Juridische beroepen

Elke county in Ierland heeft een Sheriff. Dit is een ambtenaar die onder andere verantwoordelijk is voor de inbeslagneming en de verkoop van goederen om na een rechterlijk vonnis een schuld af te wikkelen. Sheriffs worden benoemd krachtens de Court Officers Act 1945, en paragraaf 12(5) bepaalt dat slechts advocaten met vijf jaar ervaring of degenen die ten minste vijf jaar als bureauchef of hoofdassistent bij een under-sheriff of sheriff hebben gewerkt, voor benoeming in aanmerking komen. Op grond van paragraaf 12(6)(g) van deze wet moeten de arbeidsvoorwaarden van iedere Sheriff op wie de voorafgaande paragrafen van de Act van toepassing zijn, op gezette tijden worden vastgesteld door de minister van Financiën na overleg met de minister van Justitie en Gelijkheid.