Onderhouds- en sociale uitkeringen

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Mannen en vrouwen zijn wettelijk verplicht om hun gezinsleden te onderhouden. Alimentatie kan vrijwillig worden betaald of als gevolg van een alimentatiebevel van de rechtbank. Meer informatie over het aanvragen en afdwingen van onderhoud vindt u in ons document ‘Onderhoudsopdrachten en -overeenkomsten’ .

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u voldoen aan een middelentoets. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld werk, kapitaal, contant inkomen en onderhoud) worden beoordeeld door het Department of Social Protection (DSP). In dit document wordt uitgelegd hoe de alimentatie wordt beoordeeld bij de middelentoets. Meer informatie over andere inkomstenbronnen en hoe deze worden beoordeeld vindt u in ons document over de middelentoets .

Reglement

Alle inkomsten uit alimentatie worden als middelen aangemerkt. Dit omvat zowel alimentatie voor u als alimentatie aan u voor uw eventuele kinderen. Als u alimentatie krijgt van meer dan één persoon, wordt dit bij elkaar opgeteld en wordt het totaal als middelen vastgesteld. Onderhoud aan uw echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende telt ook als middelen mee.

Bij de volgende betalingen wordt er geen rekening gehouden met een deel van het alimentatie (zie hieronder ‘Niet meegerekend alimentatie’):

 • Werkzoekendentoeslag (JA)
 • Overgangsbetaling voor werkzoekenden (JST)
 • Staatspensioen (premievrij)
 • Premievrij pensioen voor weduwen, weduwnaars of nabestaandenpartner
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (DA)
 • Blind Pensioen (BP)
 • Landbouwassistentie (FA)
 • Eenoudergezinsbetaling (OFP)
 • Guardian’s Payment (premievrij)
 • Betaling voor werkende gezinnen (WFP)
 • Jobseeker’s Allowance (JA)
 • Jobseeker’s Transitional payment (JST)
 • State Pension (Non-Contributory)
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension
 • Disability Allowance (DA)
 • Blind Pension (BP)
 • Farm Assist (FA)
 • One-Parent Family Payment (OFP)
 • Guardian’s Payment (Non-Contributory)
 • Working Family Payment (WFP)

Er is geen rekening gehouden met onderhoud

De helft van al het betaalde alimentatie wordt bij de middelentoets buiten beschouwing gelaten of niet meegerekend.

Als u woonlasten heeft, kunt u uw huur- of hypotheekaflossing tot maximaal € 95,23 per week verrekenen met alimentatiebetalingen. De helft van het saldo wordt dan als middel gewaardeerd. U moet een bewijs van huur- of hypotheekbetalingen overleggen.

Als u geen woonlasten heeft, wordt de helft van uw middelen uit levensonderhoud vastgesteld.

Voorbeeld
Een alleenstaande ouder met één kind krijgt alimentatie van € 150,-. In de alimentatiebeschikking staat € 50,- voor de ouder en € 100,- voor het kind. De huur bedraagt ​​€ 100 per week.Onderhoud € 150,00
Min huur € 95,23
Totaal € 54,77
(Slechts de helft als middelen beoordeeld)
Totaal middelen: € 27,38

Een betaling ontvangen vóór 2003

Als u vóór 2003 één van de hierboven genoemde uitkeringen (behalve WFP) ontving, komt u mogelijk in aanmerking voor het laten vaststellen van uw alimentatie volgens de oude regels. Het Ministerie van Sociale Zekerheid geeft meer gedetailleerde informatie over deze regels en de beoordeling van alimentatie als middel .

Hoe het onderhoud wordt beoordeeld voor Huurtoeslag

Bij de middelentoets voor Huurtoeslag wordt alimentatie beoordeeld als extra huishoudinkomen en worden alimentatiebetalingen tot € 95,23 per week volledig beoordeeld. Voor alimentatiebetalingen boven dit bedrag geldt de buiten beschouwing gelaten gezinsinkomen.

Huishoudinkomen buiten beschouwing gelaten: Er wordt geen rekening gehouden met een bepaald bedrag van uw huishoudinkomen boven het SWA-tarief voor uw situatie. Van het eventuele extra huishoudinkomen wordt € 75,- niet meegerekend en met 25% van het extra huishoudinkomen boven de € 75,- wordt geen rekening gehouden. Er is geen bovengrens aan het bedrag dat buiten beschouwing kan worden gelaten.

Hoe alimentatie wordt beoordeeld voor de betaling voor werkende gezinnen

Voor elk gezin kan slechts één Working Family Payment (WFP)-betaling worden gedaan. Dit betekent dat als u WFP aanvraagt, de ouder van wie u alimentatie krijgt, geen WFP mag krijgen.

U kunt uw woonlasten niet verrekenen met de onderhoudsuitkeringen voor het WFP, als u dit al heeft gedaan bij de middelentoets voor een andere uitkering.

Hoe de alimentatie wordt vastgesteld voor een kind met een inkomensafhankelijke socialebijstandsuitkering

Als u een werkzoekendenuitkering ontvangt, wordt alimentatie die namens u aan uw ouders wordt betaald, beoordeeld als een voordeel en een voorrecht jegens u. Als een deel van de alimentatie rechtstreeks aan u wordt betaald, wordt dit deel tegen u belast als contant inkomen en wordt het restant dat aan uw ouders wordt betaald, beoordeeld als uitkering en voorrecht.

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, is alimentatie in de vorm van geldelijke inkomsten van beide ouders belastbaar als middel.


Geplaatst: 16-02-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…