Inkomenstoets

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld in een middelentoets door de Dienst Sociale Bescherming (DSP).

Op grond van de socialezekerheidswetgeving tellen echter bepaalde posten niet mee bij de beoordeling van uw middelen voor een bijstandsuitkering. Deze pagina kijkt naar contante inkomsten die niet zijn opgenomen in de inkomenstoets. 

When Irish eyes are smiling,
sure it is like a morning spring,
In the lilt of Irish laughter
you can hear the angels sing.
When Irish hearts are happy,
all the world seems bright and gay.
And when Irish eyes are smiling,
they steal your heart away!