Scheiding, echtscheiding en inkomstenbelastingkredieten en -verminderingen

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Wanneer een echtpaar besluit uit elkaar te gaan en de scheiding waarschijnlijk permanent zal zijn, heeft dit gevolgen voor de manier waarop zij worden belast. Het is belangrijk om de verschillende beschikbare belastingopties te begrijpen en te begrijpen hoe beslissingen over alimentatiebetalingen de belastingheffing zullen beïnvloeden.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe de inkomstenbelasting wordt beïnvloed. 

Er zijn een aantal juridische benaderingen voor getrouwde stellen die uit elkaar willen gaan en de Revenue Commissioners erkennen dat een echtpaar uit elkaar kan gaan zonder enige formele regeling. In dat geval dient het echtpaar na de daadwerkelijke scheiding contact op te nemen met de Belastingdienst, zodat de noodzakelijke aanpassingen in de inkomstenbelasting kunnen plaatsvinden voor het jaar waarin het echtpaar uit elkaar gaat en voor de daaropvolgende belastingjaren.

Meer over fiscale zaken bij scheiding, echtscheiding en burgerlijke nietigverklaring leest u op de website van de Belastingdienst.

Belastingheffing in het jaar van scheiding

Hoe een echtpaar wordt belast in het jaar waarin zij uit elkaar gaan, hangt af van hoe zij als getrouwd stel werden belast. Mogelijk zijn zij belast op basis van een enkele aanslag, een afzonderlijke aanslag of een gezamenlijke aanslag. 

 • Als een echtpaar als alleenstaande wordt belast , verandert er niets aan de belastingaanslag als zij daarna uit elkaar gaan.
 • Als een echtpaar afzonderlijk wordt belast , wordt hun inkomen tot de datum van scheiding op de gebruikelijke wijze vastgesteld en kunnen zij de ongebruikte heffingskortingen en tariefschijven onderling overdragen . Gedurende de rest van het belastingjaar na de scheiding wordt elke echtgenoot als alleenstaande behandeld en is de alleenstaandenkorting van toepassing op hun inkomen.
 • Bij gezamenlijke aanslag is één echtgenoot fiscaal aansprakelijk, de belastbare echtgenoot.

Bent u de belastbare echtgeno(o)t(e), dan heeft u voor het volledige jaar waarin u uit elkaar gaat, recht op de gehuwdenkorting en de dubbele tariefschijven. U wordt belast over uw eigen inkomen voor het hele jaar en over het inkomen van uw echtgenoot voor het jaar tot aan de scheidingsdatum.

Bent u de niet-belastbare echtgenoot? Dan wordt u vanaf de scheidingsdatum belast over uw eigen inkomen. U krijgt de volledige alleenstaandenkorting en wordt belast volgens de enkele tariefschijven. Als er sprake is van wettelijk afdwingbare alimentatiebetalingen, kunt u ervoor kiezen om als getrouwd stel belasting te blijven betalen.

Belastingen in de daaropvolgende jaren

Afhankelijk van hun omstandigheden kunnen gescheiden/gescheiden echtgenoten ervoor kiezen om belast te worden als echtpaar of als alleenstaande na het jaar waarin zij uit elkaar gaan. De betaling van alimentatie en de soort alimentatie zijn van belang bij de beslissing welke fiscale regeling van toepassing zal zijn.

Onderhoudsbetalingen

Wanneer de ene echtgenoot betalingen verricht voor het levensonderhoud van de andere echtgenoot en/of kinderen, worden dit alimentatiebetalingen genoemd . Onderhoudsbetalingen kunnen worden gedaan op grond van informele vrijwillige overeenkomsten, maar kunnen ook juridisch afdwingbaar zijn.

Vrijwillige onderhoudsbetalingen

Vrijwillige alimentatiebetalingen worden voor belastingdoeleinden buiten beschouwing gelaten: de echtgeno(o)t(e) die de betaling doet, heeft er geen recht op een belastingaftrek voor en de echtgeno(o)t(e) die de betaling ontvangt, wordt er niet over belast. Beide echtgenoten worden als alleenstaande belast op hun overige inkomsten. Als u vrijwillig alimentatie betaalt en dit het hoofdinkomen van uw echtgeno(o)t(e) is, kunt u aanspraak maken op de getrouwdenkorting in plaats van op de alleenstaandenkorting, maar dan geldt nog steeds het belastingtarief voor een alleenstaande.

Wettelijk afdwingbare onderhoudsbetalingen

Wettelijk afdwingbare alimentatiebetalingen omvatten betalingen die worden gedaan op grond van een gerechtelijk bevel of uitspraak, een akte van scheiding , een convenant of een trust.

Als de alimentatie ten gunste van een kind komt , wordt deze voor belastingdoeleinden buiten beschouwing gelaten. De echtgenoot die de uitkering doet, heeft daarvoor geen recht op een belastingaftrek en de echtgenoot die de uitkering ontvangt, wordt er niet over belast .

Een alimentatiebetaling ten behoeve van een gescheiden echtgenoot is belastbaar voor de ontvangende echtgenoot. De betalende echtgenoot betaalt daarover geen belasting; het kan worden afgetrokken van hun belastbaar inkomen. Beide echtgenoten worden in dit geval belast als alleenstaanden.

Gescheiden echtgenoten kunnen er in plaats daarvan voor kiezen om als echtpaar belast te worden als er sprake is van wettelijk afdwingbare alimentatiebetalingen. In dit geval worden de betalingen voor belastingdoeleinden genegeerd; de echtgenoot die de uitkering doet, heeft daarvoor geen recht op een belastingaftrek en de echtgenoot die de uitkering ontvangt, wordt daarover niet belast.

Als zij als getrouwd stel belasting willen betalen, moeten zij dit vóór het einde van het belastingjaar allebei schriftelijk bevestigen. Om in aanmerking te komen, moeten zij allebei in de staat wonen en moet er een juridisch afdwingbare overeenkomst voor alimentatiebetalingen bestaan. Als ze gescheiden zijn, mogen ze niet hertrouwd zijn.

De manier waarop alimentatiebetalingen worden toegewezen ten gunste van de echtgeno(o)t(e) of kinderen, is van invloed op de manier waarop de betaling wordt belast. Dit kan een verschil maken voor het daadwerkelijk ontvangen geldbedrag. Het kan dus belangrijk zijn om belastingadvies in te winnen voordat alimentatiebetalingen worden overeengekomen.

Scheiding

Als u gescheiden bent, is uw fiscale situatie dezelfde als bij scheiding.

Krediet voor alleenstaande ouder

Bent u uit elkaar of gescheiden en heeft u een kind dat u onderhoudt en dat het grootste deel van het jaar bij u woont, dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Alleenstaande Ouder Kind Verzorgingskrediet .

Hoe toe te passen

Als u uit elkaar gaat en de scheiding is waarschijnlijk blijvend, neem dan contact op met uw belastingkantoor om hen op de hoogte te stellen van uw gewijzigde omstandigheden.

Contact

Zie de contactpagina Revenue voor details over de hulplijn en online contactpersonen voor ondersteuning bij vragen.


Geplaatst: 09/12/2021
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …