 weken zorgverlof

Deze rechten zijn vastgelegd in respectievelijk de Zwangerschapswetten 1994 en 2004 , de Ouderschapsverlofwetten 1998 – 2019, de Vaderschapsverlof- en uitkeringswet 2016 , de Adoptieverlof wetten 1995 en 2005 en de Ouderschapsverlof- en uitkeringswet 2019 .

Tijdens ontslag of werktijdverkorting blijf je in dienst van je werkgever en blijft je arbeidsovereenkomst van kracht. Dit betekent dat u recht heeft op een uitkering voor alle feestdagen die vallen tijdens de eerste 13 weken van het ontslag.

Deeltijdwerknemers moeten in de 5 weken voor de feestdag minimaal 40 uur hebben gewerkt.

Als u uw baan verliest

Als uw dienstverband eindigt tijdens de week, eindigend op de dag voor een feestdag, en u heeft de afgelopen 4 weken voor uw werkgever gewerkt, dan moet u een extra dagloon krijgen voor de feestdag. Dit geldt ook voor deeltijdwerkers die de afgelopen 5 weken minimaal 40 uur hebben gewerkt.

Bijvoorbeeld:

In de zaak Gazboro Ltd. -v-BATU (DWT9916) beëindigden de eisers hun dienstverband op 18 december 1998. Zij eisten een recht op betaling voor de feestdagen op 25 en 26 december.

Zoals het Hof de bewoordingen van artikel 23 lid 2 sub a van de Wet organisatie arbeidstijd 1997 uitlegde, begon de week die op 24 december om middernacht eindigde op 18 december om middernacht. Aangezien eisers in de 4 weken voorafgaand aan die week voor de werkgever werkten, hadden zij over 25 december recht op een extra dagloon.

De week die eindigde op 25 december begon op 19 december om middernacht. Aangezien eisers op 18 december uit dienst waren getreden, hadden zij geen recht op loon over 26 december.

Krijgt u geen recht op feestdagen, bespreek dit dan met uw werkgever.

U kunt ook een klacht indienen bij de WRC op grond van de Wet organisatie arbeidstijd. U moet uw klacht indienen via het online klachtenformulier van het WRC binnen 6 maanden na het ontstaan ​​van het geschil of de klacht. Deze termijn kan met nog eens 6 maanden worden verlengd, maar alleen als er een gegronde reden is waardoor u de klacht niet binnen de normale termijn kunt indienen.

Meer informatie over feestdagen

Meer informatie over feestdagen vindt u op de website van de Workplace Relations Commission (WRC) .
U kunt ook contact opnemen met de informatie- en klantenservice van het WRC :

Commissie Werkplekrelaties – Informatie en Klantenservice

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 uur tot 13.00 uur, 14.00 uur tot 17.00 uur
Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90
Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 12-01-2023
Bron: Ierse Overheid en zie links in het artikel

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…