Regeling huurwoningen

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inleiding

Krijgt u voor langere tijd huurtoeslag en heeft u behoefte aan een woning voor langere tijd, dan kunt u in aanmerking komen voor de Rental Accommodation Scheme ‘RAS) ‘Regeling Huurwoningen). De regeling wordt uitgevoerd door lokale autoriteiten. De locale overheid beslist uiteindelijk wie voor de regeling in aanmerking komt. Over het algemeen komen mensen die langer dan 18 maanden Huurtoeslag krijgen in aanmerking voor RAS.

Een belangrijk verschil tussen RAS en Huurtoeslag is dat huurders die fulltime in dienst treden, in de RAS-regeling kunnen blijven, met een herberekende huur – zie ‘Tarieven’ hieronder.

De Housing Assistance Payment (HAP) zal op termijn de RAS vervangen. U kunt echter niet overstappen van RAS naar HAP.

Regels

Hoe de regeling werkt

In het kader van de Huurwoningregeling sluiten locale autoriteiten contracten af ​​met verhuurders om huisvesting te bieden aan mensen met een langdurige woningnood. De verhuurder stemt ermee in om voor een bepaalde tijd huisvesting te bieden, en dit is vastgelegd in het contract met de lokale overheid. De locale overheid betaalt de huur rechtstreeks aan de verhuurder. U mag blijven bijdragen aan uw huur, maar u betaalt deze bijdrage aan uw locale overheid, niet aan uw verhuurder.

De belangrijkste elementen van de regeling zijn:

  • locale autoriteiten betalen namens de huurder de volledige huur aan de verhuurder
  • Verhuurders moeten huurcontracten aanmelden bij de Raad voor Huurwoningen (RTB) en de huurcontracten vallen onder de wet op de woninghuur
  • De woning moet voldoen aan de minimumnormen voor particuliere huurwoningen en de verhuurder is verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties aan de woning
  • Borgsommen zijn niet nodig, aangezien de locale overheid het contract met de verhuurder heeft
  • Huurders die vpmtokds gaan werken, kunnen onder RAS blijven huren

Als u als verhuurder verhuurt aan RAS-huurders, kunt u mogelijk een verhoogde belastingvermindering krijgen. Om deze tegemoetkoming te krijgen moet u de woning minimaal 3 jaar verhuren aan huurders met sociale huurtoeslag (inclusief RAS). 

Wanneer u een RAS-huurder bent

Als u RAS huuurt, is in het algemeen aan uw woonbehoefte voldaan en staat u niet meer op de wachtlijst voor huisvesting van de locale overheid. Als u echter vóór 1 april 2011 onder het RAS was gehuisvest, kunt u mogelijk via de locale overheid of erkende woningstichting toegang krijgen tot huisvesting . Hiervoor moet u bij de locale overheid een aanvraag indienen om op een transferlijst te komen .

Als uw verhuurder van plan is te verkopen

Bij RAS tekent uw verhuurder een contract met de locale overheid om voor een afgesproken tijd huisvesting te bieden. Als uw verhuurder echter besluit de woning te verkopen, kan hij het contract beëindigen. RAS-huurcontracten vallen onder de wet op de woninghuur, dus uw verhuurder moet de normale regels volgen bij het beëindigen van de huur. Lees over deze regels in ons document als u verhuurder wil dat u vertrekt .

Tarieven

De huur die u betaalt, wordt berekend volgens de gedifferentieerde huurregeling van de locale overheid. Stijgt uw inkomen, dan wordt u gevraagd om een ​​hogere bijdrage in de huur. Neem contact op met uw locale overheid voor de details van hun differentiële huurregeling.

Aanvragen

Vraag dit aan bij uw Locale Autoriteiten.

Aanvullende informatie

Het ministerie van Huisvesting, Lokaal Bestuur en Erfgoed publiceert aanvullende informatie over RAS, waaronder een reeks FAQ’s voor verhuurders en huurders.


Geplaatst: 14/12/1022
Bronnen: zie links in de publicatie
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: