Lijst met vergoedingen die niet als inkomsten worden aangemerkt

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u voldoen aan een inkomenstoets. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contant inkomen, werk, kapitaal en onderhoud) worden beoordeeld in een inkomenstoets door het Department of Social Protection (DSP).

Op grond van de sociale zekerheidswetgeving tellen bepaalde posten echter niet mee bij de vaststelling van uw vermogen voor een bijstandsuitkering. Op deze pagina wordt gekeken naar het inkomen in contanten dat niet is meegenomen in de inkomenstoets. Meer informatie over het inkomen waarmee geen rekening wordt gehouden, vindt u op onze pagina over de inkomenstoets .

Inkomsten uit huur

Als u een inkomensafhankelijke wekelijkse bijstandsuitkering , een aanvullende bijstandsuitkering of een uitkering voor een werkend gezin krijgt , kunt u tot € 14.000 per jaar krijgen voor het verhuren van een kamer in uw eigen huis , zonder dat dit van invloed is op uw betaling. U moet controleren of het huren van een kamer in uw huis van invloed is op andere betalingen die u ontvangt, zoals brandstoftoeslag .

De maximale verwaarlozing van het inkomen is € 269,23 per week (€ 14.000 per jaar). Degene die een kamer in uw huis huurt, moet de kamer minimaal 28 aaneengesloten dagen gebruiken. De inkomensverwaarlozing geldt niet als u verhuurt aan een werknemer of aan uw naaste familieleden.

Directe familieleden zijn:

 • Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of partner
 • Uw kind, of de partner van uw kind
 • Uw ouder, stiefouder of schoonouder
 • Je broer of zus, inclusief stiefbroers of schoonzussen
 • Je grootouder of je kleinkind
 • Je tante of oom
 • Je neef of nicht

Als u momenteel een (premievrij) staatspensioen of een (premievrij) pensioen van een weduwe, weduwnaar of geregistreerde partner ontvangt en anders alleen zou wonen, wordt elk inkomen uit huur (meer dan € 14.000 per jaar) niet beoordeeld .

De accommodatie-erkenningsvergoeding voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet getoetst in de inkomenstoets voor een wekelijkse bijstandsuitkering, aanvullende bijstandsuitkering of werkende gezinsuitkering.

Er wordt geen rekening gehouden met contante inkomsten

Het volgende inkomen* in contanten wordt niet in aanmerking genomen voor alle regelingen, met uitzondering van:

 • Working Family Payment, 
 • Supplementary Welfare Allowance (SWA) en
 • Rent Allowance die hun eigen regels hebben voor het beoordelen van het contante inkomen:
 • Elke betaling door het Departement of Social Protection (DSP) (behalve in het geval van de toelage voor werkzoekenden waar een maximumbetaling van toepassing is)
 • Aanvullende Bijstandsuitkering (SWA)
 • Thuiszorgondersteuning
 • Inkomsten uit onroerend goed al beoordeeld op de kapitaalwaarde
 • Elke betaling die overeenkomt met Kinderbijslag uit een andere EU-lidstaat
 • Inkomsten van erkende liefdadigheidsorganisaties zonder winstoogmerk
 • Mobiliteitsvergoeding van de Health Service Executive (HSE)
 • Pleegzorgtoeslag van de HSE
 • Consumer Directed Home Support (CDHS) van de HSE
 • Toeslagen in het kader van de Home Tuition Scheme van het ministerie van Onderwijs
 • Betalingen in het kader van de schoolvervoersregeling van het ministerie van Onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften
 • Subsidies aan ouders van kinderen die naar de basisschool gaan in Gaeltacht-gebieden, en inkomsten uit het verstrekken van accommodatie aan studenten die Iers studeren in Gaeltacht-gebieden
 • Betalingen onder de 1916 Bursary Fund van het ministerie van Onderwijs
 • Betalingen onder de Tusla Bursary Scheme for Children in Care and Aftercare
 • Uversity-betalingen gedaan in het kader van de Higher Education Scholarships for Adult Learners tot € 7000 per jaar
 • Betalingen in het kader van het KickStart Scholarship-programma van de Reclassering
 • Elk bedrag dat als opleidingstoelage wordt ontvangen tijdens het volgen van een revalidatiecursus bij een door de minister van Volksgezondheid erkende organisatie
 • Betalingen gedaan door Sport Ireland onder het International Carding Scheme
 • Schadevergoedingen aan mensen die Hepatitis C of HIV hebben opgelopen door besmette bloedproducten, samen met inkomsten uit de investering van dat geld
 • Compensatietoekenningen via de Redress Board voor residentiële instellingen samen met inkomsten uit de investering van dat geld
 • Schadevergoedingen aan personen met een door Thalidomide veroorzaakte handicap, samen met inkomsten uit de belegging van dat geld
 • € 104 per jaar uit bepaalde legerpensioenen (inclusief een Brits oorlogspensioen)
 • PRSA -bijdragen
 • Eventuele terugbetalingen op grond van de Aflossingsregeling Verpleeghuis aan de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van degene die teveel in rekening is gebracht
 • De volgende uitkeringen aan uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonende: Starterstoeslag, Starterstoeslag, Starterstoeslag of Baankorting, FET-opleidingstoeslag of VTOS-uitkeringen. (Er wordt echter rekening gehouden met Communautaire Werkgelegenheid, TÚS, Rural Social Scheme en Gateway.)
 • Bepaalde inkomsten uit huur – zie ‘Inkomsten uit huur’ hierboven
  *Bedragen in 2023

Compensatie betalingen

Mensen die bepaalde soorten compensatie hebben ontvangen, laten dat inkomen niet beoordelen in de inkomenstoets voor alle socialebijstandsregelingen, inclusief de Working Family Payment en de aanvullende bijstandsuitkering. 
De volgende vergoedingen worden niet beoordeeld:

 • Door verschillende schadevergoedingsrechtbanken en de rechtbanken voor mensen die Hepatitis C hebben opgelopen
 • Door de Redress Board voor residentiële instellingen
 • Aan personen met een handicap veroorzaakt door Thalidomide
 • Onderscheidingen betaald aan vrouwen na de publicatie van het Magdalen Commission Report
 • Uitkeringen toegekend door het bestuur van het Statutair Fonds Wooninstellingen
 • Betalingen toegekend onder de Symphysiotomy ex Gratia-regeling
 • Betalingen toegekend onder de Lourdes Hospital Redress Scheme 2007
 • Betalingen toegekend onder het Lourdes Hospital Payment Scheme
 • Betalingen toegekend onder het Stardust Victim’s Compensation Scheme
 • Ex gratia-betalingen voorgesteld door het Scoping-onderzoek naar het CervicalCheck-screeningprogramma
 • Betalingen in het kader van het in 2018 ingestelde steunpakket voor vrouwen met baarmoederhalskanker sinds 2008
 • Betalingen gedaan door de Northern Ireland Victim and Survivor Service (VSS) in overeenstemming met de Victims and Survivors (Northern Ireland) Order 2006
 • Betalingen onder de Troubles Permanent Disablement Payment Scheme (Noord-Ierland) – Regelgeving voor betalingen aan slachtoffers 2020
 • Compensatieregeling voor jonge mensen die schade hebben geleden terwijl ze onder de hoede waren van Kerry CAMHS, zoals geïdentificeerd in het Maskey-rapport

Bijkomende inkomsten in contanten mogen niet in aanmerking worden genomen voor individuele sociale uitkeringen. Zo wordt een schadevergoeding van de Rijksdienst voor het Pandemrix-vaccin niet meegenomen in de inkomenstoets voor de WAO.

Het Department of Social Protection geeft meer informatie over extra inkomen in contanten dat niet in aanmerking wordt genomen bij de inkomenstoets voor sociale uitkeringen.


Geplaatst: 02-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pixabay stevepb

Bezoekers lazen ook: