Stimuleringsregeling deeltijdbanen

Geschatte leestijd : 3 minuten
Afbeelding@Pixabay, Anrita1705

Inleiding

Met de Part-Time Job Incentive (PTJI)-regeling kunnen bepaalde mensen die een uitkering voor werkzoekenden (JA) ontvangen, deeltijds gaan werken en een speciale wekelijkse toelage krijgen in plaats van de betaling van hun werkzoekende. Het is bedoeld als opstap naar fulltime werk. U moet beschikbaar zijn voor en op zoek zijn naar voltijds werk terwijl u deelneemt aan de Parttime Job Incentive Scheme.

Reglement

U kunt deelnemen aan de PTJI-regeling als u minder dan 24 uur per week parttime werkt en u direct voldoet aan:

 • Op langdurige werkzoekendenuitkering (JA) voor ten minste 390 dagen (15 maanden). Werkloosheidsdagen met een werkloosheidsuitkering (JB) of de Covid-19 pandemische werkloosheidsuitkering tellen mee voor de 390 dagen als u JB kreeg vlak voordat u een uitkering voor werkzoekenden kreeg.
 • Een wekelijkse JA-betaling krijgen van minimaal € 147 als u alleenstaand bent of € 239.70 als u een verhoging krijgt voor een gekwalificeerde volwassene.

U moet zich er ook toe verbinden om gedurende 2 maanden op de regeling te blijven. U kunt meer dan één deeltijdbaan doen, maar het totale aantal gewerkte uren moet minder dan 24 zijn. De deeltijdbaan die je krijgt, moet minimaal 2 maanden duren en verzekerbaar zijn tegen PRSI klasse A of J. Als u fulltime werk krijgt, mag u aan het einde van uw fulltime werk niet terugkeren naar de PTJI-regeling, hoe kort deze ook was. Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Duur van de betaling

In eerste instantie kunt u een jaar op de PTJI-regeling blijven. Dit kan met een nieuwe periode worden verlengd. Terwijl u op de regeling zit, moet u blijven zoeken naar voltijds werk.

Tarieven

In plaats van uw gebruikelijke betaling krijgt u een wekelijkse vergoeding van:

 • €147 per week als je alleenstaand bent
 • € 239,70 per week als u een verhoging krijgt voor een gekwalificeerde volwassene

Er zijn geen verhogingen van deze tarieven voor in aanmerking komende kinderen. De vergoeding wordt uitbetaald ongeacht hoeveel u verdient in uw baan. De vergoeding is niet belastbaar. Uw loon is echter op de gebruikelijke manier belastbaar.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Zodra u de deeltijdbaan heeft gevonden, dient u contact op te nemen met uw Intreo-centrum of het plaatselijke bijkantoor van de sociale dienst om de PTJI-regeling aan te vragen.

U wordt gevraagd het aanvraagformulier PTJI1 (pdf) in te vullen en details over uw deeltijddienstverband te verstrekken.

Uw werkgever moet aan het einde van elke periode van 4 weken het formulier PTJI2 invullen om te bevestigen hoeveel uren u hebt gewerkt en dat u verzekerbaar in dienst bent. U moet een verklaring ondertekenen (met hetzelfde formulier) waarin wordt bevestigd dat u minder dan 24 uur per week hebt gewerkt. U moet dit formulier inleveren bij uw Intreo Centre of Social Welfare Branchoffice. Als er enige vertraging optreedt bij het retourneren van dit formulier, wordt de betaling opgeschort totdat het formulier is ontvangen. De betaling vindt wekelijks plaats via elektronische overboeking.

Als uw baan eindigt of u de PTJI beëindigt, kunt u opnieuw in aanmerking komen voor een langdurige uitkering voor werkzoekenden, zolang er geen verandering is in uw omstandigheden (behalve het beëindigen van de deeltijdbaan). Als alternatief kunt u in aanmerking komen voor een uitkering voor werkzoekenden als u voldoende PRSI-bijdragen heeft.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Er worden geen secundaire uitkeringen betaald terwijl u deelneemt aan de Parttime Job Incentive-regeling. U kunt uw medische kaart maximaal 3 jaar behouden terwijl u aan de PTJI-regeling deelneemt, ongeacht uw inkomsten. U kunt in aanmerking blijven komen voor huurtoeslag, maar uw inkomsten worden afgetrokken van uw toeslag.

Beroep

De Deeltijdbaanstimuleringsregeling is een niet-wettelijke regeling en u kunt tegen een beslissing niet in beroep gaan bij het Bureau van Beroep voor Sociale Zaken. Als u niet tevreden bent met een beslissing over de regeling, kunt u in beroep gaan bij de functionaris die verantwoordelijk is voor de Part-Time Job Incentive Scheme bij uw plaatselijke Intreo Centre of Social Welfare Branch.

Waar kan ik solliciteren?

U kunt de Part-Time Job Incentive Scheme aanvragen bij uw plaatselijke Intreo Centre of Social Welfare Branchoffice.


Bron: Ierse Overheid
Geplaatst: 12/01/2024

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…