Uitkeringen en rechten na overlijden

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Na een rouwproces heeft u mogelijk financiële steun nodig. Het Ministerie van Sociale Bescherming (DSP) verstrekt bepaalde eenmalige betalingen om gezinnen in deze moeilijke tijd te helpen. Sommige van deze betalingen worden afgehandeld door uw lokale Community Welfare Officer .

U moet een bepaald aantal PRSI-bijdragen hebben betaald om in aanmerking te komen voor bepaalde sociale uitkeringen. Mogelijk komt u in aanmerking voor andere uitkeringen als u slaagt voor een middelentoets of als u dringend hulp nodig heeft. Voor veel betalingen gelden termijnen, dus pas deze zo vroeg mogelijk toe.

Er kan niet van u worden verwacht dat u meteen alles doet, maar als de overledene een sociale uitkering ontving, of u een aanvraag voor hem of haar indiende als afhankelijke persoon, of als u een mantelzorgtoeslag kreeg om voor hem of haar te zorgen, is het belangrijk dat u de afdeling hiervan binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt. eerste dagen na het overlijden.

Het op de hoogte stellen van de afdeling betekent niet dat de betaling onmiddellijk wordt teruggevorderd. In veel gevallen kan de echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, samenwonende, ouder of verzorger na het overlijden nog 6 weken een uitkering ontvangen .

Hulp bij begrafeniskosten

U kunt hulp krijgen bij de kosten van de uitvaart:

  • De weduwe- of nabestaandenuitkering is een eenmalige uitkering aan weduwen/weduwnaars/overlevende geregistreerde partners met kinderen ten laste. Deze uitkering heette voorheen de weduwe-oudertoelage.
  • Als iemand overlijdt door een arbeidsongeval, is er een Uitvaartbeurs beschikbaar.

Of u nu wel of niet in aanmerking komt voor een van de bovenstaande subsidies, u komt mogelijk in aanmerking voor een aanvullende behoeftebetaling om te helpen met de begrafeniskosten als u een laag inkomen heeft . Elke zaak wordt op zijn merites beoordeeld. De Maatschappijwelzijnsdienst geeft er de voorkeur aan als u zich vóór de uitvaart aanmeldt, maar in de praktijk geldt dat de meeste mensen achteraf een aanvraag indienen.

In veel gevallen kan een betaling of subsidie ​​pas worden uitbetaald als alle benodigde documentatie is ontvangen. Als u aanspraak maakt op de subsidie, bent u verantwoordelijk voor het overleggen van certificaten, documenten en eventueel benodigde informatie, bijvoorbeeld:

  • Overlijdensakte
  • Geboortecertificaat
  • Huwelijks- of burgerlijke partnerschapsakte (om uw relatie met de overledene te bewijzen)
  • Begrafenisbewijzen
  • Het Persoonlijk Burgerservicenummer (PPS) van de overledene
  • Mogelijk is ook uw PPS-nummer vereist

Belangrijkste betalingen

Als u samenleefde met of afhankelijk was van de overledene, kunnen eventuele huidige uitkeringen of betalingen die u ontvangt veranderen, of kunt u mogelijk aanspraak maken op aanvullende uitkeringen. Afhankelijk van uw inkomen en omstandigheden heeft u mogelijk recht op een eigen uitkering, bijvoorbeeld:

Een premiepensioen voor een weduwe, weduwnaar of nabestaanden en de daarmee samenhangende sociale uitkeringen kunnen worden betaald als u of uw overleden echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner voldoende PRSI-bijdragen heeft.

Een weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij) wordt betaald aan weduwen of overlevende geregistreerde partners zonder kinderen ten laste, die niet in aanmerking komen voor een premievrij pensioen en die slagen voor een middelentoets.

Een voogdenbetaling wordt betaald aan de voogd van het kind tot de 18e verjaardag of de 22e verjaardag van het kind als het kind voltijds onderwijs volgt.

U kunt een eenoudergezinsuitkering krijgen als u alleen het ouderschap voert als gevolg van het overlijden van uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende. Als u ook in aanmerking komt voor een premiepensioen voor weduwen, weduwnaars of nabestaanden, moet u kiezen welke uitkering voor u het meeste voordeel oplevert, omdat u niet beide kunt krijgen.

Als een persoon overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, kan een uitkering bij overlijden op grond van de regeling voor arbeidsongevallen worden uitbetaald aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner.

Extra betalingen

Rouw kan financiële problemen veroorzaken. De regeling aanvullende bijstandsuitkeringen biedt financiële steun aan mensen met een laag inkomen. U kunt in het kader van de regeling in aanmerking komen voor een wekelijkse toeslag om aan bepaalde bijzondere behoeften te voldoen, bijvoorbeeld hulp bij de huur en brandstofkosten. Daarnaast kunnen ook betalingen worden gedaan voor dringende of uitzonderlijke behoeften.

Er zijn specifieke regels over belastingheffing in het jaar van iemands overlijden. Er kan bijvoorbeeld belastingteruggave verschuldigd zijn. Ook in de jaren na het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner zijn er extra kredieten voor ouders.

Verdere informatie

Om uw rechten te controleren, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Intreo-centrum, het filiaal voor sociale zekerheid of het dichtstbijzijnde burgerinformatiecentrum . U kunt ook bellen met de Burgerinformatietelefoondienst op 0818 07 4000 .


Geplaatst: 16-10-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, MoiraKaram

Bezoekers lazen ook: