Checklist bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Department of Social Protection (DSP) , kunt u in beroep gaan. Afhankelijk van het soort uitkering gaat u in beroep bij het Social Welfare Appeals Office (SWAO) of de DSP.

De bezwaarprocedure kent een aantal fasen. Deze checklist schetst deze fasen en legt de procedure uit die nodig is om een ​​beroep te doen op het SWAO.

1. Valt de uitkering of regeling die u wilt aanvechten onder het SWAO?
De meeste socialezekerheidsregelingen vallen onder het Bureau voor Beroep voor Maatschappelijk Welzijn (pdf) . Als de betaling of regeling waartegen u beroep aantekent niet onder de dekking van het Beroepsbureau voor Sociale Zaken valt, kunt u vragen om herziening van de beslissing door het Ministerie van Sociale Bescherming, maar u kunt er geen formeel beroep tegen instellen.

May Joy and Peace surround you,
Contentment latch you door,
and happiness be with you now
and bless you evermore.