Bedrijf starten

Geschatte leestijd : 7 minuten

Inleiding

Als u overweegt een bedrijf te starten, zijn er steunmaatregelen beschikbaar om u te helpen bij de planning, de oprichting, de financiën en de financiering. U moet rekening houden met de toepasselijke regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot het betalen van belasting en het in dienst nemen van werknemers), en met het scala aan financiële steunmaatregelen dat voor u beschikbaar is. Of u nu werkt, werkloos bent of van buiten Ierland komt om een bedrijf op te zetten, in deze publicatie komen enkele van deze belangrijke onderwerpen aan bod.

Indien u afkomstig bent uit Europa of Zwitserland, hebt u geen toestemming nodig om in Ierland een bedrijf op te zetten.

Het soort juridische structuur dat u kiest, hangt af van het soort bedrijf dat u runt, met wie u zaken zult doen en uw risicobereidheid. Laat u adviseren door een advocaat (sollicitor) of accountant wanneer u de structuur voor uw bedrijf overweegt. 

Bedrijfsstructuur:

 • Een eenmanszaak  
 • Een vennootschap  
 • Naamloze vennootschap

Eenmanszaak

Als u voor een eenmanszaak kiest, bent u ‘zelfstandige’ en hebt u geen zakenpartner. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het bedrijf.
Uw belangrijkste wettelijke verplichting is om u als zelfstandige in te schrijven bij de belastingdienst (zie het gedeelte over “Belastingen en PRSI” hieronder). Als u een bedrijfsnaam wilt gebruiken, moet u uw bedrijfsnaam laten registreren bij het Companies Registration Office (CRO).

Hoewel het relatief eenvoudig is om u als eenmanszaak te vestigen, kan uw persoonlijke vermogen worden gebruikt om uw schuldeisers te betalen als uw bedrijf failliet gaat.

Vennootschap

Bij een partnerschap richt u uw bedrijf op met 1 of meer personen (genoemd als ‘partners’). Elke partner is samen verantwoordelijk voor het runnen van het bedrijf, en elke partner moet inkomstenbelasting, PRSI en USC betalen over hun deel van de winst. Als het bedrijf failliet gaat, zijn alle partners gezamenlijk verantwoordelijk voor de schuld. Uw partnerschapsovereenkomst moet worden opgesteld door een notaris.

Naamloze vennootschap

Als u uw bedrijf opricht als een naamloze vennootschap, worden u en uw bedrijf gezien als afzonderlijke entiteiten. In het algemeen betekent dit dat als het bedrijf schulden maakt, de schuldeisers alleen aanspraak kunnen maken op het vermogen van het bedrijf (niet op uw persoonlijke vermogen).
Om een naamloze vennootschap op te richten, moet u zich laten registreren bij het Companies Registration Office ( CRO ). Uw bedrijf moet dan elk jaar verslagen en rekeningen indienen bij het CRO. U kunt uw bedrijfsnaam registreren en uw bedrijfsaangiften online indienen via de CRO.

Verschillende soorten vennootschappen

Onder de Companies Act 2014 kunnen besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid worden geregistreerd als:
Een LTD (Limited), (besloten vennootschap op aandelen)  
of
Een DAC (Designated Activity Company)
Uw notaris kan u hier volledig over informeren en ook vind u informatie op de website van de CRO.

Als u een bedrijf wilt starten, kunt u bij verschillende bronnen financiering en subsidies aanvragen.

Microfinance Ireland verstrekt leningen aan kleine bedrijven met niet meer dan 10 werknemers, waaronder eenmanszaken en startende bedrijven. De leningen van 2.000 tot 25.000 euro zijn bestemd voor commercieel levensvatbare bedrijfsvoorstellen.  U kunt uw belangstelling voor een lening voor kleine bedrijven kenbaar maken via het onlineformulier op microfinanceireland.ie

Uw Local Enterprise Oce (LEOs) kan een reeks financiële steunmaatregelen bieden, afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften. 
De LEO’s bieden een scala aan financiële ondersteuning die is ontworpen om te helpen bij de oprichting en/of groei van ondernemingen (naamloze vennootschap, individuen/eenmanszaak, coöperaties en partnerschappen) die tot tien mensen in dienst hebben. In sommige gevallen, afhankelijk van bepaalde criteria, komen bedrijven met 10 werknemers of meer in aanmerking. Neem contact op met uw Local Enterprise Office-adviseur voor meer informatie over geschiktheid.

Deze omvatten:

Deze financiële ondersteuning is ontworpen om een ​​flexibele reeks ondersteuning te bieden aan LEO-klanten en potentiële klanten.

Enterprise Ireland is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de ontwikkeling van productiebedrijven en internationaal verhandelde dienstverlenende bedrijven. Zij bieden financiering en ondersteuning voor bedrijven – van ondernemers met zakelijke voorstellen voor een veelbelovende start-up tot grote bedrijven die hun activiteiten uitbreiden, de efficiëntie verbeteren en de internationale verkoop laten groeien. Website

Sustainable Energy Authority Ireland
(SEAI) U kunt bij het SEAI ook bedrijfssubsidies aanvragen, specifiek om de koolstofvoetafdruk* van uw bedrijf te verkleinen. 

*De hoeveelheid koolstofdioxide die wereldwijd uitgestoten wordt ten behoeve van de consumptie in Ierland

De Ierse Overheid heeft een aantal financiële regelingen om werkgevers te helpen. Afhankelijk van uw omstandigheden en het soort werknemers dat u in dienst neemt, kunt u in aanmerking komen voor:
Future Growth Loan SchemeIn het kader van de uitbreiding van de Future Growth Loan Scheme is tot 800 miljoen euro aan leningen met een looptijd van 7 tot 10 jaar beschikbaar. Deze regeling is beschikbaar voor in aanmerking komende bedrijven in Ierland, waaronder die in de primaire landbouw (landbouwers) en de vis-, schaal- en schelpdiersector, ter ondersteuning van strategische investeringen op lange termijn. De in het kader van de regeling verstrekte financiering is concurrerend geprijsd en wordt tegen gunstige voorwaarden aangeboden.

JobsPlus is een financiële stimulans om werkgevers aan te moedigen mensen in dienst te nemen die lange tijd zonder werk hebben gezeten.

Wage Subsidy Scheme for people with disabilitiesDeze regeling geeft financiële steun aan werkgevers die mensen met een handicap in dienst nemen. De regeling is een werkplekondersteuning voor werkgevers van het Department of Social Protection (DSP)

Het “Employee Retention Grant Scheme” is een regeling die tot doel heeft werkgevers te helpen bij het in dienst houden van werknemers die een ziekte, aandoening of handicap hebben opgelopen die hun vermogen om hun werk uit te voeren aantast.

De Workplace Equipment Adaptation Grant (WEAG) is een subsidie voor mensen met een handicap die in de particuliere sector werken. Werkgevers en zelfstandigen kunnen de subsidie aanvragen om de werkplek aan te passen of toegankelijker te maken voor werknemers met een handicap.

Als u momenteel werkloos bent en een bedrijf wilt starten, komt u misschien in aanmerking voor de:
Back to Work Enterprise Allowance (BTWEA)
Deze regeling stimuleert mensen die bepaalde sociale uitkeringen ontvangen om zelfstandige te worden.
Short-Term Enterprise Allowance (STEA)
De STEA geeft ondersteuning aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en een eigen bedrijf willen starten.

Als u een klein of middelgroot bedrijf hebt en uw kredietaanvraag door een van de deelnemende banken is geweigerd, kunt u bij het Bureau voor kredietonderzoek een aanvraag indienen om uw zaak opnieuw te laten bekijken. Om voor een herziening in aanmerking te komen, moet uw aanvraag schriftelijk worden ingediend. Download het aanvraagformulier voor een kredietherziening (PDF) van de website van het Bureau Kredietbeoordeling. De kosten voor de herbeoordeling variëren van 100 tot 250 euro, afhankelijk van de hoogte van de lening.

Gratis financieel advies

Als u moeilijkheden ondervindt met uw schuldeisers, kunt u gratis advies en bijstand over uw zakelijke aangelegenheden krijgen van de Chartered Accountants Voluntary Advice service (CAVA). U kunt contact opnemen met uw plaatselijke Citizens Information Service of de Money Advice and Budgeting Service (MABS) om te zien of zij de CAVA-dienst aanbieden. U kunt ook de online brochure over de diensten van de CAVA lezen (PDF)

Hoe uw bedrijf wordt belast, hangt af van de vraag of het een ‘besloten vennootschap’ is (zie ‘De juridische structuur van uw bedrijf bepalen’ hierboven). Als uw bedrijf een vennootschap is, dan is het onderworpen aan de vennootschapbelasting. Als uw bedrijf geen vennootschap is, wordt u beschouwd als een ‘eenmanszaak’ en betaalt u belasting volgens het zelfbeoordelingssysteem. Lees meer over belastingen voor zelfstandigen, of ga naar de website van de belastingdienst voor informatie over het registreren van belastingen.

Belastingkrediet naar inkomen

In 2023 kunnen zelfstandigen aanspraak maken op een belastingvermindering voor verdiende inkomsten van 1 775 euro.  Deze belastingvermindering is ook beschikbaar voor bedrijfseigenaars of bedrijfsleiders die niet in aanmerking komen voor een loonbelastingvermindering op hun looninkomen.

Als een belastingbetaler ook in aanmerking komt voor de loonbelastingvermindering, mag de gecombineerde waarde van deze 2 belastingverminderingen niet meer dan € 1.775 bedragen.

SURE belastingteruggaaf

De Start Up Refunds for Entrepreneurs (SURE) is een belastingterugbetalingsregeling waarmee personen die daarvoor in aanmerking komen, een terugbetaling kunnen krijgen van maximaal 41% van het kapitaal dat zij investeren in het opstarten van een bedrijf.

Op grond van de SURE-regeling kunt u recht hebben op een terugbetaling van de PAYE-inkomstenbelasting die u hebt betaald in de zes jaar voorafgaand aan het jaar waarin u investeert.

Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie over de SURE-regeling. U kunt de online calculator op sure.gov.ie gebruiken om uw potentiële terugbetaling te schatten.

Startende ondernemingen

Nieuwe ondernemingen kunnen belastingvermindering krijgen voor de eerste drie jaar van de vennootschapsbelasting.  De waarde van de vermindering zal worden gekoppeld aan het bedrag aan PRSI dat een bedrijf in een boekhoudperiode aan de werkgever betaalt, tot een maximum van 5 000 euro per werknemer.

Vermogenswinstbelasting (CGT)

Als u uw bedrijf op of na 1 januari 2017 verkoopt, geldt een lager tarief van de vermogenswinstbelasting (10%) voor de belastbare nettowinsten die voortvloeien uit de verkoop van uw bedrijf (of een deel daarvan), tot een levenslang plafond van 1 miljoen euro. Lees meer over vermogenswinst voor ondernemingen op de website van de belastingdienst.

PRSI betalen

Als zelfstandige betaalt u socialezekerheidsbijdragen Als zelfstandige betaalt u klasse S. Dit tarief is 4% van uw bruto-inkomen, met een minimumbetaling van € 500  U kunt meer lezen over PRSI voor zelfstandigen (PDF) van het Department of Social Protection.

Als u een bedrijf begint en besluit personeel in dienst te nemen, moet u zich bij de belastingdienst laten registreren voor PAYE en PRSI.
U kunt informatie vinden over de verplichtingen van werkgevers in Ierland. U kunt ook de gids van de Workplace Relations Commission (WRC) lezen voor werkgevers die een nieuw bedrijf beginnen met een werknemer in loondienst (PDF).

Advies inwinnen over een bedrijf starten

Local Enterprise Office (LEO)

Als u hulp nodig hebt bij het plannen van uw bedrijf of advies nodig hebt over hoe u van start kunt gaan, kunt u contact opnemen met uw Local Enterprise Oce. Local Enterprise Oces (LEOs ) ondersteunen startende of zich ontwikkelende ondernemingen.  Zij kunnen u helpen de economische activiteit op lokaal niveau te stimuleren en uw micro-onderneming (met 10 of minder werknemers) te promoten.

New Frontiers

U kunt zich ook aanmelden voor New Frontiers, een nationaal ontwikkelingsprogramma voor startende ondernemers. Het programma omvat praktische en interactieve workshops en één-op-één-mentoring. New Frontiers Meer informatie U kunt meer informatiebronnen vinden over het starten van een bedrijf, evenals informatie over zelfstandig worden en het sluiten of verkopen van een bedrijf. Enterprise Ireland Het wordt lokaal aangeboden door instellingen van het derde niveau in het hele land (waaronder technische hogescholen en universiteiten) en het wordt gefinancierd door Enterprise Ireland.

Er zijn veel gratis mogelijkheden om een website te bouwen echter bent u veelal gebonden aan een vast concept en aan reclamevermeldingen. Bouwt u zélf een website met bijvoorbeeld WordPress dan kunt u dat in 8 stappen eenvoudig zélf doen:

Uisce Web Development Sponsor Image
 • Stap 1: een webhostingpakket van CLOUD86 kiezen
 • Stap 2: een domeinnaam registreren
 • Stap 3: WordPress installeren
 • Stap 4: WordPress thema kiezen
 • Stap 5: WordPress configureren met Customizer
 • Stap 6: Plug-ins en widgets toevoegen aan je WordPress website
 • Stap 7: WordPress pagina’s maken
 • Stap 8: Menu, footer en favicon configureren

Zou u liever het bouwen van uw website door een professioneel websitebouwer laten doen, ga dan in gesprek met Daan Verbaan van UISCE hij is de man die ook deze website heeft gebouwd.

U kunt meer informatiebronnen vinden over het starten van een bedrijf, evenals informatie over zelfstandig worden en het sluiten of verkopen van een bedrijf.

Enterprise Ireland

East Point Business Park
The Plaza
Dublin 3
D03 E5R6
Tel: (+353) (0)1 727 2000
Website
Email

Companies Registration Oce (CRO)

Bloom House,
Gloucester Place Lower,
Dublin 1,
D01 C8P4
Openingstijden: 10.00 tot 12:30
en van 14:30pm tot 16.00,
maandag tot vrijdag
Tel:(+353) (0)1 804 5200
Locall: 0818 452 000 (alleen binnen Ierland)
Website
Email

Workplace Relations Commission

Informatie en Klantenservice
O’Brien Road
Carlow
R93 E920
Openingstijden: maandag tot vrijdag. 9.30 tot 13.00, 14.00 tot 17.00
Tel: (+353)(0)59) 917 8990
Locall: 0818 80 80 90 (alleen binnen Ierland)
Website


Geplaatst: 08 augustus 2022
Bronnen: Overheid Ierland, Companies Registration Oce, Revenue Ireland
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …