Belasting

Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay As You Earn (PAYE). Het bedrag aan belasting dat u moet betalen hangt af van de hoogte van het inkomen dat u verdient en van uw persoonlijke
omstandigheden. Er is een reeks verminderingen van de inkomstenbelasting beschikbaar die het bedrag van de belasting die u moet betalen, kunnen verminderen.
De Universal Social Charge (USC) (Universele Sociale Lasten) is een belasting op uw inkomen. Deze wordt geheven over uw brutoinkomen vóór eventuele pensioenbijdragen of PRSI. U kunt geen gebruik maken van heffingskortingen of belastingaftrek
(met uitzondering van bepaalde kapitaalfaciliteiten) om het bedrag dat u moet betalen te verlagen.

May your blessings outnumber
The Shamrocks that grow.
And may trouble avoid you
Wherever you go.