Juridische zaken

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inhoudsopgave...............klik vakje rechts voor aan/uit

Inleiding

De Raad voor Rechtsbijstand is een wettelijk orgaan dat is opgericht op grond van de Wet op de Civiele Rechtsbijstand 1995 . De belangrijkste taken van de raad zijn:
– Rechtsbijstand en juridisch advies verlenen in civiele zaken (niet strafzaken) aan mensen die aan de criteria voldoen  
– Een familiebemiddelingsservice bieden
– Informatie verstrekken over haar diensten  
– Beheer van drie strafrechtelijke rechtsbijstandsregelingen (maar biedt geen directe rechtsbijstand of advies in strafzaken)  
– Assisteren bij de uitvoering van de Abhaile-regeling (die mensen helpt met een achterstand op hun hypotheek

Dit bestuur bestaat uit een voorzitter en twaalf andere leden. Minstens 5 van de leden van de Raad moeten vrouwen zijn en 5 mannen. Twee leden van de raad van bestuur moeten advocaat zijn, twee moeten advocaat zijn en twee moeten leden van de medewerkers van de raad zijn.

De Board heeft een netwerk van fulltime en parttime juridische centra in heel Ierland. De raad heeft ook panels van advocaten en barristers in de particuliere praktijk opgericht die op grond van de wet rechtsbijstand en advies verlenen. Als er een advocaat nodig is om uw zaak te behandelen, wijst de Raad voor Rechtsbijstand er een aan om u te vertegenwoordigen

De Family Mediation Service van de Board helpt echtparen die hebben besloten om uit elkaar te gaan of te scheiden, of die al uit elkaar zijn, om een overeengekomen weg vooruit te onderhandelen, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en belangen van alle betrokkenen.

Zaken die vallen onder de Raad voor Rechtsbijstand

Burgerlijke Zaken De Raad voor Rechtsbijstand verleent voornamelijk rechtsbijstand en juridisch advies op de volgende gebieden:
– Gerechtelijke scheiding  
– Scheiding  
– Onderhoud  
– Huiselijk geweld  
– Voogdij over en toegang tot kinderen  
– Problemen met betrekking tot huurkoopovereenkomsten  
– Contractgeschillen  
– Asielverzoeken, subsidiaire bescherming of toestemming om in Ierland te blijven
De Raad kan op de meeste terreinen juridisch advies geven. Het is over het algemeen niet toegestaan om rechtsbijstand te verlenen in de volgende categorieën zaken:
– Schadeclaims – wanneer de reputatie van een persoon is geschaad als gevolg van smaad of laster  – Landgeschillen – geschillen over rechten en belangen in of over land  
– Burgerlijke zaken die onder de procedure voor geringe vorderingen vallen  
– Vergunningverlening (vergunningen voor caféhouders)  
– Overdracht van eigendom (de juridische overdracht van een eigendom van de ene partij aan de andere) 
– Verkiezingsverzoeken  
– Vorderingen ingesteld in een vertegenwoordigende, fiduciaire of
– elke andere groeps- of representatieve actie (“groepsacties”)


Geplaatst: 12-07-23
Bronnen: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, cadop

Bezoekers lazen ook: