Comreg Regulering van postdiensten en elektronische communicatie

De Commission for Communications Regulation (ComReg) is een wettelijk orgaan dat de communicatiesector in Ierland reguleert.
ComReg regelt:

 • Telecommunicatie
 • Elektronische communicatie
 • Radiocommunicatie
 • Uitzendingen
 • De Postsector

Wat doet ComReg?

ComReg werkt om:

 • Beschermt en behartigt de belangen van de consument
 • Bevordert competitie
 • Stimuleert innovatie
 • Zorgt ervoor dat dienstverleners hun verplichtingen nakomen
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van de interne markt van de Europese Unie (EU).
 • Zorgt ervoor dat het radiofrequentiespectrum efficiënt wordt gebruikt en beheerd
 • Zorgt ervoor dat het nationale nummerschema (het type en bereik van telefoonnummers dat beschikbaar is voor klanten) goed wordt beheerd
 • Bevordert de ontwikkeling van de postsector en de beschikbaarheid van een universele dienst (zie verder hieronder)

Hoe ComReg consumenten beschermt

ComReg beschermt consumenten door middel van onderstaande functies.

Verstrekt informatie aan het publiek

ComReg geeft informatie over:

 • Huistelefooncontracten , facturering en betwiste kosten en overstappen van provider
 • Roamen binnen en buiten de EU en EER
 • Mobiele telefooncontracten , roaming, serviceproblemen, ongevraagd contact, overstappen naar een andere provider, betaalde diensten en oplichtingsoproepen
 • Internet- en breedbandcontracten , breedbandsnelheden, wisselende breedbandaanbieder en problemen met breedbanddiensten
 • Postal FAQ’s, postautorisatie, regulering van An Post en marktonderzoek

U kunt meer informatie vinden in de consumenteninformatiesectie van ComReg .

Behandelt klachten

U moet eerlijk worden behandeld en de service krijgen waarvoor u betaalt en die in uw contract staat vermeld. ComReg heeft een Consumer Care Team dat u kan helpen met vragen over service- of contractkwesties. Ze kunnen u ook helpen bij het oplossen van een probleem met een serviceprovider.

Aanbieders van elektronische communicatiediensten (ECS) moeten een gedragscode hebben voor het afhandelen van klachten. Uw dienstverlener moet:

 • Het u gemakkelijk makkelijk om een ​​klacht in te dienen
 • U niet doorverbinden naar een ander onderdeel van het bedrijf als het gesprek méér kost dan het gesprek naar een vast of mobiel nummer
 • Uw klacht binnen 2 werkdagen bevestigen en details geven over de link naar de praktijkcode en een uniek referentienummer zodat u uw klacht kunt volgen
 • Binnen 10 werkdagen reageren en proberen op te lossen en als dit niet mogelijk is, moet u op de hoogte worden gesteld van het escalatieproces
 • Uw klacht registreren en volgen

ComReg heeft meer informatie over vragen en klachten .


Geplaatst: 09-06-2023
Bron: Comreg
Afbeelding: Pexels.com

Bezoekers lazen ook: