Regeling huurwoningen

Krijgt u voor langere tijd huurtoeslag en heeft u behoefte aan een woning voor langere tijd, dan kunt u in aanmerking komen voor de Rental Accommodation Scheme ‘RAS) ‘Regeling Huurwoningen). De regeling wordt uitgevoerd door lokale autoriteiten. De locale overheid beslist uiteindelijk wie voor de regeling in aanmerking komt. Over het algemeen komen mensen die langer dan 18 maanden Huurtoeslag krijgen in aanmerking voor RAS.

Een belangrijk verschil tussen RAS en Huurtoeslag is dat huurders die fulltime in dienst treden, in de RAS-regeling kunnen blijven, met een herberekende huur