Stappenplan België naar Ierland

Geschatte leestijd : 7 minuten

Inleiding

Alle informatie met betrekking tot uw administratieve en consulaire formaliteiten (inschrijving, Belgische identiteitskaarten en paspoorten, procedures betreffende de Belgische nationaliteit, burgerlijke staat, hulpdiensten…) zijn terug te vinden op deze officiële website .

We beginnen eerst met de nodige checklist want er komt toch nogal wat bij kijken, tenslotte is het een grote stap die u neemt.

Een goede planning begint ten laatste 6 maanden voor men definitief naar Ierland verhuisd, en indien men een woning nog moet aankopen in Ierland.

Aangifte van uw vertrek naar het buitenland.

Wanneer u naar het buitenland verhuist, dient u dat te melden bij de Belgische bevolkingsdienst van de gemeente waar u ingeschreven bent . Dit kan men pas de laatste de dag voor uw vertrek, maak tijdig hiervoor een afspraak bij uw gemeentedienst. Er zijn echter weinig gemeentebesturen die dit Document Model 8 leveren. Ook een getuigschrift van woonst van uw gemeente, heeft U nodig voor sommige instanties.

Een bewijs van afvoering overhandigen ( Mod.8 ), dewelke noodzakelijk is om u te laten registreren bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheden in Ierland. U moet nakijken in welke regio U gaat wonen dit is belangrijk in verband met uw inschrijving in welk Consulaat.

Als dit getuigschrift mod. 8 ontbreekt, zal u automatisch geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Het gevolg van het officieel schrappen is dat u niet langer een officieel adres heeft op het grondgebied van een Belgische gemeente.

Inschrijving bij de Belgische Ambassade in Ierland dat kan online via email.
Wanneer u zich inschrijft in de consulaire bevolkingsregisters bij de Ambassade van België in Ierland, kan u gebruik maken van dezelfde diensten als deze van de gemeentelijke diensten in België, wat betreft het beheer van uw administratief dossier.

Identiteitskaart voor Belgen in Ierland

Elke Belg ouder dan twaalf jaar die zijn hoofdverblijfplaats in Ierland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister door de bevoegde Ambassade, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.
Deze aanvraag gebeurt in persoon of per post bij de Ambassade of het Consulaat waar u bent ingeschreven. U dient hiervoor een schriftelijke verklaring af te leggen en voorzien van een pasfoto, kopie van uw paspoort, dit is een verklaring op eer dat U de Belgische nationaliteit bezit ( dit mag met de handgeschreven zijn ) en ondertekend door U.

Fiscale aspecten

Wanneer u naar Ierland verhuist, is het aangewezen om 3 maanden voor uw vertrek contact op te nemen met uw belastingkantoor. Deze zal u meer kunnen zeggen over wat u voor uw vertrek precies moet doen om uw fiscale verplichtingen te vervullen. Daarbij kan deze u ook adviseren bij uw keuze om uw hoofdverblijfplaats al dan niet naar het buitenland over te brengen.

In het geval dat u ervoor kiest om uw hoofdverblijfplaats over te brengen naar Ierland, zal u als werknemer voortaan daar belastingen moeten betalen. Als ambtenaar blijft U in België belastingen betalen tenzij U voor de NMBS gewerkt heeft dan is er een keuze mogelijkheid.

U dient enkel een speciaal aangifteformulier aan uw belastingkantoor aan te vragen. Wanneer u na uw vertrek nog inkomsten vanuit België zou hebben, moet u nog steeds een belastingaangifte voor niet-inwoners indienen.

Zorgkas

Ga langs bij uw zorgkas en vraag alle nodige documenten voor uw inschrijving bij de HSE. Neem ook uw bewijs van uitschrijving België mee het Document model 8. De zorgkas zal u het document S2 afleveren wat U nodig heeft voor aansluiting bij de HSE. Hieronder staan alle nodige documenten beschreven voor deze aansluiting.

Pensioenen

Aanvraag van uw pensioen vanuit het buitenland.
a) U heeft nooit in Ierland gewerkt
Wanneer u nooit in Ierland gewerkt heeft, dient u uw aanvraag persoonlijk of per aangetekend schrijven in bij de bevoegde Belgische administratie.
Raadpleeg voor meer informatie: “Your Europe

⚠ In het geval van overlijden zijn de erfgenamen verplicht dit te melden aan de pensioenautoriteit in België met een afschrift van de overlijdensakte van de pensioengerechtigde. Daarbij ontstaat er geen automatische omzetting op een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot: deze dient zelf een aanvraag in te dienen bij de bevoegde Belgische administratie (zie hierboven).

Denk eraan dat de pensioendienst een levensbewijs vraagt wat U moet laten invullen op uw politiebureau van uw woonplaats in Ierland. En verzenden naar de pensioen dienst.

Voor werknemers

Rijksdienst voor pensioenen
Bureau voor internationale overeenkomsten
Zuidertoren
1060 Brussel
info@rvponp.fgov.be
tel.: +32 2 529 30 02
Groene lijn (in België): 0800 502 46

Voor zelfstandigen

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Jan Jacobsplein
1000 Brussel
info@rsvz-inastie.fgov.be
tel.: +32 2 546 42 11
fax: +32 2 511 21 53

Uitbetaling van uw Belgisch pensioen in het buitenland.

De pensioenen in het buitenland worden uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen (zie hierboven). Die van de overheidssector worden echter uitbetaald door de FOD Financiën,
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven,
Kunstlaan 30
1040 Brussel (zie Administratie van de Thesaurie).

Alle Belgische pensioenen zijn overal ter wereld uitbetaalbaar aan Belgen of EU-onderdanen. Hetzelfde geldt voor onderdanen van landen waarmee België een overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft ondertekend. Mijnwerkerspensioenen zijn overal uitbetaalbaar (mits zekere beperkingen. Kijk voor meer duidelijkheid op deze website.

Rijbewijs en geldigheid.

Een Belgisch rijbewijs blijft geldig in Ierland, of het nu om een oud Belgisch rijbewijs gaat (afgeleverd voor 1 januari 1989), een Belgisch rijbewijs naar “Europees model” (afgeleverd tussen 1989 en 2013) of een nieuw Europees rijbewijs in “bankkaartmodel” (te bekomen sinds 2013). Toch is het nuttig om, voor uw vertrek, uw oude “roze” rijbewijs in België om te ruilen tegen een rijbewijs van het nieuwe “bankkaartmodel”, om mogelijke problemen te voorkomen. Meer informatie over het rijbewijs kunt u lezen in de één van de bestanden.

Voorbereidingen in België

 • 1)Diplomas laten vertalen indien noodzakelijk
 • 2) Geldigheid paspoort/ID nakijken en eventueel hernieuwen
 • 3) Indien je eigen wagen wil meenemen (niet echt aan te raden) conformiteitsbewijs hebben en bewijs van aankoop.
 • 4) Verhuisbericht aan banken/pensioenfondsen. Zeker ter plaatse langs gaan want je moet indien je alles actief wil houden documenten tekenen met verklaringen dat je in buitenland woont.
 • 5) Mutualiteit op hoogte brengen van je verhuis en afsluiting van je ziekteverzekering. Deze blijft dan nog 3 maanden geldig zodat je tijd hebt nieuwe te regelen in Ierland of kiest voor een specifieke expat verzekering.
 • 6) Zorg dat je “itsme” app geactiveerd is om makkelijk toegang te blijven hebben tot online diensten van overheid, banken, …
 • 7) Afzeggen abonnementen
 • 8) Ga nog even naar de tandarts 😉
 • 9) Reisverzekering afsluiten voor een half jaar met een European Health Insurance Card ( ), kan dit zonodig worden verlengd.
 • 10) Uitschrijven gemeentelijke administratie** Dit kan vijf weken voor emigratie.
 • 11) Uitreksel bevolkingsregister kan je ten alle tijden online aanvragen dit is niet meteen nodig dit op voorhand te doen maar wel nuttig
 • 12) overschrijven nutsbedrijven
 • 13) Breng je lokaal belastingskantoor op de hoogte van je vertrek. U ontvangt dan een ‘speciale aangifte’ die u toelaat uw inkomsten van het jaar van uw vertrek aan te geven (van 1 januari tot de dag van uw vertrek). U moet die aangifte uiterlijk 3 maanden na uw vertrek indienen.
 • 14) Indien je eigen wagen mee neemt breng dan je verzekeringsmaatschappij op de hoogte. Je krijgt dan officieel nog 1 maand tijd om je wagen in Ierland in te schrijven en te laten verzekeren. Verzekeringen in België mogen immers enkel wagens verzekeren waarvan eigenaar Belgische domicilie heeft. Neem je geen wagen mee bij verhuis zorg dan zeker voor een Engelstalige verklaring van je schadevrije jaren.

Aankomst in Ierland

Binnen 7 dagen na aankomst in Ierland de auto aanmelden bij de NCTS de procedure van registratie moet binnen 30 dagen na aankomst in Ierland te zijn afgerond. Uit ervaring kan ik helaas melden dat als je dit verzuimd het véél geld kost.

Documenten voor registratie

 • European Certificate of Conformity (COC) aan te vragen bij de dealer van uw auto
 • Factuur van de auto, inclusief BTW als bewijs dat er BTW is betaald.
 • Bewijs van de overtocht met hierop de datum van aankomst
 • Documenten voor export van de auto met hierop vermeld het kenteken van de auto en het chassisnummer
 • Kentekenbewijs
 • Geldig indentiteitsbewijs
  Bewijs van domiciel in Ierland dat kan zijn:
 • -Eigendomsbewijs woning
 • -Huurcontract
 • -Nota nutsbedrijf

Download hier het VRT – Vehicle Purchase Details Form dat kunt u vooraf invullen.

Het importeren is een administratieve aangelegenheid, er wordt niet gecontroleerd op de technische staat van de auto.

Autoverzekeren

hiervoor heeft u alle documenten van de auto nodig. In Ierland is het vrijwel onmogelijk om een auto met buitenlands kenteken te verzekeren. Laat daarom de auto zo lang als het kan in België verzekerd.

Ook betaalt u (meestal) een hogere premie voor LHD(left hand drive) auto. Het is verstandig om te overwegen om in Ierland een auto aan te schaffen.
Zelf heb ik goede ervaring met AnPost en met Liberty Insurance

Public Service Card (PSC)

De PSC Public Service Card is een indentificatie voor de overheid. De verstrekking hiervan wordt verzorgd door Social Welfare Maak hier zo spoedig mogelijk een afspraak.
Lees hier meer over de PSC

U hebt nodig:

 • Geldig indentiteitsbewijs

  Bewijs van domiciel in Ierland dat kan zijn:
 • -Eigendomsbewijs woning
 • -Huurcontract
 • Nota nutsbedrijf

Belasting.

Als u de PSC hebt ontvangen, dan kunt u zich hiermee aanmelden op de site van de belastingdienst
Lees hier meer over belastingzaken

Telefoonabonnement afsluiten

Hiervoor hebt u nodig:
Bewijs van domiciel in Ierland dat kan zijn:

 • -Eigendomsbewijs woning
 • -Huurcontract
 • -Nota nutsbedrijf

Wilt u een vaste aansluiting, broadband of alléén mobiel, dan is hiervoor bonkers.ie een goede vergelijkingssite. Eir verzorgd de vaste aansluiting voor een tarief van ongeveer 50€/mnd. Wij kunnen goed volstaan met een mobiel abonnement van ‘48’ voor slechts €6.50 per maand voor 3 maand, daarna €12.99 (All Data, All Calls & Texts, EU Roaming & 10GB Data)

Electriciteit

Er bestaan nogal verschillen tussen de aanbieders van stroom, ook te vergelijken op bonkers.ie. Heeft uw woning nog een enkele meter, dan bestaat er een mogelijkheid om dit te wijzigen in een dag- en nachtmeter. De prijs per eenheid zal lager zijn, maar de kosten voor vastrecht zijn hoger. Ook de overheid legt een heffing op van 58.57€ per jaar (oktober2021) via de Public Service Obligation Levy. (PSOL), dit telt voor alle aansluitingen.
De heffing Public Service Obligation Levy (PSOL) is een tarief dat wordt opgelegd aan alle elektriciteitsafnemers. Op dit moment is de PSOL-heffing na verlaging van € 88,80 voor de periode 2021/2022 vastgesteld op € 51,60 en wordt in de meest recente begroting 2023 verlaagd naar
€ 0.
 De PSOL-heffing wordt geïnd voor investeringen in de opwekking van hernieuwbare energie in Ierland.
Momenteel, 2023, werkt de ESB aan het omzetten van alle analoge electriciteitsmeters naar digitale, smartmeters. Het is bedoeling dat iedere aansluiting overgaat naar het nieuwe systeem.

Woonverzekering

Het is noodzakelijk om een opstalverzekering te hebben en, in tegenstelling tot Nederland, ben je bij calamiteiten ook aansprakelijk voor de kosten van de brandweer. Hiervoor kunt u zich optioneel verzekeren. Wij hebben goede ervaring met FBD Insurance

Nog even dit……….midges!!

De midgetplaag (een soort zeer kleine mug) van de Ierse zomer kan een ochtend of avond in de openlucht verpesten en jaagt in groepen in gebieden dicht bij water en op de heuvels. De vochtige omstandigheden vormen een ideale voedingsbodem voor de midges. Daarom, voordat u een de nitieve keuze maakt om te gaan wonen, orienteer u eerst op de aanwezigheid van deze insecten het kan u veel ergenis besparen.


Geplaatst: 30-07-23
Bronnen: Belgische Overheid en zie link in het artikel
Met grote dank aan Kris Claes voor zijn waardevolle medewerking
Photo by Paul Deetman: https://www.pexels.com/photo/flag-of-belgium-2960888/

Bezoekers lazen ook: