Woonaanpassingspremie voor mensen met een beperking

Geschatte leestijd : 6 minuten

Wat is de Woonaanpassingspremie voor mensen met een beperking?

De Woonaanpassingspremie voor mensen met een beperking is een subsidie ​​voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of verstandelijke beperking. Het biedt financiering zodat u de manier kunt verbeteren waarop u uw huis binnengaat en zich verplaatst.

Wat houdt de subsidie ​​in?

Met deze subsidie ​​kunt u uw woning beter bereikbaar maken door:

 • Het toevoegen van opritten of andere manieren om toegang te krijgen tot uw huis
 • Uw woning uitbreiden om meer ruimte te creëren, bijvoorbeeld door een slaapkamer beneden toe te voegen
 • Het toevoegen van toegankelijke badkamerfaciliteiten, zoals een toegankelijke douche of een badkamer of toilet op de begane grond
 • Het installeren van een traplift
 • Het plaatsen van handgrepen
 • Het installeren van een vaste spoortakel. (Dit is een aan het plafond of aan de muur gemonteerde rail waaraan een slinger is bevestigd, wat betekent dat u mechanisch kunt worden opgetild en naar verschillende plaatsen langs de baan kunt worden verplaatst).

De subsidie ​​dekt geen BTW over de werkzaamheden. Voor de apparaten die u nodig heeft en de installatiekosten kunt u echter wel bij de Belastingdienst een aanvraag indienen voor BTW-teruggave .

Hoeveel bedraagt ​​de subsidie?

De maximale subsidie ​​die u kunt krijgen is € 30.000 of 95% van de kosten van het werk (afhankelijk van wat het laagste is). Hoeveel geld u krijgt, hangt af van uw huishoudinkomen van het voorgaande belastingjaar.

Als uw huishoudinkomen lager is dan € 30.000,-, kunt u 95% van de kosten van de werkzaamheden krijgen, tot het maximale subsidiebedrag van € 30.000,-.

Als uw woning jonger is dan 12 maanden, bedraagt ​​de subsidie ​​maximaal € 14.500.

Naarmate het gezinsinkomen stijgt, daalt het percentage van de kosten dat door de subsidie ​​wordt betaald geleidelijk van 95% naar 30%. Heeft u dus een huishoudinkomen tussen € 50.001 en € 60.000, dan komt u in aanmerking voor 30% van de kosten.

Het kan zijn dat u niet de maximale subsidie ​​krijgt, ook al komt u daarvoor wel in aanmerking. Dit komt omdat de subsidie ​​wordt betaald door uw lokale overheid en afhankelijk is van de beschikbare financiering. Zij beslissen of ze u de volledige beurs of een percentage van de beurs kunnen uitbetalen.

U krijgt geen subsidie ​​als uw bruto jaarinkomen hoger is dan € 60.000.

Maximaal jaarlijks gezinsinkomen% van de kostenMaximale subsidie ​​voor woningen gebouwd langer dan 12 maanden geledenMaximale subsidie ​​voor woningen die minder dan 12 maanden geleden zijn gebouwd
Tot € 30.00095%€ 30.000€ 14.500
€ 30.001 – € 35.00085%€ 25.500€ 12.325
€ 35.001 – € 40.00075%€ 22.500€ 10.875
€ 40.001 – € 50.00050%€ 15.000€ 7.250
€ 50.001 – € 60.00030%€ 9.000€ 4.350
Ruim € 60.000 Geen subsidieGeen subsidie
Bedragen in 2023

Kom ik in aanmerking voor de subsidie?

De subsidie ​​is beschikbaar voor mensen met een bruto huishoudinkomen van maximaal € 60.000,- per jaar.

Uw gemeente beoordeelt uw totale huishouden om te beslissen over:

 • of u in aanmerking komt voor de subsidie
 • het financieringsniveau dat u krijgt

Hoe wordt mijn inkomen bepaald?

Er wordt gekeken naar uw totale huishoudinkomen van het voorgaande belastingjaar om na te gaan of u in aanmerking komt en hoeveel subsidie ​​u krijgt.

Het gezinsinkomen omvat:

 • Uw bruto jaarinkomen (inkomen vóór belastingen)
 • Het bruto jaarinkomen van uw echtgeno(o)t(e) of partner
 • Het jaarlijkse bruto-inkomen van alle andere volwassenen in het huishouden die ouder zijn dan 23 jaar als ze voltijds onderwijs volgen, of ouder dan 18 jaar als ze niet voltijds onderwijs volgen

Er wordt geen rekening gehouden met het inkomen

Bij de berekening van uw huishoudinkomen tellen de volgende inkomsten niet mee:

 • € 5.000,- voor ieder lid van het huishouden dat jonger is dan 18 jaar
 • € 5.000 voor elk lid van het huishouden dat tussen 18 en 23 jaar oud is en voltijds onderwijs volgt
 • € 5.000,- als de subsidieontvanger voltijds door een familielid wordt verzorgd
 • Kinderbijslag
 • Betaling van werkende gezinnen
 • Toeslag voor thuiszorg
 • Subsidie ​​voor mantelzorgondersteuning
 • Zorguitkering en zorgtoeslag (als de zorguitkering wordt gedaan voor de persoon die de subsidie ​​nodig heeft)
 • Brandstoftoeslag
 • Huishoudelijke voordelenpakket
 • Alleenstaandentoeslag
 • Pleegzorgsubsidie

Komt mijn woning in aanmerking?

Uw woning komt in aanmerking als deze:

 • Particulier bezit is (u of uw gezin is eigenaar van de woning)
 • Gehuurd is van een verhuurder en u hebt toestemming van de verhuurder om de wijzigingen door te voeren. (De huur moet ook worden geregistreerd bij de Huurcommissie voor woningen).
 • Verhuurd is door een erkende huisvestingsinstelling (AHB)
 • Een gemeenschappelijke woning is (accommodatie waar mensen samenwonen in groepswoningen)

Na voltooiing van de werkzaamheden moet u in de woning als hoofdwoning gaan wonen.

Welke fiscale gegevens heb ik nodig voor de subsidie?

Om voor subsidie ​​in aanmerking te komen, moeten uw belastingzaken en de Lokale Onroerendezaakbelasting (Local Property Tax (LPT) in orde zijn.

Als u een subsidie ​​ontvangt van meer dan € 10.000,-, heeft u ook een belastingverklaring van de Belastingdienst nodig. U kunt de belastingaangifte online of per post aanvragen .

Hoe meld ik me aan?

Download een aanvraagformulier (pdf) of neem contact op met uw plaatselijke overheid en vraag om er een per post op te sturen.

Het formulier bevat een gedeelte dat moet worden ingevuld en ondertekend door een arts.

Mogelijk hebt u ook professioneel advies van een bouwaannemer nodig bij het invullen van het gedeelte over het werk dat u wilt laten doen en hoeveel u denkt dat het gaat kosten.

Stuur het ingevulde formulier samen met de benodigde documenten naar uw gemeente, zoals:

 • Bewijs van uw huishoudinkomen van het voorgaande belastingjaar
 • Bewijs dat de Local Property Tax (LPT) voor de woning in orde is
 • Een brief van de verhuurder waarin u toestemming krijgt om de werkzaamheden uit te voeren als u huurt
 • Een ergotherapeutrapport (OT) als u de subsidie ​​gebruikt om een ​​uitbreiding toe te voegen, een traplift aan te schaffen of een grote verandering aan te brengen in het gebruik van een kamer.

De gemeente kan de OT-beoordeling verzorgen, of u kunt zelf een OT in dienst nemen en maximaal € 250,- van de kosten van de gemeente ontvangen als onderdeel van de subsidie. U kunt een OT zoeken op de website van de Association of Occupational Therapists Ireland .

Op het aanvraagformulier vindt u alle details van de documenten die u als bewijs nodig heeft.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb verzonden?

Wanneer uw lokale overheid uw aanvraag ontvangt, zullen zij:

 • Uw aanvraag controleren en kijk of u in aanmerking komt voor de subsidie
 • Een technicus bij u thuis sturen om er zeker van te zijn dat het werk mogelijk is en dat de aanpassingen geschikt zijn voor uw behoeften
 • Contact met u opnemen om u te laten weten of uw aanvraag is goedgekeurd en voor hoeveel u bent goedgekeurd
 • Hen vragen om een ​​offerte voor de werkzaamheden, het belastingnummer van uw aannemer en uw bankrekeninggegevens

Hoe worden aanvragen geprioriteerd?

Uw aanvraag wordt geprioriteerd op basis van de urgentie van uw medische behoeften. Er zijn 3 prioriteitsniveaus.

Prioriteit 1 wordt gegeven aan mensen die:

 • terminaal ziek zijn of afhankelijk zijn van familie of een verzorger
 • Zouden vanuit het ziekenhuis of de residentiële zorg naar huis kunnen terugkeren als ze de aanpassingen aan hun huis hadden

Prioriteit 2 wordt gegeven aan mensen die:

 • Mobiel zijn, maar hulp nodig hebben om toegang te krijgen tot hun slaapkamer of badkamer
 • Het moeilijker vinden om onafhankelijk te zijn zonder de aanpassingen

Prioriteit 3 ​​wordt gegeven aan mensen die zelfstandig zijn, maar aanpassingen nodig hebben om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Wat als mijn aanvraag niet succesvol is?

Indien uw subsidieaanvraag niet succesvol is of u niet tevreden bent met de beslissing van de gemeente , kunt u tegen de beslissing in beroep gaan.

U moet binnen 3 weken na de beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de gemeente, waarbij u uitlegt waarom u bezwaar maakt.

Iemand van de gemeente die niet bij de oorspronkelijke beoordeling betrokken was, beoordeelt uw bezwaar en neemt contact met u op met de uitslag. Dit kan tot 6 weken duren.

Als uw aanvraag niet succesvol is of als u andere aanpassingen aan uw woning nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor andere subsidies of regelingen, zie hieronder.

Het werk gedaan krijgen

De subsidie ​​wordt niet uitbetaald als u met werken begint voordat u subsidiegoedkeuring heeft gekregen. Er wordt echter verwacht dat de werkzaamheden binnen zes maanden na goedkeuring van uw subsidie ​​zullen starten. Als dit niet gebeurt, kan de gemeente een verlenging van de termijn toestaan. De subsidie ​​wordt uitbetaald zodra de werkzaamheden zijn voltooid.

De voorgestelde werkzaamheden omvatten de installatie van rook- en koolmonoxidemelders, als u deze nog niet in huis heeft.

Een aannemer kiezen

Voordat u een aannemer kiest om de werkzaamheden uit te voeren, moet u:

 • Vrienden, familie en buren vragen die onlangs bouwwerkzaamheden hebben uitgevoerd om advies en aanbevelingen over aannemers
 • Uw plaatselijke overheid vragen of die beschikt over een lijst met aannemers die in uw regio werken
 • Een aantal offertes aanvragen en vergelijken
 • Referenties van de aannemer vragen en controleren
 • Uw relatie met uw aannemer formaliseren door een contract op te stellen waarin de vereiste werkzaamheden, prijzen, termijnen, betalingsvoorwaarden en garanties worden beschreven

Veilig het werk uitvoeren

Op grond van de Regeling veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk moet u ervoor zorgen dat de bouwwerkzaamheden aan uw woning worden uitgevoerd door competente mensen. Lees meer, inclusief een handleiding voor huiseigenaren (pdf) en enkele veelgestelde vragen , op de website van de Health and Safety Authority .

Overige subsidies en regelingen

Als u niet in aanmerking komt voor de Woonaanpassingssubsidie ​​voor mensen met een beperking, of als deze niet geschikt is voor de werkzaamheden die u moet doen, kunt u in aanmerking komen voor andere subsidies of regelingen.

Als u alleen basiswerk nodig heeft om uw woning toegankelijker te maken, kunt u de inkomensafhankelijke Subsidieregeling Mobiliteitshulpmiddelen aanvragen .

Bent u ouder en heeft u noodzakelijke reparaties aan uw woning nodig, dan is de tegemoetkoming huursubsidie ​​wellicht geschikter voor u. Deze regelingen worden beheerd door lokale overheden.

Er is BTW-teruggaaf mogelijk over de kosten van hulpmiddelen en apparaten die worden gebruikt door mensen met een beperking, maar ook over de kosten van installatie- en aanpassingswerkzaamheden.

Energie-efficiëntie

Als u van plan bent de energie-efficiëntie van uw woning te verbeteren, komt u mogelijk in aanmerking voor:


Geplaatst: 17-07-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.