Veiligheid

Geschatte leestijd : < 1 minuut

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan:

De Defense Forces bestaan ​​uit een Permanent Defense Force en een Reserve Defense Force. 

De Garda Síochána is de nationale politie. Het is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle politietaken in de staat.

De Health Service Executive (HSE) is verantwoordelijk voor de levering van openbare gezondheidsdiensten. Hoe de diensten zijn georganiseerd, wie er toegang toe heeft en hoe u in geval van nood terecht kunt voor hulp buiten kantooruren.

De brandweer in Ierland speelt een belangrijke rol bij brandpreventie, bouwinspectie en het verlenen van hulpdiensten.

Het doel van de Ierse kustwacht is om het verlies aan mensenlevens op de Ierse zeeën, meren, rivieren, kustgebieden en afgelegen gebieden te verminderen.

Civil Defense is een op vrijwilligers gebaseerde organisatie die de eerstelijnshulpdiensten ondersteunt.

Hoe wordt omgegaan met grote calamiteiten zoals een treinongeluk of een overstroming.


Bron: Ierse Overheid en de genoemde instanties
Geplaatst: 16-08-2022
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: