Belastingvermindering op pensioenen

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inleiding

Als u aangesloten bent bij een goedgekeurde pensioenregeling, kunt u belastingvermindering krijgen op uw bijdragen aan de regeling.

U betaalt belasting over het pensioen op het moment dat u het ontvangt. Voor meer informatie over de manier waarop pensioeninkomsten worden belast, zie onze pagina over belastingheffing op pensioenen .

Het tarief van de belastingvermindering op uw pensioenpremies is het hoogste tarief inkomstenbelasting dat u betaalt, het zogenaamde marginale tarief.

Er zijn verschillende regels waaraan pensioenregelingen moeten voldoen om de belastingvermindering te krijgen en er is een grens aan de hoogte van de vermindering.

Er is geen vrijstelling op PRSI of de Universele Sociale Lasten (USC) voor pensioenbijdragen van werknemers.

Grenzen aan belastingvermindering

Er is een limiet aan de totale waarde van uw pensioenfonds waarover u belastingvermindering kunt krijgen. Dit wordt de standaardfondsdrempel genoemd. De Standaardfondsdrempel bedraagt ​​€ 2 miljoen. Als het fonds groter is dan de limiet, wordt er bij opname uit het fonds een belasting van 40% geheven over het meerdere. (Er kan een hogere limiet gelden als het fonds op 1 januari 2014 meer dan € 2 miljoen bedroeg, dit heet een Persoonlijke Fondsdrempel (pdf) ).

Jaarlijkse limiet

Er zijn grenzen aan de hoogte van de pensioenpremies waarvoor u in een bepaald jaar aftrek kunt krijgen:

 • Een maximaal percentage van uw inkomen, afhankelijk van uw leeftijd
 • Een grens aan het inkomensbedrag waarmee rekening kan worden gehouden bij de berekening van het percentage

Het maximale bruto-inkomen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het percentage bedraagt ​​€ 115.000.

Het maximale percentage van het bruto inkomen waarover u aftrek kunt krijgen is:

LeeftijdBeperkt tot
onder 3015%
30-3920%
40-4925%
50-5430%
55-5935%
60 of ouder40%
Gegevens: 2023

Voor werknemers betekent inkomen het brutoloon voor belastingdoeleinden. Voor zelfstandigen betekent inkomen het netto relevante inkomen, dat wil zeggen het inkomen minus de toegestane kosten.

Bent u een sporter of een professional die doorgaans eerder met pensioen gaat dan normaal, dan kunt u, ongeacht uw leeftijd, belastingvermindering krijgen op 30% van uw netto relevante inkomsten.

Als u meer dan één inkomstenbron heeft, geldt de aftrek alleen voor de inkomstenbron waaruit de premies worden betaald.

Belastingvermindering op afkoopsommen bij pensionering

Als u met pensioen gaat, kunt u meestal een deel van uw pensioenfonds in de vorm van een belastingvrij bedrag ineens opnemen. Hoeveel u kunt opnemen, hangt af van het soort pensioenregeling dat u heeft en hoeveel u aan belastingvrije afkoopsommen van andere pensioenregelingen heeft opgenomen.

Er geldt een limiet van € 200.000 op het totaalbedrag aan belastingvrije pensioenafkoopbedragen dat u krijgt. Kapitaaluitkeringen worden als volgt belast:

Bedrag van het forfaitaire bedragTarief inkomstenbelasting
Tot € 200.0000%
€ 200.001– € 500.00020%
Ruim € 500.000Het marginale tarief van de belastingbetaler
Gegevens: 2023

De maximale belastingvrije afkoopsom uit een bedrijfspensioen bedraagt ​​1,5 keer uw eindsalaris en dit bedrag is afhankelijk van het aantal dienstjaren. Het maximum dat als belastingvrij forfaitair bedrag van een Persoonlijke Pensioenspaarrekening (Personal Retirement Savings Account) (PRSA) of Pensioenlijfrentecontract ( Retirement Annuity Contract) (RAC) kan worden opgenomen, bedraagt ​​25% van het fonds.

Uitvoering

Meestal houdt uw werkgever de premies rechtstreeks in op uw loon en krijgt u de verschuldigde belastingvermindering. Als uw werkgever de premies niet inhoudt, kunt u via mijnAccount aangifte inkomstenbelasting invullen en indienen.

Als zelfstandige kunt u belastingvermindering op de premies aanvragen via de Revenue Online Service (ROS) .

De Belastingdienst heeft een video waarin wordt uitgelegd hoe u aanspraak kunt maken op belastingvermindering voor pensioenpremies .


Geplaatst: 06-06-2023
Bron: Ierse Overheid en Revenue

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …