Juridische zaken

De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor het verlenen van civielrechtelijke rechtsbijstand en advisering aan personen die dergelijke diensten niet uit eigen middelen kunnen betalen. De Raad
voor Rechtsbijstand is niet direct verantwoordelijk voor het verlenen van strafrechtelijke rechtsbijstand, maar heeft een rol bij de uitvoering van bepaalde strafrechtelijke rechtsbijstandsregelingen.

Civiele rechtsbijstand betekent vertegenwoordiging door een barrister of solicitor in civiele procedures voor de rechtbank of voor het International Protection Appeals Tribunal, naast de voorbereidende werkzaamheden die dit met zich meebrengt.

May all your troubles be little ones
and all your little ones be trouble free.