Registreren voor VAT

Dit deel behandelt de regels in verband met de registratie van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). 
Het legt het volgende uit:

  • wie zich voor btw moet laten registreren
  • btw-drempels
  • het kiezen voor btw-registratie
  • wanneer u kunt kiezen voor btw-registratie

In het algemeen moet u zich voor de btw laten registreren als u een belastingplichtige bent.

Een persoon die alleen vrijgestelde activiteiten of niet-belastbare activiteiten verricht, hoeft zich niet in te schrijven voor de btw. Een persoon die vrijgestelde activiteiten of niet-belastbare activiteiten verricht, moet zich in bepaalde situaties wel voor de btw laten registreren.