Een claim té laat indienen

Geschatte leestijd : 3 minuten
Afbeelding@Pexels.com, Karolina Grabowska

Termijn voor het aanvragen van een sociale uitkering

Om een ​​sociale uitkering te krijgen, moet u een aanvraag voor die betaling indienen bij het ministerie van Sociale Zekerheid. Normaal gesproken dient u een claim in door een aanvraag- of claimformulier in te vullen. Er zijn doorgaans termijnen waarbinnen u uw claim moet indienen .

De termijnen voor het indienen van een claim variëren van betaling tot betaling. De termijnen zijn over het algemeen vrij kort voor kortetermijnbetalingen en langer voor langetermijnpensioenen. In het geval van de Werkzoekendenuitkering moet u bijvoorbeeld een aanvraag indienen op de dag dat u in aanmerking komt en in het geval van een staatspensioen (premievrij) kunt u dit aanvragen tot 3 maanden vóór en 3 maanden nadat u de leeftijd van 66 jaar bereikt.

U dient een uitkering aan te vragen zodra u denkt dat u daar recht op heeft. Als u te laat een claim indient, kunt u een betaling ontvangen vanaf de datum waarop u uw claim naar de afdeling heeft verzonden, maar het is mogelijk dat uw betaling niet met terugwerkende kracht wordt ontvangen tot het tijdstip waarop u er recht op had, maar geen claim heeft ingediend .

Verlenging van de tijdslimiet

In de meeste gevallen kan de termijn voor het indienen van een claim worden verlengd. Dit betekent dat u uw betaling met terugwerkende kracht kunt krijgen tot het moment waarop u er recht op kreeg of tot ten minste zes maanden voordat u uw claim indiende, afhankelijk van welke van de twee het laagst is.

Om de termijn te kunnen verlengen, moet u een goede reden hebben om uw claim niet binnen de termijn in te dienen. Er is weinig informatie over wat een goede reden is, maar als u ziek was of in het ziekenhuis lag, zou dit wel eens kunnen worden beschouwd als een goede reden om uw claim niet op tijd in te dienen. Het feit dat u niet wist dat u recht had op een uitkering, wordt doorgaans niet gezien als een goede reden om uw claim niet op tijd in te dienen.

De volgende socialezekerheidsregelingen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast als u een goede reden heeft voor uw late aanvraag:

InvaliditeitsuitkeringWW UitkeringZorgtoeslagUitkering bij overlijden krachtens de regeling voor arbeidsongevallen
Ziekte voordeelWerkzoekendenvoordeelZorgvoordeelRouwsubsidie
Blind pensioenPremievrij pensioen voor weduwen, weduwnaars of nabestaandenpartnerLandbouwassistentieToekenning voor weduwe of overlevende burgerlijke partner
ArbeidsongeschiktheidsuitkeringGezondheids- en veiligheidsvoordeelMoederschapsuitkeringOudervoordeel
Constante aanwezigheidsvergoeding
Eenoudergezinsbetaling
Guardian’s Payment (premievrij)Vaderschapsuitkering
ArbeidsongevallenuitkeringKinderbijslagStaatspensioen (premievrij)Eenoudergezinsbetaling
Aanvulling arbeidsongeschiktheidAdoptievoordeelKinderbijslagToeslag voor thuiszorg

Het invaliditeitspensioen wordt met terugwerkende kracht tot zes maanden of tot de datum van uw aanvraag, afhankelijk van welke datum het laagst is, zonder dat u een goede reden hoeft aan te tonen voor de vertraging bij het indienen van uw aanvraag.

Het terugdraaien is beperkt tot 6 maanden voor het staatspensioen (premievrij), weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij) en de voogdijbetaling (premievrij).

Verdere antedatering (backdating) is alleen toegestaan ​​als:

 • Het uitblijven van een claim was het gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie door het ministerie van Sociale Bescherming of
 • De vertraging is te wijten aan uw arbeidsongeschiktheid

Beslissingen over het recht op sociale uitkeringen worden genomen door functionarissen, benoemd door de minister, de zogenaamde beslissende functionarissen.

Het Huishouding Voordeel Pakket (Household Benefits Package) kan in sommige gevallen met terugwerkende kracht worden toegepast.

Toepassing

Bij het indienen van uw claim moet u aangeven waarom uw claim te laat is ingediend. Bij sommige betalingen kunt u op het aanvraagformulier uitleggen waarom de betaling te laat is, bijvoorbeeld de Ziektewetuitkering.

Voor overige betalingen dient u een begeleidende brief en bewijsstukken mee te sturen met uw declaratieformulier. U kunt hierbij hulp krijgen van uw Intreo-centrum, het plaatselijke filiaal voor Social Welfare of het Citizens Information Centre .

Claimen

U dient uw claimformulier met details over de reden waarom uw claim te laat is, te sturen naar de afdeling van het Ministerie van Sociale Zekerheid die verantwoordelijk is voor die betaling. Het adres staat onderaan uw claimformulier.


Geplaatst: 22-02-2022
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…