Korte termijn ondernemingsvergoeding

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

De Short-Term Enterprise Allowance (STEA) geeft steun aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en een eigen bedrijf willen starten.

Om in aanmerking te komen moet u een Werkzoekendenuitkering (JB) of een Werkzoekendenuitkering Zelfstandigen (JBSE) hebben. Er is geen kwalificatieperiode, wat betekent dat u niet gedurende een bepaalde periode JB of JBSE hoeft te hebben behaald. U komt echter niet in aanmerking als u JB of JBSE krijgt en in deeltijd werkt.

In plaats van uw JB of JBSE wordt gedurende maximaal 9 maanden de Korte Ondernemingstoeslag uitbetaald. Het eindigt wanneer uw recht op JB of JBSE eindigt (dat wil zeggen na 9 of 6 maanden).

Reglement

Om in aanmerking te komen voor de Korte Ondernemingsaftrek moet u een Werkzoekendenuitkering of Werkzoekendenuitkering Zelfstandigen hebben of daar recht op hebben .

Uw bedrijfsplan moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door een Case Officer gevestigd in een Intreo Center of een filiaal voor sociale zekerheid – zie ‘Hoe u een aanvraag indient’ hieronder.

Seizoensgebonden, tijdelijke of deeltijdarbeid als zelfstandige komt niet in aanmerking voor de STEA.

U moet onmiddellijk contact opnemen met het Ministerie van Sociale Bescherming (DSP) als uw zelfstandige activiteit eindigt of als u in loondienst gaat werken.

Als u werkloos bent wanneer uw recht op STEA eindigt, komt u niet onmiddellijk opnieuw in aanmerking voor JB of JBSE. Wel kunt u de Werkzoekendenuitkering aanvragen . Dit is een inkomensafhankelijke uitkering.

Werkgelegenheidssubsidies

Werkgelegenheidssubsidies van een Lokaal Ondernemingsbureau (LEO) of een lokale ontwikkelingsmaatschappij hebben geen invloed op uw recht op de Korte Termijn Ondernemingsvergoeding.

Hulp bij het starten van een bedrijf

Naast inkomensondersteuning (uw wekelijkse uitkering) kunt u ook financiële ondersteuning krijgen bij de kosten voor het opzetten van uw bedrijf. Deze ondersteuning wordt verleend in het kader van een regeling die de Enterprise Support Grant (ESG) wordt genoemd . (De ESG verving de regeling voor technische bijstand en opleiding.)

U kunt de ESG alleen krijgen als u bent goedgekeurd voor de Back to Work Ondernemingstoeslag of de Korte Termijn Ondernemingstoeslag. In het bedrijfsplan dat u indient als onderdeel van uw aanvraag voor de regeling moeten de redenen en vereisten voor financiële steun worden uiteengezet. De ESG wordt pro rata uitbetaald aan mensen die de STEA ontvangen: er kan maximaal € 1000 worden betaald aan mensen met een STEA van 9 maanden en maximaal € 625 aan mensen met een STEA van 6 maanden. Om toegang te krijgen tot subsidies moet u een passende bijdrage van tussen de 10% en 20% kunnen leveren. Er is een lijst met artikelen die in aanmerking komen voor subsidie ​​(pdf) . U moet bewijsstukken overleggen van de kosten (offertes van minimaal 2 leveranciers of, indien het om één leverancier gaat, de redenen om voor één leverancier te kiezen).

Sommige items die niet in aanmerking komen voor subsidie ​​in het kader van de ESG zijn onder meer:

 • Huurkosten gebouw/pand
 • Reiskosten
 • Verzekering (behalve burgerlijke aansprakelijkheid)
 • Persoonlijke kleding en uniformen (behalve beschermende kleding)
 • Professionele ontwikkelingsprogramma’s georganiseerd door professionele en regelgevende instanties
 • Aankoop van elk type voertuig
 • Voorraad in de handel
 • Andere training of opleiding dan gespecificeerd
 • Kosten van nutsvoorzieningen, aansluiting of levering en tarieven van de lokale overheid

U kunt meer informatie krijgen over zelfstandig worden en een bedrijf opzetten .

Tarieven

Als u hiervoor in aanmerking komt, vervangt de Korte Termijnondernemingsuitkering uw Werkzoekendenuitkering of Werkzoekendenuitkering Zelfstandigen. De STEA wordt betaald tegen hetzelfde tarief als uw JB of JBSE, inclusief eventuele verhogingen voor volwassenen en kinderen ten laste. Het eindigt op het moment dat uw recht op JB of JBSE eindigt.

U betaalt geen PRSI of Universal Social Charge op de STEA. De STEA is echter op dezelfde manier onderworpen aan inkomstenbelasting als JB of JBSE. (Merk op dat dit anders is dan de Back to Work Enterprise Allowance , die niet belastbaar is).

Extra voordelen

Eventuele extra (of secundaire ) uitkeringen die u bij uw JB of JBSE kreeg, kunt u behouden, mits u aan de voorwaarden blijft voldoen. Bijvoorbeeld een medische kaart en een Back-to-school-kleding- en -schoenenvergoeding .

Toepassing

Om de Korte Termijnondernemingsaftrek aan te vragen, vult u het aanvraagformulier STEA 1 (pdf) in .

U dient formulier STEA 1 terug te sturen naar de Case Officer in uw plaatselijk Intreo Centrum of bijkantoor voor Maatschappelijk Welzijn.

De Case Officer zal uw bedrijfsvoorstel bekijken en bepaalde aspecten ervan bespreken met u en de Enterprise Officer van uw lokale ontwikkelingsmaatschappij. U mag pas als zelfstandige beginnen als u schriftelijke toestemming heeft gekregen van het Ministerie van Sociale Bescherming.

Als u wordt toegelaten tot de Short Term Enterprise Allowance, moet u zich als zelfstandige inschrijven bij de Revenue Commissioners . Meer informatie over zelfstandig ondernemerschap vindt u bij de Belastingdienst .

Waar aanvragen

U dient uw aanvraag in te dienen bij de Jobs Case Officer van uw Intreo Centrum of bijkantoor voor Maatschappelijk Welzijn .


Geplaatst; 28-09-2022
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…