Trustfondsen voor mensen die blijvend arbeidsongeschikt zijn

Geschatte leestijd : 2 minuten
Afbeelding@https://fastercapital.com/nl/

Een trustfonds is een wettelijke overeenkomst waarmee iemand, ook wel een trustee genoemd, het geld van iemand anders, ook wel de beneficiary (begunstigde) genoemd, kan controleren en beleggen . In sommige gevallen kan er meer dan één begunstigde zijn voor een trust.

Beleggingen gedaan door trustfondsen zijn doorgaans onderworpen aan belasting, maar een trustfonds kan van belasting worden vrijgesteld als de begunstigde blijvend arbeidsongeschikt is . Dit betekent dat u door een geestelijke of lichamelijke ziekte of handicap blijvend geen geld kunt verdienen om in uw levensonderhoud te voorzien.

Als een trustfonds aan bepaalde eisen voldoet, kan het worden vrijgesteld van:

 • Inkomstenbelasting, PRSI en Universal Social Charge (USC) op inkomsten uit het fonds
 • Vermogenswinstbelasting op activa die met het fonds zijn gekocht

Om van belasting te worden vrijgesteld, moet het trustfonds aan de volgende vereisten voldoen:

 • Het komt uitsluitend ten goede aan één of meer personen die blijvend arbeidsongeschikt zijn
 • Het geld is allemaal bijeengebracht via openbare inschrijvingen , bijvoorbeeld door openbare oproepen of fondsenwervende evenementen, of door de belegging van dat geld
 • Als er meer dan € 381.000 wordt ingezameld, is het maximale dat van één persoon kan komen 30% van het totaal
 • De trustee die de trust beheert, kan niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan of verbonden zijn met de begunstigde
 • Als alle begunstigden zijn overleden en er nog geld in het fonds zit, moet dit worden behandeld als onderdeel van hun nalatenschap of aan een goed doel worden gegeven
 • Het geld in de trust moet de begunstigde(n) hun enige bron van inkomsten opleveren, met uitzondering van:
  • Invaliditeitspensioen of uitkeringen betaald door het Ministerie van Sociale Bescherming voor de ziekte of handicap waardoor ze blijvend arbeidsongeschikt zijn geworden
  • Inkomsten of winsten uit schadevergoedingen voor persoonlijk letsel

Als een trust aan de eisen voldoet, is deze vrijgesteld van belasting op:

 • Betalingen vanuit de trust aan de begunstigde(n).
 • Dividenden uit investeringen gedaan door de trustee met de fondsen van de trust
 • Vermogenswinstbelasting op de winsten die de begunstigde heeft behaald uit de verkoop of vervreemding van activa die met behulp van het fonds zijn gekocht

Wil de begunstigde in aanmerking komen voor deze vrijstellingen, dan moeten de inkomsten en winsten uit deze bronnen meer dan de helft bedragen van zijn totale inkomsten en belastbare winsten voor het jaar. De totale inkomsten en winsten omvatten niet:

 • Inkomsten uit uitkeringen voor letselschade
 • Invaliditeitspensioen of uitkeringen betaald door het Ministerie van Sociale Bescherming voor de ziekte of handicap waardoor ze blijvend arbeidsongeschikt zijn geworden

Trustees en begunstigden kunnen ook vrijstelling aanvragen van de Deposit Interest Retention Tax (DIRT).

Uitvoering

U moet aangifte doen over het totale inkomen, inclusief de inkomsten die vrijgesteld zijn van belasting.

Wanneer u voor het eerst belastingvrijstelling aanvraagt, moet u de volgende documenten naar de Belastingdienst sturen:

 • Een medisch attest waarin de arbeidsongeschiktheid wordt beschreven en waarin wordt bevestigd dat de begunstigden permanent niet in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien
 • Een kopie van de trustakte

Het opzetten van een trustfonds heeft complexe juridische implicaties. Het is belangrijk om advies in te winnen van een gekwalificeerde juridische professional (bijvoorbeeld een solicitor ). Misschien wilt u de fiscale implicaties bespreken met een accountant of de Belastingdienst (of beide).

Het is ook mogelijk om via een verbondsakte belastingvermindering te krijgen voor betalingen aan wilsonbekwame personen .


Geplaatst: 11-07-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Kopen in het VK
  Geschatte leestijd : 4 minuten Het VK verliet de Europese Unie op 31 januari 2020. De overgangsperiode die van kracht was, eindigde op 31 december 2020. Als gevolg van de Brexit zijn er wijzigingen in uw consumentenrechten wanneer …
 • Huisartsen en particuliere patiënten
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Dit document schetst de diensten die huisartsen in Ierland aanbieden, hoe u een huisarts kunt vinden en hoeveel het…
 • Fair Deal Scheme
  Geschatte leestijd : 13 minuten Wat is de Fair Deal-Scheme? Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te…
 • Voor u gelezen en door mij gedeeld!
  Geschatte leestijd : 114 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af om te zien of er leuke, lieve, trieste of politieke maar altijd actuele berichten staan die zij graag met u wil delen. Haar keuze vind u hieronder, geplaatst op datum, Louise hoopt u hiermee een plezier te hebben gedaan. Komt u morgen even opnieuw kijken?
 • Behandelingsvoordeel tandheelkundige, optische en auditieve diensten
  Geschatte leestijd : 6 minuten Wat is behandelingsvoordeel? Behandelingsvoordeel (Treatment Benefit) is een regeling van het Department of Social Protection (DSP) om een ​​beperkte financiële bijdrage te leveren aan tandheelkundige,…