Verhuizen

Om uw inboedel van het vaste land naar Ierland te verhuizen is de handigste manier om dit met een vrachtauto te doen. Niet iedereen
heeft een vrachtauto ter beschikking en zal gebruik moeten maken van de diensten van een deskundige en betrouwbare verhuizer. Toen wij
voor de eerste keer naar Ierland verhuisden hadden wij, door te bezuinigen op de verhuiskosten, een schade van € 7.000.
Hier hebben wij van geleerd en adviseren daarom iedereen om ervaringsdeskundigen te raadplegen, ook al komt een verhuizer erg
betrouwbaar over, zoek op fora en reviews. Per slot van rekening gaat het om uw kostbare spulletjes waar u erg aan bent gehecht.

I complained that I had no shoes Until I met a man who had no feet.