Het bezitten en exploiteren van drones in Ierland

Geschatte leestijd : 4 minuten

Drones, of Unmanned Aircraft Systems (UAS), zijn op afstand bestuurde vliegvaartuigen die een persoon op het land bestuurt met een afstandsbediening.

Drones variëren in grootte en gewicht en kunnen worden uitgerust met functies zoals camera’s of sensoren.

Als u in Ierland een drone bezit of gebruikt, zijn er verschillende wetten en regels op u van toepassing, ongeacht of u de drone voor educatieve, wetenschappelijke of recreatieve doeleinden gebruikt.

De wet op drones geldt ook voor andere typen vliegtuigen zonder piloot aan boord. Dit geldt ook voor bepaalde radiografisch bestuurbare vliegmodellen.

Als je in Ierland met een drone vliegt die meer dan 250 gram weegt of een camera of sensor heeft, dan moet je je als drone-operator registreren bij de Irish Aviation Authority.

Een persoon mag een drone niet besturen op een manier die gevaarlijk kan zijn voor andere vliegtuigen, of die levens in gevaar kan brengen of kan leiden tot schade aan eigendommen.

Drone-eigenaren moeten zich registreren bij de Irish Aviation Authority om met drones te vliegen die 250 gram of meer wegen. Registratie kost € 30,- en is 2 jaar geldig. Als i in de Europese Unie woont, hoef u zich alleen te registreren in het land waar je woont, en niet in elk land waar u met uw drone wilt vliegen.

Ook als uw drone minder dan 250 gram weegt, moet u zich registreren als deze over een camera of sensor beschikt, tenzij deze voldoet aan de ‘speelgoed’-richtlijn .

Om u te registreren, moet u:

 • 16 jaar of ouder zijn
 • Een account aanmaken en uw identiteit bewijzen
 • Een online training van ongeveer 15 minuten volgen

Is uw drone zwaarder dan 4 kilogram, of bent u van plan bepaalde activiteiten met uw drone te gaan doen, dan moet u een extra training volgen.

Nadat u bent geregistreerd, moet u uw drone labelen met uw drone-operator-ID.

U mag niet met een drone vliegen:

 • Op een manier die gevaar zou kunnen opleveren voor een ander vliegtuig
 • In de buurt van bewegende vliegtuigen of in een verkeerscircuit op een vliegveld
 • Op een manier die een risico oplevert voor mensen, het milieu of eigendommen

Vliegende drones zijn onderverdeeld in 3 categorieën op basis van het risico dat zij met zich meebrengen:

 • Open Categorie
 • Specifieke categorie
 • Gecertificeerde categorie

Als u met een drone vliegt die minder dan 25 kilogram weegt binnen de grenzen van de categorie ‘open’, heeft u geen voorafgaande toestemming nodig voor de vlucht. Er zijn 3 subcategorieën in de categorie ‘open’: A1, A2 en A3.

Om met een drone te vliegen die meer dan 25 kilogram weegt, of om met uw drone buiten de ‘open’ categoriegrenzen te vliegen, moet u een operationele autorisatie aanvragen bij de Irish Aviation Authority.

Zorg ervoor dat u altijd de geografische zonekaart van de UAS bekijkt voordat u met uw drone vliegt. Er zijn specifieke plaatsen waar u niet met uw drone mag vliegen, of waar u mogelijk toestemming nodig hebt om te vliegen. In sommige gebieden kunnen bepaalde beperkingen of beperkingen gelden voor het vliegen met uw drone. De IAA-website biedt meer informatie.

De Irish Aviation Authority of de Gardaí kunnen uw drone inbeslagnemen als zij menen dat u uw drone in strijd met de regelgeving zult gebruiken.

Open categorie verwijst naar dronevluchten die als een laag risico worden beschouwd.

Drones in de open categorie moeten minder dan 25 kilogram wegen en beschikken over een van de klasse-identificatiemerken 0, 1, 2, 3 of 4. Drones gekocht vóór 1 januari 2023 hoeven niet te beschikken over een klasse-identificatiemerk.

U mag zonder toestemming vliegen met een drone uit de categorie ‘open’ (minder dan 25 kilogram), zolang:

 • De drone zich niet bevindt op méér dan 120 meter boven het niveau van het land of water direct er onder
 • De drone zich niet buiten uw gezichtsveld bevindt
 • De drone zich niet bevindt op of nabij bepaalde vrijgestelde zones, zoals rond ziekenhuizen en vliegvelden
 • Uw vermogen om de drone te besturen niet wordt beïnvloed door alcoholgebruik of ziekte.

Er zijn beperkingen van kracht op het volgende:

 • Of en in welke mate u over of nabij niet-betrokken mensen of drukte kunt vliegen
 • Of u ermee in stedelijke gebieden kunt vliegen

De beperkingen zijn afhankelijk van in welke subcategorie de drone valt en welk klasse-identificatieteken deze heeft.

Uw drone kan geen gevaarlijke goederen vervoeren of voorwerpen loslaten.

De specifieke categorie omvat dronevluchten waarvan wordt aangenomen dat ze een gemiddeld risico met zich meebrengen.

Drones die meer dan 25 kilogram wegen, mogen niet worden gevlogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Irish Aviation Authority. Als u met uw drone buiten de grenzen van de ‘open categorie’ wilt vliegen, moet u de Irish Aviation Authority hiervan op de hoogte stellen en doorgaans wachten op een operationele vergunning .

Als uw drone betrokken is bij een ongeval waarbij ernstig letsel of de dood van een persoon optreedt, moet u de volgende jnstanties informeren:

U moet de hierboven genoemde instanties ook op de hoogte stellen als uw drone betrokken is bij een ernstig incident dat tot letsel of de dood van iemand had kunnen leiden.

De Gardaí kunnen de drone vasthouden als ze vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de wet.

Een exploitant van een luchtvaartterrein met een vergunning mag een tegen-UAS-systeem gebruiken om de controle over een onbemand luchtvaartuig uit te schakelen, te verstoren of over te nemen, om de veiligheid van de burgerluchtvaart en het publiek te waarborgen.

De Ierse luchtvaartautoriteit kan een drone-operator opdracht geven een verzekering af te sluiten ter dekking van derden.

Als u een drone bestuurt die is voorzien van een camera of afluisterapparaat waarmee beelden of video’s kunnen worden opgenomen van personen die kunnen worden geïdentificeerd (met of zonder inzoomen), kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Elke verwerking van persoonlijke gegevens , inclusief het verzamelen, uitwisselen of verzenden van digitale opnames, moet plaatsvinden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U moet een wettelijke basis hebben om die persoonsgegevens te verwerken. Dit kan zijn dat u:

 • De toestemming heeft van de persoon, of
 • Een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van de persoonsgegevens, en er slechts een minimale impact op de rechten van de persoon bestaat.

Mogelijk moet u een Data Protection Impact Assessment opstellen .

U kunt de impact op de gegevensbeschermingsrechten van de persoon minimaliseren door gebruik te maken van vervagingssoftware of een andere methode om de persoon minder identificeerbaar te maken.

Het gebruik van een drone om foto’s of video’s te maken als recreatieve activiteit kan worden vrijgesteld van de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar alleen als u de afbeeldingen of video niet openbaar publiceert voor een onbeperkt publiek.

U kunt meer lezen in de Richtlijnen voor het gebruik van drones van de Gegevensbeschermingscommissie .

Meer informatie

De EU-wetgeving regelt het ontwerp, de specificaties, de fabricage en de marketing van onbemande vliegtuigsystemen op de Europese markt.

Het schetst ook strikte regels over mogelijke add-ons en accessoires die operators kunnen kopen en in hun drones kunnen plaatsen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Irish Aviation Authority .

Irish Aviation Authority

The Times Building
11-12 D’Olier Street
Dublin 2
Ireland
Tel: +353 1 603 1100
Website: https://www.iaa.ie/
Email: info@iaa.ie


Geplaatst: 02-01-2024
Bron: Ierse Oveheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…