Gastdocentendienst, Visiting Teacher Service

Geschatte leestijd : 2 minuten

Wat is de gastdocentendienst?

De Visiting Teacher Service (VTS) wordt door speciaal opgeleide leraren verleend aan kinderen die doof of slechthorend, blind of slechtziend zijn en hun ouders of voogden. De leerkracht bezoekt het kind thuis.

De VST-ondersteuning kan kort na de geboorte van het kind beginnen en, indien nodig, voortgezet worden in het basis- en post-primair onderwijs.

Indien nodig kan de VST een onderwijsdienst voor de kleuter in huis verzorgen.

Meer informatie vindt u op de Visiting Teacher Service op de website van de National Council for Special Education (NCSE) .

De Visiting Teacher Service is gratis.

Gastdocenten voor blinde en slechtziende kinderen

Gastdocenten werken met blinde en slechtziende kinderen en bieden begeleiding en ondersteuning aan hun ouders.

De gastdocent kan de gevolgen van een visuele beperking beoordelen en de behoeften van elk kind nu en in de toekomst uitleggen.

Daarnaast geven ze informatie en advies over onderwijsplanning voor kinderen en jongeren met een visuele beperking. Gastdocenten adviseren scholen (inclusief kleuterscholen) over geschikte lesmethoden, klassenmanagementstrategieën en omgevingsaanpassingen om leerlingen met een visuele beperking op reguliere scholen te ondersteunen.

Ze voeren beoordelingen uit en geven advies over apparatuur die vaak wordt gebruikt door mensen met een visuele beperking, en geven advies over extra personele middelen, indien nodig.

Gastdocenten voor dove kinderen

Gastdocenten werken met dove of slechthorende kinderen en bieden begeleiding en ondersteuning aan hun ouders.

Aanvragen voor thuisonderwijs in gebarentaal moeten worden ingediend bij de gastdocent.

Gastdocenten houden ook toezicht op de taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden van het kind en geven informatie en advies aan ouders over voorschoolse en schoolplaatsingen.

De huisbezoekster werkt samen met de directeur en ander personeel om passende ondersteuning voor uw kind op school te plannen en te realiseren. Zij kunnen bijles geven met bijzondere nadruk op de taalontwikkeling en de onderwijsvoortgang van uw kind monitoren.

Hulptechnologie en mobiliteit

Gastdocenten kunnen kinderen doorverwijzen voor beoordeling van hulpmiddelen voor slechtziendheid en de kinderen vervolgens trainen in het gebruik ervan. Ze helpen kinderen tactiele en andere zintuiglijke vaardigheden te ontwikkelen en geven advies over zelfhulpvaardigheden en andere vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig leven.

Ze bieden waar nodig ondersteuning bij de ontwikkeling van pre-braillevaardigheden en geven waar nodig enige instructie in mobiliteit. Leraren kunnen het kind indien nodig ook doorverwijzen voor verdere mobiliteitsinstructie.

Gastdocenten beoordelen de akoestische omgeving van een doof of slechthorend kind en helpen hen bij het beheren van audiologische apparatuur.

Gratis gastdocentenservice

Er zijn geen kosten verbonden aan de Visiting Teacher Service. Het staat open voor alle kinderen die in Ierland wonen en deze dienst nodig hebben.

Hoe kunt u bezoek krijgen van de Visiting Teacher Service?

Voordat een kind wordt beoordeeld voor de Visiting Teacher Service, moet u een verwijzingsformulier voor de Visiting Teacher Service (pdf) invullen .

Bij uw formulier moet u een actueel audiologisch of oogheelkundig rapport indienen.

U dient de verwijzingsaanvraag rechtstreeks naar de plaatselijke gastdocent te sturen .

De volgende personen kunnen een verzoek indienen bij de VST:

Elke zorgverlener die een kind wil doorverwijzen, moet zijn zorgen eerst volledig bespreken met de ouders of voogden van het kind.

Het VST beoordeelt uw kind om te kijken of de dienst geschikt is voor uw kind.

Geen enkel kind is té jong om bezoek te krijgen van de huisbezoekster

De Visiting Teacher Service accepteert ook verwijzingen met betrekking tot kinderen waarbij de visuele beperking of doofheid eerder de oorzaak is dan de belangrijkste invaliderende aandoening.


Geplaatst: 28-06-2022
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.