Verkeer, Rijbewijs, Regels en Wetten

Geschatte leestijd : 9 minuten

klassieke voertuigen

De regels en voorschriften die gelden voor particuliere en bedrijfsvoertuigen van meer dan 30 jaar oud. Een voertuig wordt 30 jaar na de datum van eerste inschrijving een oldtimer. Een voertuig dat voor het eerst werd ingeschreven op 10 september 1992, wordt bijvoorbeeld een oldtimer op 10 september 2022.

Oldtimers tot de leeftijd van 40 jaar moeten worden gekeurd

Oldtimervoertuigen tot 40 jaar moeten nog steeds een technische keuring ondergaan als ze op een openbare plaats worden gebruikt. Voertuigen ouder dan 40 jaar zijn vrijgesteld van technische controle, maar alleen als ze worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, en u bent nog steeds wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat het in goede staat wordt onderhouden en geen risico vormt voor andere weggebruikers.

Als een voertuig ouder is dan 40 jaar en voor commerciële doeleinden wordt gebruikt (bv. als trouwauto), is een technische controle verplicht.

Voetgangers

Of u nu de weg oversteekt, een voetpad deelt met etsers of met uw kind naar school loopt, ik geef u hieronder advies en informatie om voetgangers te helpen elke dag veilig te blijven.

Veilig op straat wandelen

Volg deze verkeersveiligheidstips wanneer u gaat wandelen, sporten of uitgaat.

 • Als er een voetpad is, moet u dat gebruiken.
 • Als er geen voetpad is, moet u zo dicht mogelijk bij de rechterkant van de weg lopen, met uw gezicht naar het tegemoetkomende verkeer.
 • Als de weg smal is of er druk verkeer is, moet u in één rij lopen en nooit meer dan twee naast elkaar.
 • Draag altijd heldere, goed zichtbare kleding als u overdag loopt en re ecterende kleding als u ‘s nachts loopt.
 • Draag altijd een zaklamp als u ‘s nachts loopt.
 • Houd altijd rekening met andere weggebruikers.
 • Als u in een groep van meer dan 20 personen loopt, dient u aan de linkerkant van de weg te lopen, in de richting van het verkeer. Loop nooit op de weg nadat u alcohol hebt gedronken, want dat is op elk moment van de dag of de nacht zeer gevaarlijk. Voordat u uitgaat, moet u altijd regelen hoe u veilig thuiskomt.

Bestel hier materiaal om uw zichtbaarheid te vergroten

Fietsers

Beste tips voor een veiliger verkeer op onze wegen. Fietsen is een heerlijk, gezond tijdverdrijf en een prima vervoermiddel voor school, college of werk. Maar als etser ben je een zeer kwetsbare weggebruiker. Het is dus van vitaal belang dat u zich op een veilige manier gedraagt en uw persoonlijke verantwoordelijkheid neemt om uzelf, voetgangers en andere weggebruikers veilig te houden op onze wegen.

Wanneer u etst, zorg er dan altijd voor dat u andere weggebruikers de beste kans geeft om u te zien. Draag goed zichtbare kleding en zorg dat uw etsverlichting in orde is. Geef ook tijdig een teken, zodat anderen op uw bewegingen kunnen reageren. Probeer nooit te etsen of te

etsen onder invloed van alcohol of drugs.

Vergeet niet dat fietsers zichzelf en anderen in gevaar brengen wanneer zij niet stoppen voor een verkeerslicht.

Houdt uw fiets in conditie

Uw fiets is een complexe machine van vaste en bewegende onderdelen. Hem in perfecte staat en werking houden is een van de beste veiligheidstips die we kunnen geven. Als u voor uw fiets zorgt, zorgt uw fiets ook voor u!
Het is wettelijk verplicht om te allen tijde een bel op uw fiets te hebben een goed werkende verlichting!

Draag een helm

Als etser bent u een kwetsbare weggebruiker en uw ets zal u niet beschermen als u een ongeval hebt. Hoewel het dragen van een helm bij wet niet verplicht is, moet u er in het belang van de verkeersveiligheid en uw persoonlijke bescherming altijd een dragen als

 1. etst. Het is een essentieel, levensreddend onderdeel van de etsuitrusting.

Fietsen? Doe het goed!

Cycle Right” is de nationale standaard voor fietstraining en biedt praktische fietsveiligheid en vaardigheidstraining om competente en zelfverzekerde fietsers te bevorderen.

Het programma wordt geproduceerd en ondersteund door het Department of Transport, Tourism and Sport, de Road Safety Authority en Cycling Ireland, met inbreng van centrale en lokale instanties en andere groepen.

De training wordt in drie fasen gegeven, waarbij de deelnemers gefaseerd vaardigheden en kennis verwerven die hen voorbereiden op het etsen in steeds complexere scenario’s op de weg. Idealiter worden de individuele sessies in elk stadium met tussenpozen van een week gegeven, zodat er voldoende tijd is om tussendoor te oefenen.

Motorrijden

Veilig motorrijden

Zoals miljoenen getrainde motorrijders over de hele wereld elke dag bewijzen, kan motorrijden een leuke, veilige en plezierige activiteit zijn. De juiste opleiding, het ontwikkelen van goede gewoonten en regelmatige opfriscursussen helpen u, uw passagier en andere weggebruikers veilig te blijven.

Motorveiligheidsuitrusting

Uw persoonlijke beschermingsmiddelen (personal protective equipment (PBM)) zijn er om u te beschermen en te redden. Telkens wanneer u op twee of drie wielen de weg opgaat, moet u altijd eerst aan veiligheid denken. Of u nu een gediplomeerd motorrijder bent, een beginnende motorrijder of een beginnende motorrijder, het is van het grootste belang dat u veilig blijft. Dat betekent dat u te allen tijde de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moet dragen, inclusief de juiste weerkleding bij slecht weer.

Uw persoonlijke beschermingsmiddelen zullen ervoor zorgen dat u vele plezierige en veilige jaren van motorrijden tegemoet gaat.

Deze PPE’s zijn essentieel voor uw veiligheid als motorrijder.

 • Uw helm
 • De hoofdbeschermer van uw hoofd moet:
 • goed passen en goed vastzitten
 • een schoon en helder vizier hebben
 • voldoen aan de juiste veiligheidsnormen, b.v. CE-certi cering niet gebarsten of zwaar bekrast zijn
 • nooit worden gereinigd met oplosmiddelen of benzine, aangezien deze de structuur beschadigen.

Uw jas en broek

De belangrijkste beschermers van uw lichaam en benen moeten:

 • u goed beschermen tegen schokken, schaafwonden, koude of slechte weersomstandigheden
 • kwetsbare plaatsen zoals rug, knieën, ellebogen, schouders, heupen en schenen beschermen met goedgekeurde lichaamspantsering
 • verstelbaar zijn, zodat ze goed passen en niet verschuiven bij een botsing
 • voorzien zijn van zeer goed zichtbaar materiaal om beter zichtbaar te zijn op de weg.
 • Uw handschoenen en schoeisel

De hoofdbeschermers van uw handen en voeten moeten:

 • gemaakt zijn van sterk, duurzaam maar comfortabel materiaal, zodat u de bedieningsorganen en hendels van uw motor ets gemakkelijk kunt bedienen
 • voldoen aan de juiste veiligheidsnormen, bv. CE-markering bescherming bieden tegen extreme weersomstandigheden om te vermijden dat uw handen koud worden en zo uw motorbeheersing en concentratie beïnvloeden
 • passen boven de enkel om voeten, kuiten en enkels te beschermen vrij van veters om te voorkomen dat een laars verstrikt raakt in de ketting van uw motorfiets.

Autobestuurders

Advies en begeleiding op het gebied van verkeersveiligheid voor automobilisten, van veiligheid en onderhoud van auto’s tot het verkopen of kopen van een auto, medische geschiktheid om te rijden en het opzoeken van de NCT-keuringsgeschiedenis van een auto.

Medische geschiktheid om te rijden

De regels over medisch geschikt zijn om te rijden, en uw verantwoordelijkheden.

U bent wettelijk verplicht de National Driver Licence Services (NDLS) te laten weten of u een langdurige of permanente verwonding of ziekte hebt die uw rijvaardigheid kan beïnvloeden.

Wees een verantwoordelijke bestuurder

het is uw verantwoordelijkheid als bestuurder om:

 • alle voorgeschreven medicijnen in te nemen en uw aandoening(en) onder controle te houden;
 • te stoppen met rijden als een van de medicijnen die u voor uw aandoening gebruikt, bijwerkingen heeft die uw rijvaardigheid beïnvloeden, bijv. slaperigheid
 • de NDLS en uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van eventuele langdurige of permanente verwondingen of ziekten die van invloed kunnen zijn op uw rijvaardigheid
 • te voldoen aan de eisen van uw rijbewijs, waaronder periodieke medische beoordelingen;
 • professioneel advies in te winnen over uw medische geschiktheid om een voertuig te besturen indien u tijdens de geldigheidsduur van uw rijbewijs een medische aandoening krijgt.

U begaat een overtreding als u doorrijdt nadat u zich ervan bewust bent geworden dat u niet geschikt bent om te rijden. Bewustwording kan uw eigen bewustwording zijn – dingen die u zelf opmerkt zonder dat een arts een diagnose heeft gesteld, bv. duizeligheid, auwvallen enz. Bewustwording kan ook een waarschuwing van uw arts zijn om niet te rijden.

Onderhoud van uw auto

U moet uw auto regelmatig onderhouden en ervoor zorgen dat hij altijd in een goede staat verkeert. Dit is de wet en er zijn sancties voor iedereen die met een onklaar voertuig op een openbare plaats rijdt. Bovendien mag de staat van uw auto uw veiligheid en die van uw passagiers of andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

Rijbewijs omwisselen naar een Iers.

Als u een rijbewijs hebt dat is afgegeven door een EU/EER-lidstaat, mag u in Ierland rijden zolang uw bestaande rijbewijs geldig is. Als u uw rijbewijs wilt inwisselen voor een gelijkwaardig Iers rijbewijs, moet u dat doen binnen tien jaar na het verlopen van uw rijbewijs. Wanneer een rijbewijs is afgegeven op grond van een inwisseling uit een land waarmee Ierland geen inwisselingsovereenkomst heeft gesloten, kan Ierland het rijbewijs niet inwisselen.

Online een buitenlands EU/EER-rijbewijs omwisselen

kunt nu snel en gemakkelijk uw EU/EER-rijbewijs online inwisselen voor een Iers rijbewijs. U hoeft geen papieren formulieren in te vullen, een afspraak te maken of persoonlijk een NDLS-centrum te bezoeken.

Dit is alles wat u nodig hebt voor het omwisselen van uw rijbewijs:

 • Een kaart (PSC) voor overheidsdiensten en
 • een geverifieerde MyGovID
 • Huidig of meest recent EU/EER-rijbewijs (op te sturen nadat u uw online aanvraag hebt ingediend).

Als uw huidige adres afwijkt van het adres dat u aan het Department of Employment Affairs and Social Protection (DEASP) hebt opgegeven toen u een Personal Service Card (PSC) aanvroeg, hebt u een bewijs van uw adres nodig dat dateert van de laatste zes maanden.

Bewijs dat u uw gewone verblijfplaats in Ierland heeft als uw geboorteplaats en nationaliteit buiten de EU/EER liggen.

Volledig ingevuld medisch rapport, gedateerd binnen een maand, indien nodig in uw geval.

(meestal voor personen van 70 jaar en ouder)

Ingevuld relevant bestuurderscerti caat van vakbekwaamheid (CPC), indien vereist.

Aanvraagkosten van € 55,00. U kunt betalen met een credit- of debitcard, Google Pay of Apple Pay.

Personen van 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van betaling van de leges.

Strafpunten op het rijbewijs

Strafpunten zijn bedoeld om veilig rijden te bevorderen en het aantal verkeersslachto ers te verminderen. Hierna wordt uitgelegd hoe het systeem werkt en wordt een lijst gegeven van de overtredingen waarvoor strafpunten kunnen worden gegeven.

Hoe werkt het strafpunten systeem?

Strafpuntovertredingen worden op uw rijbewijs geregistreerd als:

u veroordeeld bent voor een verkeersovertreding waarvoor strafpunten gelden, of u een aanmaning krijgt voor een vermeende overtreding waarvoor strafpunten gelden en u ervoor kiest de boete te betalen in plaats van de zaak voor te leggen aan de rechter Een bestuurder die binnen een periode van drie jaar 12 strafpunten verzamelt, krijgt automatisch zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. Een lagere drempel van zeven strafpunten die tot ontzegging van de rijbevoegdheid leidt, zal gelden voor bestuurders die op of na 1 augustus 2014 hun eerste rijbewijs hebben gekregen terwijl zij met een leerlingvergunning rijden, en vervolgens gedurende de eerste twee jaar terwijl zij met hun eerste rijbewijs rijden.

Wanneer een bestuurder vóór 1 augustus 2014 in het bezit was van een leerlingvergunning en op of na die datum een eerste volledig rijbewijs heeft verkregen, wordt hem de rijbevoegdheid ontzegd (a) 12 strafpunten hebben verzameld binnen een periode van drie jaar, of (b) na het verzamelen van zeven strafpunten, indien alle zeven punten zijn verzameld na 1 augustus 2014 en binnen de eerste twee jaar van het bezit van een geldig rijbewijs. De bestuurder moet zijn Ierse of buitenlandse rijbewijs binnen tien dagen na het begin van de ontzegging inleveren bij de National Driver Licence Service. Het is een strafbaar feit om een rijbewijs niet in te leveren. Het is ook een overtreding om te rijden terwijl de rijbevoegdheid is ontzegd.

Hoe lang blijven de strafpunten op het rijbewijs staan?

Strafpunten blijven voor een op het rijbewijs staan. De periode van drie jaar omvat niet de periode waarin uw rijbewijs is verlopen of waarin u de rijbevoegdheid is ontzegd vanwege een andere overtreding. Als uw rijbewijs verlopen is, gelden de punten pas vanaf het moment dat u uw rijbewijs vernieuwt. Strafpunten worden niet fysiek op het rijbewijs vermeld.

In plaats daarvan worden uw punten opgenomen in uw rijbewijzenadministratie. Deze gegevens worden bijgehouden in het National Vehicle and Driver file dat wordt beheerd door het “Department of Climate Action, Communications Networks and Transport.”

Als u een overtreding hebt begaan waarvoor u strafpunten krijgt, ontvangt u een schriftelijke kennisgeving waarin staat dat er punten aan uw rijbewijzen worden toegevoegd. Deze kennisgeving bevat gegevens over uw naam, adres, datum, tijdstip en plaats van de betre ende overtreding. Tevens zal worden bevestigd dat u ofwel de vastgestelde hefxng voor de overtreding hebt betaald ofwel door de rechtbank voor die overtreding bent veroordeeld. De kennisgeving zal ook de datum bevatten waarop de kennisgeving aan u werd afgegeven. Dit is de belangrijke datum, omdat de punten pas 28 dagen na deze datum aan uw rijbewijzen worden toegevoegd.

Voorbeelden van de wijze waarop strafpunten en boetes worden toegekend.

Snelheidsovertredingen

Een vaste boete van 80 euro, samen met 3 strafpunten. Als u op een verkeerscamera bent betrapt op te hard rijden, krijgt u per post een kennisgeving van uw boete en de strafpunten voor de overtreding. U hebt 28 dagen de tijd om uw boete te betalen, te rekenen vanaf de datum waarop u de kennisgeving ontvangt. Als u uw boete niet betaalt, wordt de boete verhoogd tot 120 euro, die u binnen 28 dagen moet betalen. Als u na deze termijn (56 dagen) uw boete nog steeds niet hebt betaald, wordt de overtreding aan de rechter voorgelegd. Als u voor de rechter wordt veroordeeld voor snelheidsovertredingen en niet-betaling van boetes, krijgt u automatisch 5 strafpunten en een boete van maximaal 1.000 euro.

Overtredingen met betrekking tot de veiligheidsgordel

Als u zonder autogordel rijdt of kinderen jonger dan 17 jaar zonder autogordel in uw auto laat meerijden, riskeert u een forfaitaire boete van 60 euro. U moet deze boete binnen 28 dagen betalen, of u krijgt een verhoogde boete van 90 euro die binnen 56 dagen na de overtreding moet worden betaald. Als u de boete op tijd betaalt, worden er 3 strafpunten aan uw rijbewijs toegevoegd. Als u voor de rechtbank wordt veroordeeld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, worden 5 strafpunten toegevoegd aan uw rijbewijs en riskeert u een boete van 2.000 euro voor een eerste overtreding.

Motorrijtuigenverzekering overtredingen

Als u zonder verzekering rijdt, krijgt u 5 strafpunten en moet u voor de rechter verschijnen. De rechtbank kan u een boete van maximaal 5.000 euro opleggen en u voor maximaal 6 maanden naar de gevangenis sturen. De rechtbank kan u de rijbevoegdheid ontnemen in plaats van strafpunten uit te schrijven.

Onvoorzichtig rijden

Als u “een voertuig op een openbare plaats zonder de nodige zorg en oplettendheid” bestuurt, kunt u tot 5 strafpunten op uw rijbewijs krijgen en een boete van maximaal 5.000 euro. Als het onvoorzichtig rijden de dood of ernstig lichamelijk letsel veroorzaakt, kunt u bij veroordeling op basis van een tenlastelegging een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar of een boete van maximaal 10.000 euro of beide krijgen.


Geplaatst: 13-08-2023
Bron: Road Safety Authority, Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, NoName_13

Bezoekers lazen ook: