Gastdocentendienst, Visiting Teacher Service

Geschatte leestijd : 2 minuten

Wat is de gastdocentendienst?

De Visiting Teacher Service (VTS) wordt door speciaal opgeleide leraren verleend aan kinderen die doof of slechthorend, blind of slechtziend zijn en hun ouders of voogden. De leerkracht bezoekt het kind thuis.

De VST-ondersteuning kan kort na de geboorte van het kind beginnen en, indien nodig, voortgezet worden in het basis- en post-primair onderwijs.

Indien nodig kan de VST een onderwijsdienst voor de kleuter in huis verzorgen.

Meer informatie vindt u op de Visiting Teacher Service op de website van de National Council for Special Education (NCSE) .

De Visiting Teacher Service is gratis.

Gastdocenten voor blinde en slechtziende kinderen

Gastdocenten werken met blinde en slechtziende kinderen en bieden begeleiding en ondersteuning aan hun ouders.

De gastdocent kan de gevolgen van een visuele beperking beoordelen en de behoeften van elk kind nu en in de toekomst uitleggen.

Daarnaast geven ze informatie en advies over onderwijsplanning voor kinderen en jongeren met een visuele beperking. Gastdocenten adviseren scholen (inclusief kleuterscholen) over geschikte lesmethoden, klassenmanagementstrategieën en omgevingsaanpassingen om leerlingen met een visuele beperking op reguliere scholen te ondersteunen.

Ze voeren beoordelingen uit en geven advies over apparatuur die vaak wordt gebruikt door mensen met een visuele beperking, en geven advies over extra personele middelen, indien nodig.

Gastdocenten voor dove kinderen

Gastdocenten werken met dove of slechthorende kinderen en bieden begeleiding en ondersteuning aan hun ouders.

Aanvragen voor thuisonderwijs in gebarentaal moeten worden ingediend bij de gastdocent.

Gastdocenten houden ook toezicht op de taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden van het kind en geven informatie en advies aan ouders over voorschoolse en schoolplaatsingen.

De huisbezoekster werkt samen met de directeur en ander personeel om passende ondersteuning voor uw kind op school te plannen en te realiseren. Zij kunnen bijles geven met bijzondere nadruk op de taalontwikkeling en de onderwijsvoortgang van uw kind monitoren.

Hulptechnologie en mobiliteit

Gastdocenten kunnen kinderen doorverwijzen voor beoordeling van hulpmiddelen voor slechtziendheid en de kinderen vervolgens trainen in het gebruik ervan. Ze helpen kinderen tactiele en andere zintuiglijke vaardigheden te ontwikkelen en geven advies over zelfhulpvaardigheden en andere vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig leven.

Ze bieden waar nodig ondersteuning bij de ontwikkeling van pre-braillevaardigheden en geven waar nodig enige instructie in mobiliteit. Leraren kunnen het kind indien nodig ook doorverwijzen voor verdere mobiliteitsinstructie.

Gastdocenten beoordelen de akoestische omgeving van een doof of slechthorend kind en helpen hen bij het beheren van audiologische apparatuur.

Gratis gastdocentenservice

Er zijn geen kosten verbonden aan de Visiting Teacher Service. Het staat open voor alle kinderen die in Ierland wonen en deze dienst nodig hebben.

Hoe kunt u bezoek krijgen van de Visiting Teacher Service?

Voordat een kind wordt beoordeeld voor de Visiting Teacher Service, moet u een verwijzingsformulier voor de Visiting Teacher Service (pdf) invullen .

Bij uw formulier moet u een actueel audiologisch of oogheelkundig rapport indienen.

U dient de verwijzingsaanvraag rechtstreeks naar de plaatselijke gastdocent te sturen .

De volgende personen kunnen een verzoek indienen bij de VST:

Elke zorgverlener die een kind wil doorverwijzen, moet zijn zorgen eerst volledig bespreken met de ouders of voogden van het kind.

Het VST beoordeelt uw kind om te kijken of de dienst geschikt is voor uw kind.

Geen enkel kind is té jong om bezoek te krijgen van de huisbezoekster

De Visiting Teacher Service accepteert ook verwijzingen met betrekking tot kinderen waarbij de visuele beperking of doofheid eerder de oorzaak is dan de belangrijkste invaliderende aandoening.


Geplaatst: 28-06-2022
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Kopen in het VK
  Geschatte leestijd : 4 minuten Het VK verliet de Europese Unie op 31 januari 2020. De overgangsperiode die van kracht was, eindigde op 31 december 2020. Als gevolg van de Brexit zijn er wijzigingen in uw consumentenrechten wanneer …
 • Huisartsen en particuliere patiënten
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Dit document schetst de diensten die huisartsen in Ierland aanbieden, hoe u een huisarts kunt vinden en hoeveel het…
 • Fair Deal Scheme
  Geschatte leestijd : 13 minuten Wat is de Fair Deal-Scheme? Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te…
 • Voor u gelezen en door mij gedeeld!
  Geschatte leestijd : 114 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af om te zien of er leuke, lieve, trieste of politieke maar altijd actuele berichten staan die zij graag met u wil delen. Haar keuze vind u hieronder, geplaatst op datum, Louise hoopt u hiermee een plezier te hebben gedaan. Komt u morgen even opnieuw kijken?
 • Behandelingsvoordeel tandheelkundige, optische en auditieve diensten
  Geschatte leestijd : 6 minuten Wat is behandelingsvoordeel? Behandelingsvoordeel (Treatment Benefit) is een regeling van het Department of Social Protection (DSP) om een ​​beperkte financiële bijdrage te leveren aan tandheelkundige,…