Onderwijs, algemene informatie

Geschatte leestijd : < 1 minuut

Uitstekend en innovatief onderwijs en opleiding stellen individuen in staat om door te leren hun volledige potentieel te bereiken en bij te dragen aan de sociale, economische en culturele ontwikkeling van Ierland.

Het onderwijssysteem in Ierland bestaat uit voorschools onderwijs, lager en post-primair onderwijs.

Door de staat gefinancierd onderwijs is beschikbaar op alle niveaus, tenzij u ervoor kiest uw kind naar een particuliere instelling te sturen.

Onderwijs is verplicht voor kinderen in Ierland in de leeftijd van 6 tot 16 jaar of totdat studenten drie jaar post-primair onderwijs hebben voltooid. De meeste kinderen gaan naar door de staat gefinancierde scholen, hoewel sommigen thuis of op niet-erkende scholen onderwijs krijgen (bijvoorbeeld: een particuliere basisschool).
Voor verdere informatie:
Primary School, Secondary School, Higher Education,
Voorschoolse Kinderopvang


Geplaatst: 12-08-2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: