Uitkering werkzoekende (zelfstandige)

Geschatte leestijd : 5 minuten

Inleiding

Jobseeker’s Benefit (Self-Employed) (JBSE) is een wekelijkse uitkering van het Department of Social Protection (DSP) aan mensen die hun zelfstandige activiteit verliezen.

Als u niet in aanmerking komt voor een uitkering voor JBSE, komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering voor werkzoekenden .

Regels voor uitkering Jobseeker’s Benefit (Self-Employed)

Om in aanmerking te komen voor de Jobseeker’s Benefit (Self-Employed) moet u:

 • Tussen 18 en 66 jaar oud zijn
 • Geen zelfstandige meer zijn. U moet uw zelfstandige activiteit onvrijwillig zijn kwijtgeraakt en niet door een tijdelijke sluiting of seizoenssluiting.
 • Werkloos zijn (je kunt maximaal 3 dagen per week als werknemer werken)
 • In staat zijn om te werken
 • Beschikbaar zijn voor en oprecht op zoek zijn naar fulltime werk
 • Voldoende premies sociale verzekeringen (PRSI) hebben

U leest meer over de voorwaarden voor het krijgen van een uitkering voor werkzoekenden.

Sociale verzekeringsbijdragen (PRSI).

Om in aanmerking te komen voor de uitkering voor JBSE, moet u Klasse S PRSI betalen. Klasse S is degene die wordt betaald door zelfstandigen. Klasse A- of H-PRSI-bijdragen kunnen u ook helpen om in aanmerking te komen.

Om in aanmerking te komen voor de JBSE heeft u nodig:

 • Ten minste 156 weken Klasse S-bijdragen of ten minste 104 weken betaalde Klasse A- of H-PRSI sinds de eerste start van het werk
 • 52 weken S-premies betaald in het betreffende belastingjaar. Het betreffende belastingjaar is het voorlaatste volledige belastingjaar vóór het jaar waarin uw claim is ingediend. Dus voor claims die in 2023 zijn ingediend, is het relevante belastingjaar 2021.

Uitkering JBSE en werk

Om een ​​uitkering voor JBSE te krijgen, moet u alle activiteiten als zelfstandige stopzetten. U kunt echter maximaal 3 dagen per week als werknemer werken en een uitkering voor JBSE krijgen.

Werk je een deel van een week, dan wordt je uitbetaald op basis van een 5-daagse doorbetalingsweek. Dit betekent dat voor elke dag dat u in loondienst bent, 1/5e van het normale tarief van de JBSE (Zelfstandigen) wordt ingehouden. Als je bijvoorbeeld 2 dagen parttime werkt, dan krijg je 3/5e van het normale tarief voor die week en je krijgt parttime werk voor 3 dagen, dan krijg je 2/5e van het normale tarief voor de week. U moet nog minstens 4 van de 7 dagen werkloos zijn om aanspraak te kunnen maken op de uitkering voor JBSE. Veelgestelde vragen over de 5-daagse werkweek kunt u lezen op welzijn.nl .

Er is een uitzondering op enkele regels voor vastgehouden brandweerlieden. Er is meer informatie beschikbaar over werk en de WW .

Hoe lang kan ik een uitkering voor JBSE krijgen?

De uitkering voor JBSE wordt betaald voor 9 maanden (39 weken) voor mensen met 260 of meer Klasse S PRSI-bijdragen. Het wordt betaald voor 6 maanden (26 weken) voor mensen met minder dan 260 Klasse S PRSI-bijdragen.

Er zijn enkele speciale voorzieningen voor oudere werkzoekenden. 65-plussers die aanspraak maken op een uitkering voor JBSE mogen doorbetaald worden tot hun 66e, ook als hun aanspraak voor die datum afloopt.

Voor JB (Zelfstandige)

Aantal bijdragenDuur van de claim
260 of meer39 weken (9 maanden)
Minder dan 26026 weken (6 maanden)

Opnieuw kwalificeren voor uitkering werkzoekende (zelfstandige)

U kunt opnieuw in aanmerking komen voor een uitkering voor JBSE als u:

 • Uw volledige recht op een uitkering voor JBSE hebt opgebruikt (9 of 6 maanden)
 • Minstens 12 maanden geen beroep gedaan op de uitkering werkzoekende (zelfstandige).
 • Ten minste 52 weken S-premies hebben betaald sinds het einde van uw aanvraag voor een uitkering voor JBSE.

Aanvragen koppelen

Als u voor een periode een JBSE aanvraagt, aftekent en binnen 26 weken opnieuw aanvraagt, kan het zijn dat uw aanvraag wordt gekoppeld aan de eerdere aanvraag. Dit betekent dat uw claim niet wordt behandeld als een nieuwe claim en:

 • Het cumulatieve aantal dagen van de vorige claim wordt voortgezet (dus als u bijvoorbeeld 100 dagen van uw totale recht van 234 dagen heeft opgebruikt, heeft u nog 134 dagen over op uw claim)
 • Het tarief is hetzelfde tarief als bij de vorige aanvraag, tenzij er sprake is van een budgettaire verhoging of wijziging van de gezinssituatie (zoals een nieuw kind ten laste).

Diskwalificatie

U kunt gedurende 9 weken worden uitgesloten van het verkrijgen van een uitkering voor JBSE als u meer geld hebt ontvangen uit de verkoop of vervreemding van uw bedrijf dan een door de DSP vastgesteld bedrag.

Studenten

Om een ​​uitkering voor JBSE te krijgen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en moet u 3 maanden niet naar school zijn geweest.

Studenten van het derde niveau kunnen geen aanspraak maken op de uitkering voor JBSE terwijl ze voltijds studeren. Deze diskwalificatie geldt ook voor de zomervakantieperiodes tussen academiejaren.

Uitkering voor JBSE

Voordeel werkzoekenden (zzp’ers) weektarieven 2023

Gemiddeld weekloonPersoonlijk tariefVerhoging voor een volwassen persoon ten lasteVerhoging voor een gekwalificeerd kind
€ 300 of meer€ 220€ 146  € 42 voor een kind onder de 12 jaar   € 50 voor een kind van 12 jaar of ouder
€ 220 – € 299,99€ 172,30€ 94,50
€ 150 – € 219,99€ 134,20
minder dan € 150€ 98,70

U krijgt een persoonlijk tarief en krijgt mogelijk een verhoging voor een volwassene en een kind ten laste . Uw gemiddelde weekinkomen heeft geen invloed op het bedrag dat u ontvangt voor een kind ten laste.

Gemiddeld weekloon

De tarieven voor uitkeringen voor JBSE zijn gebaseerd op uw inkomsten in het betreffende belastingjaar. Uw gemiddelde weekinkomen is uw bruto weekinkomen in het betreffende belastingjaar gedeeld door het aantal betaalde klasse S-bijdragen in dat jaar.

Het betreffende belastingjaar is het voorlaatste volledige belastingjaar vóór het jaar waarin uw claim is ingediend. Als u bijvoorbeeld een Werkzoekendenuitkering aanvraagt ​​in 2023, is het relevante belastingjaar 2021. Als u alleen in aanmerking komt voor een lagere uitkering, kan het voor u voordeliger zijn om een ​​Jobseeker’s Allowance aan te vragen in plaats van een JBSE .

Als u geen inkomsten had maar PUP kreeg in 2021, voldoet u aan de gemiddelde wekelijkse inkomstenvereiste en krijgt u het maximale uitkeringspercentage voor werkzoekenden. Had u echter inkomsten in 2021, dan wordt uw gemiddelde weekloon berekend door uw bruto jaarloon te delen door het aantal betaalde premies.

Boete tarieven

Uw betaling kan worden verminderd als u weigert of niet deelneemt aan door de DSP gevraagde vergaderingen of als u weigert of niet deelneemt aan een passende regeling voor arbeidsondersteuning, werkervaring of training. U vindt er informatie over sancties voor het niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden van uw werkzoekende.

Betalingen

De uitkering voor JBSE wordt wekelijks rechtstreeks op uw bankrekening gestort.

U kunt uw uitkering voor JBSE ook elke week ophalen bij uw dichtstbijzijnde postkantoor .

Personeel dat op het postkantoor werkt, kan u vragen om uw identiteitsbewijs met foto te zien voordat u uw betaling uitvoert. Het volgende is een geldig identiteitsbewijs met foto:

 • Public Service Card
 • Rijbewijs
 • Paspoort
 • Ierse verblijfsvergunning (IRP) of GNIB-kaart

Belasting op uitkering voor JBSE

De uitkering voor JBSE is belastbaar .

Extra voordelen

Als u een uitkering voor werkzoekenden (zelfstandige) ontvangt, heeft u mogelijk recht op:

 • Rent Supplement (huurtoeslag)  een uitkering op grond van de Regeling Toeslag Bijstand.
 • Toelage voor terug naar schoolkleding en schoeisel – een toelage om te helpen met de kosten van uniformen en schoeisel voor kinderen die naar school gaan.
 • Medical Card– als uw inkomen onder een bepaald niveau ligt, kunt u een medische kaart krijgen.

U komt niet in aanmerking voor het  Household Benefits Package of Vrij reizen met de uitkering werkzoekenden (zelfstandige).

Hoe vraagt ​​u een uitkering voor werkzoekenden aan (zelfstandige)

De Uitkering JBSE moet u aanvragen op de eerste dag dat u werkloos wordt. U kunt uw ingevulde aanvraag voor een uitkering voor JBSE meenemen van (UP1) (pdf)

Meer informatie vindt u in ons document over de eerste keer aanmelden.

Als u denkt dat u ten onrechte een uitkering voor werkzoekenden bent geweigerd, kunt u bezwaar maken tegen de beslissing .

Waar aanvragen

U dient een uitkering voor JBSE aan te vragen bij uw  Intreo Centre of Social Welfare Branch Office.


Geplaatst: 28-06-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: rawpixel.com

Bezoekers lazen ook: