Registreren voor VAT

Geschatte leestijd : 4 minuten

Overzicht

In dit gedeelte worden de regels behandeld met betrekking tot  de registratie van de belasting over de toegevoegde waarde (Value Added Tax (VAT)) . Het legt het volgende uit:

 • wie zich moet registreren voor de VAT
 • VAT-drempels
 • ervoor kiezen om zich voor de VAT te registreren
 • wanneer u ervoor kunt kiezen om verhuur te belasten.

Normaal gesproken moet u zich voor de VAT registreren als u een verantwoordelijke persoon bent .

Een persoon die enkel vrijgestelde activiteiten of niet-belastbare activiteiten verricht, mag zich niet voor de BTW registreren. Het is echter mogelijk dat een persoon die  vrijgestelde activiteiten of niet-belastbare activiteiten verricht, zich in bepaalde situaties voor de btw moet registreren, bijvoorbeeld:

 •  het verwerven van goederen uit andere lidstaten
 • of
 • diensten ontvangen  uit het buitenland .

Registratie van een nieuw bedrijf

Als u een onderneming heeft opgericht maar nog geen belastbare goederen of diensten levert, kunt u de VAT terugvragen over uw opstartkosten. Hiervoor moet u zich echter wel voor de VAT registreren.

Hierdoor kunt u VAT-krediet krijgen op aankopen die zijn gedaan voordat de handel begint.

Handelaars waarvan de omzet onder de VAT-drempels ligt, boeren en zeevissers zijn over het algemeen niet verplicht zich voor VAT te registreren. Zij kunnen er echter voor kiezen zich voor de VAT te registreren.

Kijk bij ‘Verdere richtlijnen’ voor registratie-informatie met betrekking tot:

 • bepaalde studentenverenigingen
 • handelsbeschermingsverenigingen
 • gas- en olie-exploratiebedrijven.

Wat zijn de VAT-drempels?

Registratie van de Value Added Tax (VAT) is verplicht wanneer uw omzet de vat-drempels overschrijdt of dreigt te overschrijden. De drempels zijn afhankelijk van uw omzet in een aaneengesloten periode van twaalf maanden.

De drempel voor intracommunautaire verkopen op afstand van goederen en grensoverschrijdende telecommunicatie-, omroep- en elektronische (TBE) diensten is afhankelijk van uw omzet in een kalenderjaar.

Als de omzet lager is dan een drempelwaarde, kunt u ervoor kiezen om u voor de VAT te registreren.  

De belangrijkste drempels zijn als volgt:

 • € 37.500,- uitsluitend voor personen die diensten verlenen.
 • € 10.000 voor belastingplichtigen die per postorder of intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en grensoverschrijdende TBE-diensten naar de staat verrichten. De drempel wordt berekend door rekening te houden met  de totale waarde van de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en grensoverschrijdende TBE-diensten aan klanten in alle lidstaten van de Europese Unie (EU). De drempel geldt alleen als de leverancier slechts in één lidstaat is gevestigd en zijn vaste adres heeft, of gewoonlijk verblijft. Anders moet de leverancier zich met betrekking tot dergelijke leveringen registreren voor de Ierse VAT. Zie de  intracommunautaire verkoop op afstand van goederen en de webpagina’s Elektronisch geleverde diensten voor meer informatie.
 • € 41.000 voor personen die aankopen doen uit andere EU-lidstaten.
 • € 75.000 voor personen die goederen leveren.
 • € 75.000 voor personen die zowel goederen als diensten leveren en waarbij 90% of meer van de omzet uit de levering van goederen komt. Hoewel alle goederen en diensten deel uitmaken van de omzet, omvat de 90% echter niet noodzakelijkerwijs alle verkochte goederen.
 • Het cijfer van 90% omvat niet de goederen die u:
  • verkocht tegen de standaard- of gereduceerde tarieven
  • En
  • vervaardigd of geproduceerd uit materialen met een nulclassificatie.

Een persoon, ook al is hij niet in de staat gevestigd, moet zich registreren en VAT afdragen als hij:

 • belastbare goederen aan ‘belastbare klanten’ in de staat
 • of
 • diensten aan ‘belastingplichtige klanten’ in de staat.

Dit geldt ongeacht het omzetniveau.

Hoe wordt uw omzet bepaald?

Het kan zijn dat uw omzetcijfer de drempelwaarde overschrijdt. Het kan echter zijn dat u zich niet voor de VAT hoeft te registreren.

Voor registratiedoeleinden kan het omzetcijfer worden verminderd met het VAT-bedrag dat is betaald over aandelen die zijn gekocht voor wederverkoop. Met dit verlaagde omzetcijfer kunt u kijken of u zich voor de VAT kunt aanmelden. 

Dit aangepaste omzetcijfer wordt alleen gebruikt voor het bepalen van uw omzet voor VAT-registratie. 

Voorbeeld
Michael heeft een jaaromzet van € 80.000.Hij heeft VAT betaald over zijn aandelen die hij voor wederverkoop heeft gekocht voor een bedrag van € 11.220.Michael kan zijn omzetcijfer met € 11.220 verlagen als hij bepaalt of hij de drempel heeft overschreden.€ 80.000 min € 11.220 is gelijk aan € 68.780.Omdat de gecorrigeerde omzet onder de registratiegrens van € 75.000,- ligt, is hij niet verplicht zich te registreren.

Personen die zich uitsluitend moeten registreren vanwege goederen of diensten die in het buitenland zijn verworven

Normaal gesproken hoeven de volgende personen zich in de staat niet te registreren voor belasting over de toegevoegde waarde (VAT): 

 • Niet-VAT-geregistreerde bedrijven
 • Vrijgestelde bedrijven zoals banken
 • Publieke lichamen zoals lokale overheden, overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties
 • Boeren, vissers of renpaardtrainers.

Vrijgestelde personen en bepaalde niet-belastingplichtigen die belastbare diensten uit het buitenland ontvangen

Vrijgestelde personen  en bepaalde niet-belastingplichtigen moeten zich registreren en VAT afdragen als zij belastbare diensten uit het buitenland ontvangen. Deze verplichting ontstaat ongeacht de waarde van die diensten.

Forfaitaire boeren, vissers en renpaardtrainers moeten zich registreren als zij dergelijke diensten ontvangen. Zij kunnen hun niet-geregistreerde status behouden met betrekking tot hun landbouw- of visserijactiviteiten.

U kunt de VAT niet terugvorderen als u  vrijgesteld  of niet-belastingplichtig bent.

Btw betalen over diensten vanuit het buitenland

U moet in uw periodieke VAT-aangifte VAT over de gefactureerde bedragen tegen het toepasselijke Ierse BTW-tarief aan de Belastingdienst betalen. Mogelijk komt u   tegelijkertijd in aanmerking voor teruggave van de VAT.

Door uw VAT-nummer door te geven aan de leverancier, voorkomt u dat u VAT betaalt in de andere lidstaat.

Wie kan ervoor kiezen om zich voor de VAT te registreren?

De volgende in de staat gevestigde belastingplichtigen kunnen ervoor kiezen zich te registreren voor de belasting over de toegevoegde waarde (VAT):

 • Boeren
 • Vissers
 • Bedrijven die de VAT-drempels niet overschrijden.

Kunt u uw verkiezing terugvorderen om u te registreren?

Nee. U kunt er alleen voor kiezen om u vanaf een huidige datum voor VAT te registreren.

Verplichtingen na VAT-registratie

De procedures voor het ‘verkiezen’ om u voor de VAT te registreren zijn dezelfde als wanneer u ‘verplicht’ zou zijn om u voor de VAT te registreren .

Mogelijkheid om verhuur te belasten

De verhuur van een woning is vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde (VAT). Als verhuurder kunt u er echter voor kiezen om de verhuur van bepaalde woningen belastbaar te maken. Maar als u meerdere eigendommen bezit, kunt u de mogelijkheid om een ​​verhuur te belasten beperken tot één onroerend goed of bepaalde eigendommen.

Als u ervoor kiest om een ​​verhuur te belasten, moet u zich registreren en VAT betalen over de huurprijzen van die woningen.

U kunt er niet voor kiezen om belasting te heffen:

 • een verhuur van woningen
 • of
 • een verhuur tussen aangesloten personen, waarbij de huurder minder dan 90% aftrekbaarheid heeft.

Geplaatst: 19-08-2022
Bron: Revenue Ireland
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: