Thuishulpregeling

Geschatte leestijd : 3 minuten

Wat is de thuishulpregeling?

De Thuishulpregeling kan het voor een huisvrouw gemakkelijker maken om in aanmerking te komen voor het State Pension (Contributory).

Een huisvrouw, in de zin van de Regeling, is een man of vrouw die voltijds zorgt voor een kind jonger dan 12 jaar of een zieke of gehandicapte persoon van 12 jaar of ouder.

Hoe u in aanmerking komt voor de Thuishulpregeling

Volgens de regeling voor huisvrouwen worden alle jaren die u als huisvrouw/huisman hebt doorgebracht (sinds 6 april 1994) genegeerd of buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van uw jaarlijkse gemiddelde bijdragen voor een staatspensioen (bijdrage). 
Om in aanmerking te komen, moet u:

 • Permanent in de staat wonen (behalve in gevallen waarin bepalingen onder EU- of gedetacheerde werknemersregelgeving van toepassing zijn)
 • Jonger zijn dan 66 jaar
 • Met verzekerbare arbeid of als zelfstandige zijn begonnen op of na de leeftijd van 16 jaar en vóór de leeftijd van 56 jaar
 • Werk je niet fulltime, dan mag je wel werken en verdien je minder dan € 38,- bruto per week
 • Voltijds zorgenvoor een kind onder de 12 jaar of een zieke- of gehandicapte- persoon

Het is belangrijk op te merken dat slechts één persoon tegelijk als huisvrouw/huisman kan worden beschouwd. Als u niet langer huisvrouw/huisman bent en uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner huishoudelijke taken op zich neemt, moet u de afdeling hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen om ervoor te zorgen dat er geen aanspraken op grond van de regeling voor huisvrouwen verloren gaan.

Zorgen voor een persoon van 12 jaar of ouder

Vóór 26 oktober 2000 woonde u verplicht bij degene voor wie u zorgde. Sinds 26 oktober 2000, als u niet samenwoont met deze persoon:

 • Moet er een direct communicatiesysteem zijn tussen uw woning en de verzorgde persoon, bijvoorbeeld via telefoon of alarmsysteem 

  en
 • De persoon voor wie wordt gezorgd, mag van niemand anders fulltime zorg en aandacht in zijn eigen huis krijgen
  De persoon voor wie gezorgd wordt, moet zo gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn dat hij het volgende nodig heeft:
 • Voortdurend toezicht om gevaar voor zichzelf te vermijden

Of

 • Continu toezicht en frequente hulp gedurende de dag in verband met zijn of haar normale persoonlijke behoeften

Het is belangrijk op te merken dat slechts één persoon tegelijk als huisvrouw/huisman kan worden beschouwd. Als u niet langer huisvrouw/huisman bent en uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner huishoudelijke taken op zich neemt, moet u de afdeling hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen om ervoor te zorgen dat er geen aanspraken op grond van de regeling voor huisvrouwen verloren gaan.

Huishoudelijke jaren

Een huishoudjaar is een jaar waarin u het volledige belastingjaar zonder werk zit (alleen een volledig jaar kan buiten beschouwing worden gelaten).

Tot een maximum van 20 jaren van het huishouden kunnen buiten beschouwing worden gelaten voor premieplichtige pensioen-doeleinden.

Huisvrouwskorting kan voor een deel van een jaar worden toegekend aan het begin van de periode van het huishouden – vanaf de datum dat u huisvrouw/huisman wordt tot het einde van het belastingjaar.

Huisvrouwskorting kan ook voor een deel van een jaar worden toegekend aan het einde van de zelfwoningperiode – vanaf het begin van het belastingjaar tot de datum waarop u stopt met het huishouden.

Hoe vraagt ​​u de Thuishulpregeling aan?

Inschrijven als huisvrouw/huisman

U dient zich aan te melden voor het einde van het premiejaar na het jaar waarin u voor het eerst huisvrouw/huisman bent geworden. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht worden ingediend als er vertraging is opgetreden bij het indienen van de claim. 
Om u te registreren, vult u het Homemaker’s-formulier (HM1) (pdf) in .

U hoeft zich niet te registreren als u één van de volgende ondersteuning krijgt:

 •  Carer’s Allowance , Carer’s Benefit of Carer’s Support Grant
 •  Child Benefit en voltijds zorgt voor het/de kind(eren) .

U hoeft zich niet te registreren, omdat uw aanvraag voor Child Benefit, Mantelzorgtoeslag, Mantelzorgtoeslag of Carer’s Support Grant wordt behandeld als een aanvraag tot inschrijving als huisvrouw/huisman.

Waar vraagt ​​u de Thuishulpregeling aan?

Homemaker’s Scheme Section

Department of Social Protection

McCarter’s Road
Buncrana
Donegal
Ierland


Geplaatst: 27-06-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: