Overlijden, enkele praktische zaken

Geschatte leestijd : 5 minuten

 

Afbeelding: Pixabay

Op deze pagina vindt u een overzicht van enkele praktische zorgen die u kunt hebben als iemand uit uw omgeving overlijdt. Het beantwoordt vragen die u mogelijk heeft over de toegang tot geld, het krijgen van hulp bij de begrafeniskosten, het omgaan met de nalatenschap van uw dierbare en andere praktische zaken waar u zich mogelijk zorgen over maakt.

Een rouwproces kan overweldigend zijn en u kunt met veel verschillende emoties te maken krijgen. Wees niet bang om hulp te vragen als je die nodig hebt. Onderaan deze pagina vindt u een lijst met organisaties die u en uw gezin kunnen ondersteunen.

Elk overlijden in Ierland moet worden opgenomen en geregistreerd bij een bureau voor de burgerlijke stand. U dient het overlijden zo snel mogelijk aan te geven. Het moet binnen 3 maanden worden geregistreerd. U heeft een overlijdensaangifteformulier nodig. Deze kunt u opvragen bij de arts die de persoon verzorgde. Normaal gesproken geeft een naast familielid het overlijden aan. Indien hiervoor geen nabestaanden beschikbaar zijn, kan het overlijden worden geregistreerd door iedereen die kennis heeft van het overlijden.

Als het overlijden plotseling of onverklaard was, kan de lijkschouwer worden aangesteld om een ​​onderzoek in te stellen naar de omstandigheden rond het overlijden. Er kan een postmortemonderzoek worden uitgevoerd om de doodsoorzaak vast te stellen.

U dient een aantal staatsinstellingen te informeren dat de persoon is overleden. Als de persoon een staatspensioen of een andere sociale uitkering ontving, moet u het Department of Social Protection (DSP) informeren dat hij/zij is overleden. U moet de DSP ook informeren als u een Carer’s Allowance of Carer’s Benefit ontvangt voor de zorg voor hen.

Andere mensen vertellen dat iemand uit uw omgeving is overleden, kan heel moeilijk zijn. U kunt een vriend of familielid vragen u te helpen contact op te nemen met de vrienden, collega’s en familie van die persoon. Het is gebruikelijk om bij een overlijden een bericht in een plaatselijke of landelijke krant te plaatsen om mensen hiervan op de hoogte te stellen. Dit gebeurt nu vaak online via diensten als RIP.ie. Uw uitvaartondernemer kan u hierbij helpen.

Een van de eerste dingen die u na het overlijden moet doen, is het regelen van de begrafenis . Een begrafenisondernemer of uitvaartondernemer kan de meeste aspecten van de uitvaart verzorgen. De Irish Association of Funeral Directors (IAFD) beschikt over een lijst met begrafenisondernemers . Er is een praktijkcode waarin wordt uitgelegd wat u van haar leden kunt verwachten.

Als de persoon in het ziekenhuis is overleden, wordt het lichaam naar het mortuarium van het ziekenhuis gebracht totdat er regelingen voor de begrafenis zijn getroffen. U kunt ervoor kiezen om ze thuis te brengen of ze naar een uitvaartcentrum te laten brengen.

De persoon heeft mogelijk instructies in zijn testament achtergelaten over het soort begrafenis dat hij wilde, waar hij zijn stoffelijk overschot wilde laten rusten en of hij een religieuze of niet-religieuze uitvaartdienst wilde.

Misschien geeft u de voorkeur aan een kleine privé-uitvaart, maar misschien vindt u een grote uitvaart passender. Over het algemeen is dit een persoonlijke keuze die u en uw gezin moeten maken.

In sommige gevallen kan een uitvaart geheel of gedeeltelijk vooraf worden betaald of worden de uitvaartkosten gedekt door een verzekering. Anders moet degene die de uitvaart regelt de uitvaartkosten aan de uitvaartondernemer betalen. Dit kan worden terugbetaald uit de nalatenschap van de overledene (het geld en de bezittingen die de persoon heeft nagelaten).

Als u moeite heeft met het betalen van de uitvaart, kunt u hulp aanvragen bij het Departement of Social Protection

Voor veel mensen kan het verlies van een dierbare leiden tot een vermindering van de hoeveelheid geld die beschikbaar is om u en uw gezin te onderhouden. Mogelijk hebt u recht op hulp van het Department of Social Protection.

Als uw overleden echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner een testament heeft gemaakt, heeft u automatisch recht op een aandeel in de nalatenschap, dit heet een ‘ wettelijk rechtaandeel ’. Als u gescheiden bent, is het mogelijk dat u afstand heeft gedaan van uw erfrechten of dat deze teniet zijn gedaan. Bent u gescheiden van de overledene, of is uw geregistreerd partnerschap ontbonden, dan erft u niet meer automatisch van de nalatenschap .

Samenwonende paren in Ierland hebben geen automatisch erfrecht als hun partner overlijdt, maar u kunt zich tot de rechtbank wenden zodat er voor u gezorgd wordt

Er gelden speciale regelingen voor de inkomstenbelasting in het jaar van overlijden en mogelijk heeft u recht op bepaalde heffingskortingen .

Als u na een overlijden een erfenis krijgt, moet u daar mogelijk belasting over betalen. Dit is een soort vermogensbelasting (CAT) en moet worden betaald door de persoon die de erfenis ontvangt. Hoeveel belasting u moet betalen, hangt af van de waarde van de erfenis en de relatie tussen u en de overledene. Als u een erfenis krijgt van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, hoeft u geen CAT te betalen.

U moet een juridisch document verkrijgen waarmee u de bevoegdheid krijgt om de nalatenschap van de overledene te beheren. Dit is een rechtsorde die een Grant of Representation wordt genoemd .

Als de overledene een testament heeft nagelaten, wordt degene die de nalatenschap afhandelt de executeur-testamentair van de overledene genoemd. De executeur moet een testament opstellen. Het afsluiten van een erfrecht betekent dat het Probate Office of de juiste District Probate Registry certificeert dat:

 • Het testament geldig is
 • Alle juridische, financiële en fiscale zaken in orde zijn

Testamenten worden pas van kracht als het Probate Office accepteert dat het testament geldig is. Het Probate Office kan enig onderzoek doen voordat het een beslissing neemt, het kan bijvoorbeeld vragen om een ​​beëdigde verklaring van een of beide getuigen

Als er geen testament is, wordt degene die de nalatenschap van de overledene beheert een ‘bewindvoerder’ ‘administrator’ genoemd. Er kan ook een bewindvoerder worden benoemd als er een testament is, maar:

 • Er is geen executeur benoemd
 • De aangewezen persoon kan niet als executeur optreden
 • De executeur kan of wil zijn taak niet uitoefenen

De beheerder moet een Letter of Administration afsluiten (of een Letter of Administration met een testament als bijlage als er een testament is).

Praten met iemand die u vertrouwt over uw gevoelens van verlies kan op dit moment een grote steun zijn. Maar soms kunnen familie en vrienden niet helpen. Als dit het geval is, kan rouwbegeleiding helpen.

Rouwbegeleiding helpt u bij het onderzoeken, begrijpen en verwerken van gevoelens van rouw. Vaak kan alleen maar geruststelling helpen.

De Aware Support Line kan u helpen als u zich depressief of angstig voelt – 1800 80 48 48.

Als je met iemand wilt praten over hoe je je voelt, kun je de Samaritanen bellen – 116 123.

AdVIC biedt begeleiding als u iemand heeft verloren door moord – 1800 852 000.

Barnardos biedt een hulplijn bij rouwverwerking voor toegang tot ondersteunende diensten voor kinderen die een rouwproces hebben meegemaakt – 01 473 2110.

De Irish Association of Counseling and Psychotherapy heeft een lijst met erkende adviseurs – 01 230 3536.

Rouw – een praktische gids (pdf) , is een boekje van de Citizens Information Board.

De HSE heeft een boek gepubliceerd over rouw en rouw voor mensen die rouwen en voor degenen die hen steunen. Het heet Rouw: wanneer iemand dichtbij sterft (pdf) .

Care Alliance Ireland heeft een boekje voor voormalige mantelzorgers. Het heet The Way Ahead – Een hulpmiddel om voormalige mantelzorgers te ondersteunen (PDF) .

Gratis exemplaren van dit boekje zijn ook op verzoek verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar info@carealliance.ie

Contact-adressen

Aware

9 Leeson Street Upper
Dublin 4
D04 KD80
Ireland

Tel: (01) 661 7211 (head office)
Locall: Support Line (Freephone) 1800 80 48 48

Website: https://www.aware.ie/
Email: supportmail@aware.ie

Care Alliance Ireland

Coleraine House
Coleraine Street
Dublin 7
Ireland

Tel: (01) 874 7776
Website: https://www.carealliance.ie
Email: info@carealliance.ie

Samaritans

4-5 Usher’s Court
Usher’s Quay
Dublin 8

Tel: Freephone 116 123
Website: https://www.samaritans.org
Email: jo@samaritans.ie

Barnardos Bereavement Counselling for Children

23/24 Lower Buckingham Street
Dublin 1
8/9 Orchard View
Ring Mahon Road
Mahon
Cork

Tel: Helpline (01) 473 2110 (Mo-Thurs, 10 am-12noon))

Website: https://www.barnardos.ie/our-services/work-with-families/bereavement-services
Email: bereavement@barnardos.ie


Geplaatst: 02-09-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …