Erkenning van kwalificaties in Ierland

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inleiding

Sommige EU-landen eisen diploma’s, titels, certificaten of andere speciale kwalificaties als voorwaarde om toegang te krijgen tot bepaalde beroepen in loondienst of als zelfstandige. Het kan moeilijk zijn om je eigen opleiding en vaardigheden volledig erkend te krijgen.

Daarom heeft de EU systemen voor de erkenning van diploma’s en opleidingen opgezet die u in staat stellen uw opleiding en vaardigheden in een ander EU-land ten volle te benutten. Het basisprincipe is dat als u in uw eigen land gekwalificeerd bent om een beroep uit te oefenen, u gekwalificeerd bent om datzelfde beroep in elk ander EU-land uit te oefenen.

In de hele EU is een algemeen stelsel van erkenning van kwalificaties ingevoerd, dat van toepassing is op de meeste gereglementeerde beroepen. Als u dus een beroep wilt uitoefenen (bijvoorbeeld als leraar, advocaat, ingenieur of psycholoog) dat in het land van tewerkstelling gereglementeerd is, moet u in dat land de erkenning van uw kwalificaties aanvragen. De autoriteiten hebben 4 maanden de tijd om te antwoorden. Als zij van mening zijn dat uw opleiding qua duur of inhoud aanzienlijk verschilt van die in het ontvangende land, kan u worden gevraagd om hetzij aanvullende beroepservaring ter aanvulling van uw opleiding, hetzij een opleiding te volgen, hetzij een proeve van bekwaamheid af te leggen.

Bent u:

  • algemeen ziekenverpleger,
  • tandarts,
  • verloskundige,
  • dierenarts,
  • apotheker of
  • architect

dan worden uw nationale kwalificaties in principe automatisch erkend.

EURES-netwerk

Het EURES-netwerk is door de Europese Commissie opgericht om Europese burgers die in een ander land van de EU/EER werk zoeken, te helpen. EURES beschikt over een netwerk van adviseurs, de zogenaamde EURES-adviseurs, die u algemene praktische informatie kunnen geven over wetgeving, sociale zekerheid, levensomstandigheden, nuttige adressen, informatie over salarisniveaus, belastingen, contracten, aanwervingspraktijken, enz. Zij hebben ook toegang tot de EURES-vacaturebank met vacatures in de EU/EER. Als u binnen de EU/EER wilt werken of werk zoekt, maak dan een afspraak met de EURES- adviseur bij u in de buurt. Neem contact op met het dichtstbijzijnde arbeidsbureauof Intreo-centrumvoor meer informatie.

U kunt zelf toegang krijgen tot de EURES-vacaturebankop de EURES-site. Bij elke vacature in de databank staan onderaan de pagina de contactgegevens.

U bent werkloos

Als u werkloos bent, hebt u het recht om gedurende een “redelijke periode” in een ander EU- land te wonen om werk te zoeken. Bij gebrek aan een definitie van “redelijke termijn” hanteren de meeste EU-landen nu een termijn van 6 maanden, hoewel sommige EU-landen nog steeds een termijn van 3 maanden hanteren. U wordt aangeraden de precieze situatie na te gaan bij de nationale autoriteiten van het EU-land waar u werk zoekt. Maar hoe lang u ook werk moet zoeken, u kunt niet worden gevraagd het land te verlaten als u kunt aantonen dat u echt werk zoekt en dat u een reële kans maakt om werk te vinden. Je hebt bijvoorbeeld nog sollicitatiegesprekken of tests te volgen.

U kunt zich inschrijven bij arbeidsbureaus en centra zonder ingezetene te zijn van het land waar u wilt werken en u krijgt dezelfde hulp bij het vinden van werk als onderdanen van dat land.

Tips over hoe u een CV naar Ierse standaard schrijft vind u op deze website


Geplaatst: 09-04-2023
Bron: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: