Alleenwonenverhoging, Living Alone Increase

Geschatte leestijd : 2 minuten

De Alleenwonenverhoging is een extra uitkering voor mensen die alleen wonen en een bijstandsuitkering ontvangen.

Bent u 66 jaar of ouder en woont u alleen? Dan komt u in aanmerking als u één van de volgende uitkeringen krijgt

 • Staatspensioen
 • Staatspensioen (premievrij)
 • Weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij).
 • Premievrij pensioen voor weduwen, weduwnaars of nabestaandenpartner
 • Weduwen-/weduwnaarspensioen volgens de arbeidsongevallenregeling
 • Aanvulling arbeidsongeschiktheid op grond van de regeling arbeidsongevallen
 • Voordeel voor verlaten vrouw

U komt ook in aanmerking als u jonger bent dan 66 jaar, alleen woont en een arbeidsongeschiktheidsuitkering , invaliditeitspensioen , arbeidsongeschiktheidstoeslag of blinden pensioen ontvangt .

Om de verhoging van uw uitkering te krijgen, moet u volledig alleen wonen. Er zijn echter enkele uitzonderingen.

Oma flats

Woont u in een uitbouw van de woning van een familielid, bijvoorbeeld in een seniorenflat, dan kunt u voor de verhoging in aanmerking komen als u kunt aantonen dat u over de faciliteiten beschikt om alleen te koken en te eten. Daarnaast dient u over een eigen woon-/eet- en slaapgelegenheid te beschikken.

Beschutte accommodatie

Mensen die in een beschermde woonvorm wonen, kunnen in aanmerking komen als zij binnen de instelling als zelfstandig wonend worden beschouwd. Het Department of Social Protection (DSP) verstrekt een lijst van hostels/tehuizen waar de verhoging voor alleen wonen moet worden betaald. U komt niet in aanmerking als u een slaapzaal deelt met anderen, of 24 uur per dag toezicht of verpleegkundige zorg heeft.

Mensen die in verpleeghuizen wonen komen niet in aanmerking, omdat zij niet als geheel of grotendeels alleenstaand kunnen worden beschouwd.

U kunt ook in aanmerking komen als alleenstaand als u:

 • Ouder of minder valide bent en een vriend of familielid hebt die om veiligheidsredenen alleen ‘s nachts kan verblijven. De vriend of familielid mag geen financiële bijdrage leveren aan het huishouden.
 • Overdag alleen woont maar ‘s nachts bij familie of vrienden verblijft of als u doordeweeks alleen woont maar in het weekend een familielid heeft (aan de alleenstaandvoorwaarde wordt voldaan zolang het familielid elders een vast woonadres heeft).
 • Alleen woont, maar af en toe betalende gasten meeneemt (bijvoorbeeld tijdens een plaatselijk festival). Als u echter een bed & breakfast-bedrijf exploiteert (zelfs niet voor een deel van het jaar), komt u niet in aanmerking.
 • Een perso(o)n(en) toestaan die geen werknemer of geen direct familielid is/ zijn om gratis in uw woning te verblijven en u zou alleen wonen, maar voor die persoon.
 • U verhuurt voor minimaal 28 aaneengesloten dagen aan een perso(o)n(en) die geen werknemer of direct familielid is en u zou alleen wonen, maar voor die persoon.
 • U verhuurt voor minimaal 28 aaneengesloten dagen aan een perso(o)n(en) uit Oekraïne die onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn vallen en zou u alleen wonen, maar voor die persoon.

Als u de Alleenwonenverhoging samen met de Brandstoftoeslag krijgt , komt u sinds 4 juni 2018 automatisch in aanmerking voor een Telefonische Ondersteuningstoeslag van € 2,50 per week. Het wordt apart van uw primaire betaling betaald en is bedoeld om de kosten van communicatie en/of een thuiswaarschuwingssysteem te helpen dekken. Omdat deze toeslag automatisch wordt uitbetaald aan mensen die hiervoor in aanmerking komen, hoeft u deze niet aan te vragen.

De welzijn heeft nuttige veelgestelde vragen over de telefonische ondersteuningsuitkering gepubliceerd op Welzijn.nl.

Zo vraagt ​​u de Alleenstaand-verhoging aan

Vul het aanvraagformulier Alleenwonenverhoging in (pdf) . Stuur het ingevulde formulier naar de afdeling van het Ministerie van Sociale Zekerheid die uw hoofdpensioen of uitkering betaalt.

Uw Intreo Centre or local Social Welfare Branch Office kan al uw vragen over de Alleenwonenverhoging (Living Alone Increase) beantwoorden en kan u helpen bij het invullen van uw formulier.


Geplaatst: 27-11-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Kopen in het VK
  Geschatte leestijd : 4 minuten Het VK verliet de Europese Unie op 31 januari 2020. De overgangsperiode die van kracht was, eindigde op 31 december 2020. Als gevolg van de Brexit zijn er wijzigingen in uw consumentenrechten wanneer …
 • Huisartsen en particuliere patiënten
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Dit document schetst de diensten die huisartsen in Ierland aanbieden, hoe u een huisarts kunt vinden en hoeveel het…
 • Fair Deal Scheme
  Geschatte leestijd : 13 minuten Wat is de Fair Deal-Scheme? Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te…
 • Voor u gelezen en door mij gedeeld!
  Geschatte leestijd : 114 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af om te zien of er leuke, lieve, trieste of politieke maar altijd actuele berichten staan die zij graag met u wil delen. Haar keuze vind u hieronder, geplaatst op datum, Louise hoopt u hiermee een plezier te hebben gedaan. Komt u morgen even opnieuw kijken?
 • Behandelingsvoordeel tandheelkundige, optische en auditieve diensten
  Geschatte leestijd : 6 minuten Wat is behandelingsvoordeel? Behandelingsvoordeel (Treatment Benefit) is een regeling van het Department of Social Protection (DSP) om een ​​beperkte financiële bijdrage te leveren aan tandheelkundige,…