Werkpauzes en rusttijden

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Alle werknemers hebben recht op pauzes tijdens hun werk en op rustperioden tussen werkdagen en nachten. Deze pagina helpt u te begrijpen op welke werkonderbrekingen en rusttijden u volgens de wet recht heeft.

De rechten op minimale pauzes en rusttijden zijn vastgelegd in de Wet op de organisatie van de arbeidstijd van 1997 . Deze regels zijn van toepassing op de meeste werknemers, maar er zijn enkele uitzonderingen – zie ‘uitzonderingen en bijzondere omstandigheden’ hieronder.

Hoeveel pauzes moet ik krijgen?

U heeft recht op:

 • Een pauze van 15 minuten als u meer dan 4 ½ uur hebt gewerkt
 • Een pauze van 30 minuten als u meer dan 6 uur hebt gewerkt, inclusief de eerste pauze van 15 minuten.

De pauze mag niet aan het einde van de werkdag vallen.

U heeft geen wettelijk recht op betaling voor deze pauzes en deze worden niet als werktijd beschouwd. Of u daarvoor betaald krijgt, hangt af van uw arbeidsovereenkomst .

Voorbeeld

Als u om 7.00 uur met uw werk begint, heeft u om 11.30 uur recht op een pauze van 15 minuten.

Als u om 13.15 uur 6 uur gewerkt heeft, heeft u recht op een pauze van 30 minuten. Omdat u om 11.15 uur al pauze heeft genomen, kan uw werkgever deze pauze beperken tot 15 minuten.

Als u om 13.30 of 13.45 uur weer begint te werken en doorwerkt tot 18.00 of 18.15 uur, heeft u recht op nog eens 15 minuten pauze.

Regels voor winkelpersoneel

Er gelden speciale regels als u in een winkel werkt en meer dan 6 uur werkt, inclusief van 11.30 uur tot 14.30 uur. U heeft recht op een aaneengesloten pauze van een uur, deze moet tussen 11.30 en 14.30 uur liggen.

Regels voor moeders die borstvoeding geven

Als u borstvoeding geeft of melk afkolft, kunt u extra werkpauzes inlassen. U heeft recht op:

 • 60 minuten vrije tijd : genomen als één pauze van 60 minuten, twee pauzes van 30 minuten of drie pauzes van 20 minuten
 • Een vermindering van uw werkuren : met 60 minuten op een werkdag van 8 uur

De pauzes worden betaald voor de eerste 2 jaar (104 weken) van het leven van uw baby. 

Roken pauzes

U heeft geen wettelijk recht op rookpauzes .

Werkpauzes en werken op afstand

Wanneer u vanuit huis werkt , moet u uw dagelijkse en wekelijkse rust nemen. De plicht om de regels inzake pauzes en rusttijden na te leven ligt bij de werkgever, niet bij de werknemer. Als u geen rusttijden of pauzes kunt nemen, moet u uw werkgever hiervan op de hoogte stellen en de reden daarvoor aangeven. U kunt meer lezen in de praktijkcode aan het recht om de verbinding te verbreken (pdf) .

Welke rusttijden moet ik nemen tussen werkdagen?

U heeft recht op regelmatige rusttijden tussen werkdagen. De definitie van een rustperiode is elke tijd die geen werktijd is .

U heeft recht op dagelijkse en wekelijkse rusttijden.

Dagelijkse rustperiode

U heeft recht op 11 aaneengesloten uren per 24 uur. Als u bijvoorbeeld om 20.00 uur klaar bent met werken, mag u de volgende dag pas om 7.00 uur weer met uw werk beginnen.

Wekelijkse rustperiode (‘vrije dagen’)

Wekelijkse rustdagen zijn hele dagen waarop u niet naar uw werk komt, gewoonlijk ‘vrije dagen’ genoemd.

U heeft het recht om:

 • Een wekelijkse rustperiode van 24 aaneengesloten uren op 7 dagen, volgend op een dagelijkse rustperiode (moet een zondag zijn, tenzij uw contract iets anders zegt)
 • Twee rusttijden van 24 uur in een week als deze volgt op een week waarin je geen rusttijden van 24 uur hebt gehad (inclusief een zondag, tenzij in je contract iets anders staat)

Uitzonderingen en bijzondere omstandigheden

Sommige werknemers vallen niet onder de regels inzake pauzes en rusttijden.

Er zijn bijzondere omstandigheden waarin u mogelijk niet de normale pauzes of rust krijgt, maar u in plaats daarvan recht heeft op compenserende rust . Dit betekent dat u een rustperiode later moet inlassen.

Wie valt er niet onder de regels?

De regels over pauzes en rusttijden gelden niet voor alle werknemers. Ze zijn niet van toepassing op:

 • De Gardaí
 • Defensiekrachten
 • Medewerkers die hun eigen werktijden bepalen
 • Familiewerknemers op boerderijen of in privéwoningen
 • Mensen werkzaam in transportactiviteiten
 • Bepaalde categorieën diensten voor civiele bescherming
 • Vissers

Sommige van deze werknemers vallen onder speciale regels die hen verschillende rechten geven met betrekking tot pauzes en rusttijden.

De werkuren van jongeren onder de 18 jaar worden geregeld door de Protection of Young Persons (Employment) Act 1996 – zie ‘werkpauzes voor jonge werknemers’ hieronder.

Uitzonderingen op het krijgen van normale pauzes

In sommige gevallen zijn de normale regels niet van toepassing:

 • Uitzonderlijke omstandigheden : bijvoorbeeld een noodgeval of een ongeval of een andere onvoorzienbare gebeurtenis buiten de controle van uw werkgever
 • Collectieve overeenkomst om rusttijden te wijzigen: deze wijzigingen moeten worden goedgekeurd door de arbeidsrechtbank of als er een arbeidsreglement of een geregistreerde arbeidsovereenkomst bestaat
 • Ploegendienst : onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als je in gesplitste of wisselende diensten werkt

In plaats van normale pauzes te nemen, heeft u recht op compenserende rust . Dit betekent een rustperiode die later wordt genomen, indien mogelijk vóór het einde van de dag. De Workplace Relations Commission heeft een praktijkcode inzake compenserende rustperioden .

Werkpauzes voor jonge werknemers

Rustpauzes voor jongeren worden geregeld door de Protection of Young Persons (Employment) Act 1996 . De regels gelden niet als u in dienst bent van een naast familielid.

Rustpauzes voor kinderen onder de 16 jaar

Rustpauze van een half uurNa 4 uur werken
Dagelijkse rustpauze14 aaneengesloten uren vrij
Wekelijkse rustpauze2 vrije dagen, indien mogelijk aaneengesloten

Rustpauzes voor jongeren van 16 en 17 jaar

Rustpauze van een half uurNa 4 1/2 uur werken
Dagelijkse rustpauze12 aaneengesloten uren vrij
Wekelijkse rustpauze2 vrije dagen, indien mogelijk aaneengesloten

Een klacht indienen

Als u een probleem heeft met betrekking tot pauzes of rustperioden, moet u dit eerst bij uw werkgever bespreken. Als u het probleem niet rechtstreeks met uw werkgever kunt oplossen, kunt u een formele klacht indienen bij de Workplace Relations Commission . U dient uw aanvraag in via het online klachtenformulier .

U dient binnen 6 maanden nadat het geschil is ontstaan ​​een klacht in . Indien er een redelijke reden voor de vertraging bestaat, kan de termijn met nog eens zes maanden worden verlengd.

Lees meer over hoe u een klacht kunt indienen , inclusief details van het WRC-juryproces.

U kunt ook meer informatie krijgen over pauzes en rusttijden en uw dienstverband bij de Informatie- en Klantenservice van de Workplace Relations Commission – zie ‘Waar kunt u solliciteren’ hieronder.

Waar te klagen

Commissie voor Werkrelaties – Informatie en Klantenservice

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 tot 13.00 uur, 14.00 tot 17.00 uur
Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90

Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 19-09-2023
Bron: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay, congerdesign

Bezoekers lazen ook: