Rural Social Scheme

Het Rural Social Scheme (RSS) is gericht op boeren en vissers met een laag inkomen. Om in aanmerking te komen voor de RSS moet u een sociale uitkering ontvangen. In ruil daarvoor leveren mensen die deelnemen aan de RSS diensten die ten goede komen aan plattelandsgemeenschappen.

Het Department of Social Protection (DSP) heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot de Rural Social Scheme, inclusief subsidiabiliteitscriteria. De afdeling ziet toe op de uitvoering van de RSS en ondersteunt de verschillende instanties die de RSS lokaal beheren. 

De afdeling kan ook alle regelingen inzien en projecten bezoeken. Op lokaal niveau wordt de regeling beheerd door uitvoerende instanties zoals lokale ontwikkelingsmaatschappijen en in de Gaeltacht-gebieden door Údarás na Gaeltachta.