Geluidshinder

Deze publicatie schetst de belangrijkste soorten geluid die overlast kunnen veroorzaken en de wetgeving die met dergelijk geluid omgaat. Verschillende instanties hebben een rol met betrekking tot klachten over verschillende soorten of bronnen van geluid – deze worden beschreven onder de relevante kopjes in het artikel.

De belangrijkste wetgeving is de Environmental Protection Agency Act 1992 , waarin milieuverontreiniging wordt gedefinieerd als geluid dat hinderlijk is, of dat de gezondheid van de mens in gevaar brengt of eigendommen of het milieu schaadt. Het voorziet in verschillende maatregelen die genomen moeten worden om geluidshinder te voorkomen of te beperken. 
Gemeenten hebben op grond van de wet de bevoegdheid om te eisen dat er maatregelen worden genomen om geluid te voorkomen of te beperken en u kunt geluidsoverlast melden bij de afdeling Milieu van de betreffende gemeente .