Personal Public Service (PPS)-number

Geschatte leestijd : 4 minuten

Wat is een PPS-number?

Uw Personal Public Service (PPS)-nummer is een uniek referentienummer dat u helpt toegang te krijgen tot sociale uitkeringen, openbare diensten en informatie in Ierland.

Een PPS-nummer bestaat altijd uit 7 cijfers gevolgd door één of twee letters. Het wordt ook wel een PPSN genoemd.

U heeft een PPS-nummer als:

 • U bent geboren in Ierland in of na 1971
 • U na 1979 in Ierland bent gaan werken
 • U een bijstandsuitkering krijgt
 • U mee doet aan het Drugs Payment Scheme

Waar vind ik mijn PPS-nummer?

PPS-nummers zijn afgedrukt op de volgende documenten:

 • Kaart voor openbare diensten (Public Service Card)
 • Kaart voor sociale diensten
 • Afbetalingsschema voor medicijnen
 • Medische kaart (Medical Card)
 • Huisartsenkaart (GP Visit Card)
 • Europese ziekteverzekeringskaart
 • Belastingaanslag
 • PAYE Kennisgeving van belastingkredieten
 • Tijdelijke betaalkaart

Als u uw PPS-nummer niet weet, neem dan contact op met uw Intreo Center of uw lokale sociale dienst. De medewerkers daar kunnen uw nummer voor u opzoeken.

Mijn PPS-nummer gebruiken

U heeft uw PPS-nummer nodig als u gebruik maakt van bepaalde openbare diensten. Er zijn slechts bepaalde diensten die uw PPS-nummer mogen vragen .

Als u bijvoorbeeld gaat werken, heeft u een PPS-nummer nodig om u in te schrijven bij de Belastingdienst. Werkgevers mogen bij het zoeken naar werk echter niet naar uw PPS-nummer vragen bij de werving. Een werkgever moet uw PPS-nummer vragen als u daadwerkelijk in dienst treedt bij het bedrijf.

U kunt uw PPS-nummer gebruiken voor:

 • Alle sociale voorzieningen
 • De gratis reispas
 • leerling-ID
 • Openbare gezondheidsdiensten , waaronder de medische kaart en de regeling voor de betaling van geneesmiddelen
 • Immunisatie van kinderen
 • Regelingen van de Revenue Commissioners, zoals hypotheekrenteaftrek
 • Huisvestingssubsidies
 • Rijbewijs theorie en rijbewijzen

Als u niet zeker weet of een bepaalde organisatie, persoon of agent uw PPS-nummer mag opvragen of gebruiken, neem dan contact op met Cliëntidentiteitsdiensten van de afdeling Sociale Bescherming – zie ‘Klantenidentiteitsdiensten’ hieronder.

Regels voor het verkrijgen van een PPS-nummer

Om een ​​PPS-nummer te krijgen, moet u een bewijs kunnen overleggen van:

 • Uw identiteit
 • Reden van de aanvraag van een PPS-nummer
 • Uw adres

Bewijs van uw identiteit 

Als u bent:U moet het volgende overleggen als bewijs van uw identiteit:
Een Iers staatsburger geboren in de Republiek IerlandUw geboorteakte En Identiteitsbewijs met foto, zoals uw paspoort of rijbewijs
Een Iers staatsburger via naturalisatie of buitenlandse geboorteregistratieUw huidige paspoort of Bewijs van Naturalisatie of Uw buitenlandse geboorteregistratiecertificaat en Iers of Brits rijbewijs of Iers leerling-rijbewijs  
Een Iers staatsburger geboren in Noord-Ierland of een Brits staatsburgerHuidig ​​paspoort of Uw geboorteakte met de geboortenaam van uw moeder en uw huidige rijbewijs
EU-burgers (behalve Ieren en VK)Geldig paspoort of nationale identiteitskaart
Niet-EU-burgersHuidig ​​paspoort

Bewijs van uw adres

U moet een bewijs van uw adres kunnen tonen. U kunt hiervoor een van de volgende documenten gebruiken (op het document moet uw naam en adres staan ​​en het mag niet ouder zijn dan 3 maanden):

 • Een huishoudrekening
 • Een officiële brief/document
 • Een financiële verklaring
 • Vastgoedhuurovereenkomst of huurovereenkomst
 • Bevestiging van het adres door een derde partij, zoals een hotel-/hostelbeheerder of -manager, schooldirecteur/beheerder of accommodatie-/vastgoedeigenaar*.

*Als u bij vrienden of familie verblijft, is een originele rekening van het huishouden plus een briefje van de rekeninghouder die uw verblijf op het rekeningadres bevestigt, acceptabel. Deze notitie kan op de rekening zelf worden geschreven.

Als u uw adres wijzigt

Als u uw PPS-nummer en een geverifieerde MijnGovID heeft, kunt u uw adres bijwerken via MijnWelzijn.nl.

Als u uw adres wijzigt en u heeft geen geverifieerde MijnGovID, moet u de DSP schrijven met uw naam, PPS-nummer, oud en nieuw adres en bewijs van uw nieuwe adres, zoals een energierekening. De afdeling werkt uw dossier dan bij.

U kunt uw ingevulde formulieren scannen en e-mailen of posten naar Client Identity Services – zie adres hieronder.

Een PPS-nummer krijgen voor een kind

Een persoon die jonger is dan 18 jaar wordt voor PPS-nummeraanvragen als kind beschouwd.

In Ierland geboren kinderen krijgen een PPS-nummer als ze binnen 3 maanden na hun geboorte worden ingeschreven bij het General Register Office (GRO). U hoeft dan het PPS-nummer van uw kind niet aan te vragen.

U moet het PPS-nummer van een kind aanvragen als:

 • De geboorte van het kind wordt niet binnen 3 maanden aangegeven
 • Het kind is geboren in Ierland en het adres van beide ouders ligt buiten Ierland.
 • Het kind woont in Ierland, maar is niet in Ierland geboren.

Eén van de ouders/verzorgers moet een PPS-nummer hebben om het kind aan te melden en te koppelen aan diens gegevens.

Om een ​​PPS-nummer voor een kind te krijgen, moet een ouder/voogd met het kind naar een PPS-nummertoewijzingscentrum gaan en een bewijs overleggen van:

 • Hun eigen identiteit
 • De identiteit van het kind
 • De noodzaak van een PPS-nummer
 • De relatie tussen de ouder/verzorger en het kind.
 • Hun adres

PPS-nummer voor een kind gebruikt formulier REG1M (pdf) .

Hoe vraagt ​​u een PPS-nummer aan?

Online aanvragen

U kunt online een PPS-nummer aanvragen via MyWelfare.ie , als u in Ierland woont en minstens 18 jaar oud bent. U heeft ook een basis MijnGovID-account nodig .

Wanneer u online solliciteert, moet u het volgende uploaden:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs met foto (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart enz.) Als u geen geldige documenten heeft, moet u de identiteitsdocumenten die u wel heeft overleggen.
 • Bewijs waarom u een PPS-nummer nodig heeft
 • Bewijs van uw adres

De documenten die u uploadt, moeten gemakkelijk leesbaar zijn.

Aanvragen van buiten Ierland

U kunt een PPS-nummer aanvragen als u buiten Ierland woont en een PPS-nummer nodig hebt voor een interactie met een bepaalde instantie in Ierland. Iemand die een begunstigde is op grond van een Iers testament, moet bijvoorbeeld mogelijk een PPS-nummer opgeven voordat een erfrecht kan worden verleend.

De Client Identity Services (CIS) van de DSP biedt een service voor niet-ingezeten aanvragers die een PPS-nummer nodig hebben en niet aanwezig kunnen zijn bij een aangewezen PPS-registratiecentrum.

U kunt deze service niet gebruiken als u voor een bepaalde periode in Ierland woont of van plan bent te verhuizen.

Woont u in Noord-Ierland of het Verenigd Koninkrijk en werkt u in Ierland (grensarbeider), dan moet u een PPS-nummer aanvragen bij een aangewezen PPS Nummertoewijzingscentrum .

Meer informatie over het aanvragen van een PPS-nummer van buiten Ierland vindt u op gov.ie.

Hoe kom ik aan een PPS-nummer van een overleden persoon?

Soms kan een PPS-nummer vereist zijn voor een persoon die is overleden, meestal wanneer het gaat om de toekenning van erfrecht.

In dergelijke gevallen dient u een kopie van de overlijdensakte en details over waarom u het PPS-nummer nodig heeft naar de Client Identity Services van de DSP te sturen – het adres staat hieronder.

Klantidentiteitsdiensten

Department of Social Protection

Shannon Lodge
Carrick-on-Shannon
Co. Leitrim
N41 KD81

Tel: (071) 967 2616 of 0818 927 999

Startpagina: https://www.gov.ie/en/publication/fd52ab-public-services-card/

E-mail: CIS@welfare.ie


Geplaatst: 03-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pixabay, geralt

Bezoekers lazen ook: