Subsidie ​​voor huisvestingssteun voor ouderen

Geschatte leestijd : 5 minuten

Inleiding

De subsidie ​​voor huisvestingssteun voor ouderen is bedoeld voor noodzakelijke reparaties om de staat van het huis van een oudere te verbeteren, zodat hij of zij er kan blijven wonen. Het richt zich op mensen van 66 jaar en ouder, die in slechte woonomstandigheden leven. In gevallen van echte ontberingen kan de lokale overheid echter mensen onder de 66 jaar helpen.

Als u een beperking heeft en uw woning aangepast moet worden om deze beter toegankelijk te maken, is de Woonaanpassingspremie voor mensen met een beperking of de Subsidieregeling Mobiliteitshulpmiddelen wellicht geschikter voor u. Deze subsidies worden allemaal beheerd door lokale overheden.

De subsidie ​​is bedoeld voor noodzakelijke reparaties die het voor een oudere mogelijk maken om in de woning te blijven wonen.

Essentiële reparaties kunnen zijn:

 • Dak repareren of vervangen
 • Het upgraden van de elektrische bedrading
 • Ramen en deuren repareren of vervangen
 • Het voorzien van centrale verwarming

Neem contact op met uw plaatselijke overheid om na te gaan welke soorten reparaties zij vergoeden.

Deze inkomensafhankelijke subsidie ​​wordt betaald voor essentieel werk in particuliere woningen waar de oudere:

 • eigenaar van het huis is, of
 • het recht heeft om in de woning te wonen waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de subsidie ​​en welke bijstand u kunt krijgen, wordt uw totale bruto huishoudinkomen beoordeeld.

Het huishoudinkomen is het bruto jaarinkomen verdiend door:

 • Alle inwonende volwassenen ouder dan 23 jaar (of ouder dan 18 jaar en niet voltijds onderwijs)
 • De geregistreerde eigenaar van het onroerend goed en hun echtgenoot. (Deze inkomsten tellen niet mee als uw woning wordt gehuurd van een verhuurder, ter beschikking wordt gesteld door een erkende huisvestingsinstelling (AHB) of een gemeenschappelijke woning is.)

Bij de berekening van uw huishoudinkomen wordt geen rekening gehouden met het volgende:

 • € 5.000,- voor ieder lid van het huishouden jonger dan 18 jaar
 • € 5.000 voor elk lid van het huishouden tussen 18 en 23 jaar en voltijds onderwijs
 • € 5.000,- als een familielid fulltime zorgt voor de persoon voor wie de subsidie ​​bestemd is
 • Zorgtoeslag
 • Zorgvoordeel
 • Subsidie ​​voor mantelzorgondersteuning
 • Kinderbijslag
 • Betaling van werkende gezinnen
 • Toeslag voor thuiszorg
 • Brandstoftoeslag
 • Huishoudelijke voordelenpakket
 • Alleenstaandentoeslag
 • Pleegzorgsubsidie

De subsidie ​​dekt een deel van de kosten van het benodigde werk, maar niet alles. Het bedrag dat u krijgt, hangt af van uw bruto gezinsinkomen van het voorgaande belastingjaar, nadat eventuele buiten beschouwing gelaten en aftrekposten zijn toegepast. De maximaal beschikbare subsidie ​​bedraagt ​​€ 8.000 of 95% van de kosten van de werkzaamheden, goedgekeurd door uw gemeente.

Deze maximale subsidie ​​van 95% is beschikbaar voor mensen met een jaarlijks huishoudinkomen van minder dan € 30.000. Dit daalt tot 30% voor mensen met een jaarlijks huishoudinkomen van € 50.001 tot € 60.000. In onderstaande tabel zijn de actuele tarieven weergegeven.

Maximaal jaarlijks gezinsinkomen% van de kostenMaximale subsidie
Tot € 30.00095%€ 8.000
€ 30.000 – € 35.00085%€ 6.800
€ 35.001 – € 40.00075%€ 6.000
€ 40.001 – € 50.00050%€ 4.000
€ 50.001 – € 60.00030%€ 2.400
Ruim € 60.000 Geen subsidie
Bedragen 2023

Voorbeeld

Als uw bruto huishoudinkomen over het voorgaande belastingjaar € 45.000 bedraagt, na toepassing van de buiten beschouwingen en aftrekposten, bedraagt ​​uw subsidie ​​50% van de kosten van de werkzaamheden met een maximum van € 4.000. Dit betekent dat als de werkzaamheden aan de woning € 10.000,- inclusief BTW kosten, de subsidie ​​slechts € 4.000,- bedraagt ​​en niet € 5.000,-.

Er is geen subsidie ​​beschikbaar als het huishoudinkomen na toepassing van de buiten beschouwingen en inhoudingen hoger is dan € 60.000.

Om de subsidie ​​voor huisvestingssteun voor ouderen aan te vragen, moet u het aanvraagformulier invullen en bepaalde bewijsstukken en ondersteunende documenten overleggen.

U moet bewijs leveren:

 • Van uw brutohuishoudinkomen over het voorgaande belastingjaar
 • Dat de Lokale Onroerendezaakbelasting (LPT) voor uw woning in orde is
 • Dat uw belastingzaken op orde zijn

Afhankelijk van het soort reparatie dat u nodig heeft, moet u ook meer informatie opgeven. Als je nodig hebt:

 • Dakreparaties dient u een brief van uw verzekeringsmaatschappij mee te sturen waarin staat dat deze reparaties niet onder uw polis vallen
 • Om de elektrische bedrading in uw huis te upgraden, moet u een rapport van een elektricien meesturen waarin de noodzakelijke reparaties worden beschreven. Deze elektricien moet geregistreerd zijn bij Safe Electric.
 • Als u een bestaand centraal verwarmingssysteem wilt vervangen, moet u een rapport van een verwarmingsfirma meesturen waarin staat dat het bestaande verwarmingssysteem ‘niet meer economisch te repareren is’. Dit betekent dat het kosteneffectiever is om het verwarmingssysteem te vervangen dan te repareren.

Voor deze subsidie ​​heeft u geen medische documenten nodig. Deze zijn namelijk afhankelijk van de staat van uw woning en de urgentie van de reparaties. Als uw aanvraag echter dringend is vanwege een medische aandoening, moet uw arts het gedeelte ‘Dokterscertificaat’ van het aanvraagformulier invullen.

U kunt het aanvraagformulier downloaden van gov.ie of van de website van uw lokale overheid. U kunt het formulier ook verkrijgen bij uw gemeente. Met dit aanvraagformulier worden 3 verschillende subsidies aangevraagd die beschikbaar zijn voor ouderen en mensen met een beperking om hun woning aan te passen. Voor deze subsidie ​​vult u de onderdelen van het formulier voor de Subsidie ​​Woonsteun Ouderen in.

Op het formulier vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden van de regeling en een checklist met documenten die u moet meesturen. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Huisvesting van uw gemeente voor informatie over de deelnameregels in uw regio, die kunnen verschillen van die in andere gemeentegebieden.

Wanneer de lokale overheid uw aanvraag ontvangt, zullen zij:

 • uw aanvraag controleren om er zeker van te zijn dat deze compleet is
 • een monteur arrangeren m bij u thuis om te kijken of het mogelijk is om de werkzaamheden uit te voeren
 • u schrijven om u te laten weten of uw aanvraag succesvol is geweest en voor welk bedrag u bent goedgekeurd. (De subsidie ​​wordt niet uitbetaald als u met werken begint voordat u goedkeuring voor de subsidie ​​heeft gekregen.)
 • u vragen om gegevens mee te sturen van de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Hierbij hoort een offerte voor de werkzaamheden en het belastingnummer van de aannemer.
 • Vragen naar de bankrekeninggegevens waarop de subsidie ​​zal worden gestort als de werkzaamheden zijn voltooid

Indien uw aanvraag voor de subsidie ​​niet succesvol is, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan. Het beroep moet schriftelijk zijn en duidelijk uitleggen waarom u in beroep gaat. U moet binnen 3 weken na de beslissing bezwaar maken. Een gemeenteambtenaar die niet bij de oorspronkelijke beoordeling betrokken was, beoordeelt uw bezwaar en neemt contact met u op over de uitslag. Dit kan tot 6 weken duren.

Op grond van de Regeling veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk moeten huiseigenaren ervoor zorgen dat de bouwwerkzaamheden aan hun woning worden uitgevoerd door competente mensen. De Gezondheids- en Veiligheidsautoriteit heeft een nuttige Gids voor Huiseigenaren gepubliceerd: Bouwwerkzaamheden veilig uitvoeren (pdf) en enkele veelgestelde vragen .

ALONE is een landelijke organisatie die ouderen in staat stelt thuis ouder te worden.

LANDELIJKE STEUN- EN VERWIJSLIJN VOOR OUDEREN

0818 222 024

Als u ouder bent dan 60 jaar en advies, ondersteuning of informatie nodig heeft, kunt u zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur bellen met hun Nationale Ondersteunings- en Verwijzingslijn.

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Geplaatst: 29-03-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…