Medical Card

Geschatte leestijd : 8 minuten

Informatie voor Nederlanders

Nederlanders die gebruik maken van de buitenlandregeling voor de zorgverzekering worden geadviseerd om de informatie op de volgende websites te lezen; Mogelijk dat u géén Medical Card hoeft aan te vragen.
Rijksoverheid, CAK en FAQ

Inleiding

Als u een medische kaart heeft die is uitgegeven door de Health Service Executive (HSE) , kunt u bepaalde gezondheidszorgdiensten gratis krijgen. Normaal gesproken zijn uw afhankelijke echtgeno(o)t(e) of partner en uw kinderen ook verzekerd voor hetzelfde scala aan gezondheidszorgdiensten.

Iedereen die ‘ gewone verblijfplaats ‘ in Ierland heeft, kan een medische kaart aanvragen. Dit betekent dat u in Ierland woont en hier minimaal een jaar wilt blijven wonen.

Om in aanmerking te komen voor een medische kaart, moet uw wekelijkse inkomen lager zijn dan een bepaald bedrag voor uw gezinsgrootte. Bij de middelentoets wordt rekening gehouden met contante inkomsten, spaargeld, beleggingen en onroerend goed (behalve uw eigen woning).

Huisartsenbezoekkaart: Als u op inkomensgronden niet in aanmerking komt voor een medische kaart, kunt u in aanmerking komen voor een huisartsenbezoekkaart .

Welke gezondheidszorgdiensten worden normaal gesproken gedekt?

Als u een medische kaart heeft, heeft u recht op:

 • Gratis huisartsendiensten, ook buiten kantooruren
 • Voorgeschreven medicijnen en medicijnen : er gelden bepaalde receptkosten
 • Ziekenhuisdiensten voor intramurale patiënten , poliklinische diensten en medische apparatuur
 • Tandheelkundige, optische en auditieve diensten
 • Diensten voor kraam- en kinderzorg
 • Sommige persoonlijke en sociale zorgdiensten, bijvoorbeeld openbare gezondheidszorg , maatschappelijk werk en andere gemeenschapszorgdiensten
 • Kortdurende counseling voor milde tot matige psychologische problemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de dienst Counseling in de eerstelijnszorg
 • Een zwangerschapsuitkering van € 10,16 bij de geboorte van elk kind (vraag dit aan bij uw plaatselijke gezondheidskantoor )

Andere voordelen

Houders van een medische kaart betalen de Universele Sociale Heffing over hun inkomen als dit boven de vrijstellingsgrens ligt, maar er geldt een verlaagd tarief. Houders van een medische kaart kunnen ook worden vrijgesteld van het betalen van schoolvervoerskosten en staatsexamengelden in door de overheid gefinancierde scholen van het tweede niveau. Op bepaalde scholen kan er ook financiële hulp zijn bij het kopen van schoolboeken .

Voorwaarden

Vermogenstoets

Normaal gesproken wordt bij de vermogenstoets voor de medische kaart rekening gehouden met uw totale inkomen.

Afhankelijk van uw leeftijd gelden er verschillende richtlijnen voor de middelentoets :

 • Vermogenstoets voor mensen onder de 70 jaar
 • Vermogenstoets voor mensen ouder dan 70 jaar

De beoordeling van een echtpaar voor medische kaartdoeleinden is gebaseerd op de leeftijd van de oudere persoon.

Discretionaire kaart

Als uw inkomen boven de limiet ligt, kunt u mogelijk nog steeds een medische kaart krijgen als uw omstandigheden zonder een medische kaart tot financiële problemen zouden leiden. Dit wordt ook wel een discretionaire medische kaart genoemd .

Het aanvraagproces voor de discretionaire medische kaart is hetzelfde als voor de inkomensafhankelijke medische kaart, maar u moet in uw aanvraag ook informatie opnemen over de medische kosten van uw gezin.

Mensen tussen 16 en 25 jaar, inclusief studenten

Als u tussen de 16 en 25 jaar oud bent en afhankelijk bent van een ouder of voogd, komt u in aanmerking voor een medische kaart als uw ouder of voogd een medische kaart heeft. (Dit geldt niet als hun inkomen boven de inkomensgrens ligt en ze een discretionaire medische kaart hebben.) Als u al op de gezinskaart staat, krijgt u op uw 16e uw eigen kaart.

Als u bij uw ouder of voogd woont en een inkomen heeft dat hoger is dan de inkomensgrens van de medische kaart voor een alleenstaande die bij familie woont , wordt u als financieel onafhankelijk beschouwd en is de gebruikelijke middelentoets van toepassing.

Woont u niet samen met of bent u niet afhankelijk van een ouder of voogd, dan wordt u, ongeacht uw inkomen, als financieel zelfstandig beschouwd en wordt uw aanvraag beoordeeld aan de hand van de normatieve toetsing .

Toeslag voor thuiszorg

Als u een kind heeft waarvoor u een Thuiszorgtoeslag krijgt , komt het kind in aanmerking voor een medische kaart, zonder middelentoets.

Als het kind geen medische kaart of huisartsenkaart heeft, kunt u het kind online aanmelden voor een medische kaart of een inschrijfformulier (pdf) downloaden .

Als het kind al een medische kaart of huisartsenkaart heeft, hoeft u zich niet aan te melden; zij worden automatisch geregistreerd voor een medische kaart.

Mensen die zonder inkomenstoets in aanmerking kunnen komen

 • Degenen met EU-rechten (Europese Unie) – zie ‘Meer informatie’ hieronder
 • Kinderen jonger dan 18 jaar bij wie in de afgelopen vijf jaar kanker is vastgesteld
 • Mensen die getroffen zijn door het medicijn Thalidomide
 • Vrouwen die een symfysiotomie hebben ondergaan
 • Mensen die in directe voorzieningen wonen
 • Kinderen in pleeggezinnen
 • Vrouwen die in bepaalde instellingen verbleven

Nadat uw kaart is uitgegeven

Als uw omstandigheden veranderen, moet u de HSE hiervan op de hoogte stellen, aangezien u mogelijk niet langer in aanmerking komt. Als uw inkomens- of gezinsomstandigheden bijvoorbeeld veranderen, moet u de Cel Cliëntenregistratie zo snel mogelijk op de hoogte stellen (zie ‘Hoe aanmelden’ hieronder). Uw kaart wordt periodiek beoordeeld.

Recensies

De HSE zal u periodiek vragen om uw omstandigheden te bevestigen door een online beoordelingsformulier in te vullen. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan uw aanvraag niet opnieuw worden beoordeeld en wordt uw kaart mogelijk niet opnieuw uitgegeven.

Als u een papieren formulier nodig heeft in plaats van het online beoordelingsformulier, vult u het aanvraagformulier MC1 medische kaart en huisartsbezoekkaart (pdf) in en stuurt u het terug . Als u ouder bent dan 70, bevat de beoordelingsmelding die u ontvangt een formulier dat u kunt gebruiken in plaats van het online beoordelingsformulier.

Als u het beoordelingsformulier vóór de aangegeven datum invult, maar het beoordelingsproces doorgaat tot na de vervaldatum van uw kaart, kan de geldigheid van de kaart worden verlengd, zodat u deze kunt blijven gebruiken terwijl de beoordeling plaatsvindt. De verlenging vindt maandelijks plaats. U dient dus contact op te nemen met de afdeling Klantenregistratie om te bevestigen dat uw kaart is verlengd en nog steeds geldig is.

Weer aan het werk

Als u een jaar of langer een sociale uitkering ontvangt en weer aan het werk gaat , kunt u uw medische kaart mogelijk maximaal drie jaar behouden. U moet een nieuwe aanvraag voor een medische kaart indienen waarin staat dat u op deze basis aanvraagt. Afhankelijke gezinsleden kunnen in aanmerking komen om hun kaart te behouden, zelfs als ze tijdens deze periode van drie jaar in dienst treden.

Mensen die aan bepaalde overheidsprogramma’s deelnemen, mogen hun medische kaart behouden zolang ze aan het programma deelnemen. Zie de beoordelingsleidraad (pdf) voor de lijst met regelingen.

Als u verhuist

U kunt uw medische kaart maximaal 3 maanden gebruiken als u tijdelijk in een andere regio woont. In dit geval kunt u terecht bij elke huisarts in de regio die deelneemt aan het medische kaartsysteem. Als u langer dan 3 maanden weggaat, hoeft u niet opnieuw een nieuwe Medische Kaart aan te vragen. U dient contact op te nemen met uw nieuwe plaatselijke gezondheidskantoor , waar u wordt geïnformeerd over de huisartsen die in uw nieuwe regio werkzaam zijn.

Als u van huisarts verandert, vult u een dokterswijzigingsformulier (pdf) in , waarop u de gegevens van de nieuwe arts vermeldt. Het formulier is online beschikbaar of door te bellen naar Lo-call 0818 22 44 78.

Hoe vraagt ​​u een medische kaart aan?

Als u vragen heeft voordat u uw aanvraag verzendt, kunt u bellen naar 0818 22 44 78, contact opnemen met uw plaatselijke gezondheidskantoor of een e-mail sturen naar clientregistration@hse.ie .

U kunt online een medische kaart aanvragen op mymedicalcard.ie . Dit is de snelste manier om de kaart te verkrijgen.

U kunt ook een aanvraagformulier voor een medische kaart downloaden :

U kunt het aanvraagformulier en een lijst met deelnemende huisartsen ook verkrijgen bij uw plaatselijke gezondheidscentrum of het plaatselijke gezondheidskantoor voor uw regio.

U stuurt het formulier samen met de eventueel benodigde documenten terug naar de Cel Cliëntenregistratie . Als u online solliciteert, kunt u foto’s, scans of fotokopieën uploaden van de originele documenten die op het formulier staan ​​vermeld.

U kunt de voortgang van uw medische kaartaanvraag volgen op de HSE-website .

Solliciteren als je tussen de 16 en 25 jaar oud bent

Als je tussen de 16 en 25 jaar oud bent en financieel afhankelijk bent van je ouders of voogden, moet je je eigen aanvraagformulier voor een medische kaart meesturen en moeten je ouders of voogden ook een aanvraag indienen. Stuur beide sollicitaties samen.

Als u tussen de 16 en 25 jaar oud bent en financieel onafhankelijk bent , moet u uw eigen aanvraagformulier medische kaart (pdf) invullen .

Een arts selecteren

Als u online solliciteert, wordt er contact opgenomen met de arts die u selecteert om u als medische kaartpatiënt te accepteren.

Als u zich aanmeldt met het uitgeprinte aanvraagformulier, kunt u bellen met de huisarts die u heeft gekozen uit de lijst met deelnemende artsen . Normaal gesproken moet de huisarts die u selecteert zich binnen een straal van 11 km van uw woonplaats bevinden. Als de huisarts ermee instemt u als patiënt te accepteren voor de medische kaart Huisartsdiensten , kunt u hem het formulier ter ondertekening toesturen. Als u door 3 huisartsen wordt geweigerd, vermeldt u dit op uw aanvraag, inclusief gegevens van de artsen, dan wijst de HSE u een arts toe.

Als u de afgelopen 6 maanden een medische kaartpatiënt bent geweest en u wilt dezelfde huisarts hebben, kunt u het papieren aanvraagformulier gebruiken en dat op het formulier vermelden.

Een baby toevoegen aan uw kaart

Bent u houder van een medische kaart en heeft u een baby, dan kunt u een kaart voor het kind aanvragen als u kinderbijslag krijgt voor het kind. Om u aan te melden, stuurt u een begeleidend schrijven met uw naam, adres, telefoonnummer, PPS-nummer en medische kaartgegevens en voegt u een fotokopie toe van de geboorteakte en het PPS-nummer van het kind. Zie hieronder voor contactgegevens.

Kinderen met thuiszorgtoeslag

Voor een kind dat geen medische kaart of huisartsenkaart heeft, kunt u het kind online aanmelden voor een medische kaart of een inschrijfformulier (pdf) downloaden .

Als het kind al een medische kaart of huisartsenkaart heeft, hoeft u zich niet aan te melden; zij worden automatisch geregistreerd voor een medische kaart.

Kinderen waarbij kanker is vastgesteld

Kinderen jonger dan 18 jaar bij wie in de afgelopen vijf jaar de diagnose kanker is gesteld, komen in aanmerking voor een medische kaart zonder middelentoets. Op het aanvraagformulier zijn geen inkomensgegevens vereist, maar wel een medisch rapport. U kunt het aanvraagformulier medische kaart voor kinderen jonger dan 18 jaar, formulier MC1(b) (pdf) downloaden .

Beroep

Als u een medische kaart is geweigerd en u niet tevreden bent met de beslissing, kunt u deze laten herzien. Mogelijk zijn uw omstandigheden veranderd of heeft u relevante informatie uit de oorspronkelijke aanvraag weggelaten. Als u niet tevreden bent met de beoordeling, kunt u een beroep doen op het Beroepsbureau voor uw HSE-gebied . De contactgegevens staan ​​ook in uw weigeringsbrief. Het Beroepsbureau beoordeelt uw aanvraag opnieuw. Dit wordt uitgevoerd door HSE-personeel dat niet betrokken was bij de beslissing over uw oorspronkelijke aanvraag.

Waar kunt u een medische kaart aanvragen?

Klantregistratie-eenheid

4e verdieping
HSE PCRS
Finglas
Dublin 11

Tel: (051) 595 129
Lokaal: 0818 22 44 78
Fax: (01) 834 3589

Website: http://www.medicalcard.ie
Contactformulier: https://www2.hse.ie/services/medical-cards/contact-medical-cards-service.html
E-mail: clientregistratie@hse.ie

Klantregistratie-eenheid (Postaanvragen)

Postbus 11745
Finglas
Dublin 11
D11 XKF3

Verdere informatie

Beoordelingsrichtlijnen

De HSE heeft beoordelingsrichtlijnen voor medische kaartaanvragen gepubliceerd (pdf) .

Ook is er een update van de beoordelingsrichtlijnen voor medische kaarten en huisartsenbezoekkaarten tijdens de coronaviruspandemie (pdf) .

Recht op grond van EU-regelgeving

Als u een socialezekerheidspensioen ontvangt uit een ander land in de EU, de EER (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland, of als u werkt en sociale verzekeringen betaalt in een van deze landen, komt u mogelijk in aanmerking voor een medische kaart volgens de EU-regels als u uw gewone verblijfplaats in Ierland heeft.

U mag niet onderworpen zijn aan de Ierse socialezekerheidswetgeving. Dit betekent dat u geen bijdragende Ierse sociale uitkering mag ontvangen of in Ierland mag werken en PRSI moet betalen.

Als u in Ierland woont en ten laste bent van een gepensioneerde die recht heeft op grond van de EU-regelgeving, of ten laste bent van een persoon die werkt in een ander land waarop de verordeningen van toepassing zijn, komt u mogelijk in aanmerking voor een medische kaart. U mag niet onderworpen zijn aan de Ierse socialezekerheidswetgeving (in het geval van kinderen ten laste is deze regel van toepassing op de echtgeno(o)t(e) of de persoon die voor hen zorgt).

Gedetacheerde werknemers en hun gezinsleden kunnen in aanmerking komen voor de medische kaart. Dit zijn werknemers die werkzaam zijn in een ander land dat onder de regelgeving valt, maar die door hun werkgevers voor een beperkte tijd naar Ierland worden gestuurd.

Zie de beoordelingsrichtlijn (pdf) voor meer informatie over het recht op grond van de EU-regelgeving.

Voor de aanvraag dient u het aanvraagformulier medische kaart in en voegt u het relevante E- of S-formulier toe. Het E- of S-formulier wordt in uw land afgegeven en bevestigt dat u deel uitmaakt van een ziektekostenverzekering in een ander EU/EER-land of Zwitserland. Als uw land bevestigt dat u hier recht heeft op gezondheidszorg, hoeft u geen financiële beoordeling in te vullen.

Brits recht

U heeft mogelijk recht op een medische kaart als u uw gewone verblijfplaats in Ierland heeft en:

 • Een socialezekerheidspensioen krijgen uit Groot-Brittannië of
 • Werken en sociale verzekeringen betalen in Groot-Brittannië

U mag niet onderworpen zijn aan de Ierse socialezekerheidswetgeving. Dit betekent dat u niet:

 • Het verkrijgen van een bijdragende Ierse sociale uitkering of
 • U werkt in Ierland en bent verplicht PRSI te betalen

Als u op grond van de EU-regelgeving een medische kaart heeft gekregen voordat Groot-Brittannië de EU verliet, blijft de kaart geldig.

Neem voor meer informatie contact op met Locall 0818 22 44 78 of stuur een e-mail naar clientregistration@hse.ie


Geplaatst: 08-09-2023
Bron: Health Service Executive (HSE)
Afbeelding: HSE

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.