Als de verhuurder wil dat je vertrekt

Particuliere verhuurders, erkende woningcorporaties en mensen die studentspecifieke woonruimte verhuren, moeten volgens de wet bepaalde regels volgen voordat ze u vragen uw huurwoning te verlaten. Ze moeten u ook een minimum opzegtermijn geven, afhankelijk van hoe lang uw huurovereenkomst heeft geduurd.

Als uw verhuurder wil dat u de accommodatie verlaat, moet hij u een schriftelijke opzegging sturen – zie ‘Opzegging’ en ‘Opzegtermijnen’ hieronder. Vanaf 6 juli 2022 moet de verhuurder tegelijk een kopie van de opzeggingsbrief aan de Huurcommissie (RTB) sturen, anders vervalt deze.

Als u een huurovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, kan uw verhuurder de huur niet beëindigen tenzij u uw verplichtingen niet nakomt – lees meer in de publicatie “woninghuur

Als u echter geen huurovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, kan de verhuurder u de eerste 6 maanden vragen om zonder opgaaf van reden te vertrekken.

The pillar towers of Ireland, how wondrously they stand by the lakes and rushing rivers through the valleys of our land
In mystic file, through the isle, they lift their heads sublime,
These gray old pilar temples, these conquerors of time!