Toelage voor werkzoekenden en werk

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de uitkering voor werkzoekenden is dat u werkloos moet zijn. U hoeft echter niet volledig werkloos te zijn – u moet minstens 4 dagen op 7 opeenvolgende dagen werkloos zijn. Daarnaast moet u beschikbaar zijn voor en actief werk zoeken.

U kunt werken en een uitkering voor werkzoekenden krijgen als:

  • uw werkdagen worden verkort
  • u tijdelijk bent ontslagen
  • U bent zelfstandige, maar uw ondernemings- en inkomensniveau is gedaald
  • u kunt alleen parttime of tijdelijk werk krijgen.

U moet aan alle overige voorwaarden voor de Werkzoekendentoelage voldoen . Zo moet u een inkomenstoets halen en moet u ook voltijds blijven zoeken.

De uitkering voor werkzoekenden is een inkomensafhankelijke uitkering, dus uw gezinsinkomen moet onder een bepaald niveau liggen om in aanmerking te komen. Uw inkomen uit arbeid wordt beoordeeld en kan van invloed zijn op de uitkering van uw WW-uitkering. Er wordt echter slechts rekening gehouden met een bepaald bedrag aan inkomsten uit arbeid. Dit wordt uw middelen van het werk genoemd. Als u een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende partner heeft, dan wordt hun inkomen uit werkof andere bronnen ook in aanmerking genomen en kunnen van invloed zijn op uw uitkering van de Werkzoekendentoeslag.