Census 2022

Wat is de volkstelling? (Census)

De volkstelling is een telling en verslag van de Ierse bevolking die heeft plaatsgevonden op ‘Census Night’ (zondag 3 april 2022). Volgens de Ierse wet moest iedereen die zich die avond in het land bevond, worden vermeld op een volkstellingsformulier. 

Waarom hebben we een volkstelling?

Censusgegevens geven ons essentiële informatie om te helpen bij het plannen van huizen, scholen, ziekenhuizen, vervoer, leeftijdsgerelateerde diensten en vele andere diensten die nodig zijn in onze gemeenschappen en ons land. Een van de grote sterke punten van de volkstelling is dat het het aantal mensen weergeeft dat in elke regio, provincie, stad en lokaal gebied in Ierland woont, en dat het gedetailleerde bevolkingscijfers op elk niveau geeft. Deze helpen om de vraag naar diensten zowel lokaal als nationaal te identificeren. 
Op de afbeelding hiernaats ziet u een voorlopige uitslag van de census.