Voortgezet Onderwijs

Het voortgezet onderwijs wordt verstrekt door verschillende soorten post-primaire scholen. Het bestaat uit een driejarige cyclus voor junioren gevolgd door een tweejarige of driejarige cyclus voor senioren, afhankelijk van het feit of een facultatief overgangsjaar wordt genomen na het examen voor het Junior Certificate of de Junior Cycle (JCPA).
Leerlingen beginnen doorgaans op 12-jarige leeftijd aan de juniorcyclus. Het Junior Certicate of JCPA wordt na 3 jaar afgelegd.
Het overgangsjaar volgt op het examen voor het Junior Certicate of de Junior Cycle. In dit jaar worden geen formele examens afgelegd en kunnen de leerlingen een breed scala aan onderwijs inputs, waaronder werkervaring, opdoen.
Tijdens hun laatste 2 jaar in de hogere cyclus volgen de leerlingen een van de 3 programma’s, die elk tot een staatsexamen leiden.

May luck be your friend in whatever you do
And may trouble always be a stranger to you.